Öğretmen Maaşı

tarafından
292
Öğretmen Maaşı
Hoca, cemiyetin eğitim gayeleri istikametinde fertlere eğitim ve öğretim sunmakla misyonlu bireye verilen mesleksel ünvandır. Türk Dil Müesseseyi lügatinde, ‘İşi bilgi öğretmek olan kimse’ olarak belirlenen hocalık, alan eğitimi ve pedagojik formasyon gibi süreçlerin ardından edinilebilen bir meslektir.

Öğretmen İşinin Sorumlulukları Nelerdir?

 • Talebelerin problemleri çözmek için bilgiye ve teknolojik kaynaklara ulaşmaları için fırsatlar sağlamak,
 • Tanımlanan müfredatın tamamını zamanında uygulamak,
 • Talebeleri etkin, uygulamalı, yaratıcı problem esaslı bilmeye dahil etmek,
 • Öğretimi, talebelerin gelişimindeki değişikliklere, bilme tarzlarına, eforlu istikametlerine ve lüzumlarına göre ayarlamak,
 • Tesirli sınıf yönetimi uygulamalarını tasarlamak ve uygulamak,
 • Dersleri uygun biçimde tasarlayıp hazırlamak,
 • Sınıf içi ve dışındaki talebelerin güvenliği ve himayeyi için gereken koşullara uymak,
 • Talebeleri yaratıcı düşünce ve disiplinler arası bilme tecrübelerine katmak,
 • Talebelerin öz teftişini, öz disiplini ve başkalarına karşı mesullüğünü geliştirmek,
 • Talebelerin ilerleme ve gelişim kayıtlarını tutmak.

Öğretmenlik İşine Kabul Koşulları Nelerdir?

 • Mesleksel alan ile alakalı en az lisans mezuniyet derecesine sahip olmak,
 • Eğitim Fakültesi haricindeki fakültelerden mezun olan şahıslar için; pedagojik formasyon almış olmak,
 • Hocalık stajını bitirmiş olmak,
 • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında zaferli olmak,
 • Mesleksel müzakereye girmek.

Hoca Olarak Sizden Beklenen Kaliteler Nelerdir?

Hocalık işinin esasını fertlerle birebir bağlantı oluşturur. Bu nedenle, eğitimcinin mesleksel yeterliliği kadar şahsi özellikleri de önplana çıkar.

 • Eforlu bir bağlantı marifetine sahip olmak,
 • Temel eğitimcilik kalitelerini haiz olmak,
 • İyi çalışma alışkanlıkları, eminlik, dakiklik gibi nitelikleri işinin bir parçası haline getirmek,
 • Talebe tavırlarını idareme yeteneğini göstermek, disiplin meselelerine müdahale etmek ve çözmek,
 • Dili, laflı ve yazılı olarak doğru kullanmak
 • Liderlik kaliteleri ve vatandaşlık mesullüğüne uygun bir rol model olmak
1. derece 1 – Lisans Mezunu Hoca
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,000 353.82 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 750 28.05 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 120.56 1,350.79 ₺
Ek Ödeme 65 728.28 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -127.50 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -33.87 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -185.32 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -333.57 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -111.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,462.71 ₺
Kesintiler Toplamı -791.26 ₺
Net Ücret 3,671.45 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,864.75 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,864.75 ₺
 • Hesaplamaya ek dersler dahil edilmemiştir.
  Teknik hocalara ilave eğitim öğretim tazminatı ayrıca ödenmektedir.
1. derece 2 – Uzman Hoca Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,000 353.82 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 750 28.05 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 120.56 1,350.79 ₺
Ek Ödeme 65 728.28 ₺
Uzman veya Başöğretmen Tazminatı 20 224.09 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -127.50 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -35.57 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -185.32 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -333.57 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -111.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,686.80 ₺
Kesintiler Toplamı -792.96 ₺
Net Ücret 3,893.84 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,864.75 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,864.75 ₺
 • Hesaplamaya ek dersler dahil edilmemiştir.
  Teknik hocalara ilave eğitim öğretim tazminatı ayrıca ödenmektedir.
1. derece 3 – Başöğretmen Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,000 353.82 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 750 28.05 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 120.56 1,350.79 ₺
Ek Ödeme 65 728.28 ₺
Uzman veya Başöğretmen Tazminatı 40 448.17 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -127.50 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -37.27 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -185.32 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -333.57 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -111.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,910.88 ₺
Kesintiler Toplamı -794.66 ₺
Net Ücret 4,116.22 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,864.75 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,864.75 ₺
 • Hesaplamaya ek dersler dahil edilmemiştir.
  Teknik hocalara ilave eğitim öğretim tazminatı ayrıca ödenmektedir.