Öğretmenlerde Hizmet Puanları Nasıl Belirlenir?

tarafından
58
Öğretmenlerde Hizmet Puanları Nasıl Belirlenir?

Hocalarda hizmet bölgelerine göre değişik puanlar alınmaktadır. Her hizmet bölgesindeki mekteplerde denk hizmet puanı mevzubahisi değildir. En düşük hizmet puanları 1. hizmet bölgesinde yer alan mekteplerde verilmektedir. 1. bölge puanları 10 ile 18 puan arasında değişmektedir. Bu puanı tanımlayan hizmet alanlarıdır. 1. hizmet bölgesinde 6 hizmet alanı bulunmaktadır. 2. bölge puanları 12 ile 22 puan arasında değişmektedir. 2. hizmet bölgesinde de tıpkı 1. hizmet bölgesinde olduğu gibi 6 hizmet alanı bulunmaktadır. 3. hizmet bölgesindeki puanlar ise 14 ile 30 puan arasında değişmektedir. Yeniden bu bölgede yer alan mekteplerde 6 hizmet alanına bölmektedir. Burada belirtilen hizmet alanları mektep mektep değişebilmektedir. Bütün liste Ulusal Eğitim Bakanlığı MEB fotoğrafı sitesinde yayımlanmıştır.

Hocalarda Hizmet Alanları

Millî Eğitim Bakanlığı MEB Hoca Atama ve Yer Değiştirme İdaremeliğinin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, eğitim öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim müesseseleri ile bulundukları mesken yerinin yönetimsel bağlılığının ve eşi sebeplerle hizmet alanının değişmesi uygun görülen eğitim müesseselerinin Valiliklerce elektronik etrafta yapılan önerilerinin değerlendirilmesi neticesinde hizmet alanları yine tanımlanmıştır. Beyannameler Mecmuasında da yayımlanmak üzere; hizmet bölgesi, hizmet alanı, hizmet puanı ve mesken yeri değiştirilen eğitim müesseseleri ile öteki eğitim müesseselerinin ekli listede belirtildiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Hoca Atama ve Yer Değiştirme İdaremeliği eki Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine göre:

“1 Bir senelik çalışmaları karşılığında olmak üzere, aday öğretmenlerden/hocalardan:

a Bcerahatçi Hizmet Bölgesinde Bulunan Şehirlerin;

 • 1 1 inci hizmet alanındaki eğitim müesseselerinde vazife yapanlara 10,
 • 2 2 nci hizmet alanındaki eğitim müesseselerinde vazife yapanlara 11,
 • 3 3 şancı hizmet alanındaki eğitim müesseselerinde vazife yapanlara 12,
 • 4 4 şancı hizmet alanındaki eğitim müesseselerinde vazife yapanlara 14,
 • 5 5 inci hizmet alanındaki eğitim müesseselerinde vazife yapanlara 16,
 • 6 6 ncı hizmet alanındaki eğitim müesseselerinde vazife yapanlara 18,

b İkinci Hizmet Bölgesinde Bulunan Şehirlerin;

 • 1 1 inci hizmet alanındaki eğitim müesseselerinde vazife yapanlara 12,
 • 2 2 nci hizmet alanındaki eğitim müesseselerinde vazife yapanlara 13,
 • 3 3 şancı hizmet alanındaki eğitim müesseselerinde vazife yapanlara 14,
 • 4 4 şancı hizmet alanındaki eğitim müesseselerinde vazife yapanlara 18,
 • 5 5 inci hizmet alanındaki eğitim müesseselerinde vazife yapanlara 20,
 • 6 6 ncı hizmet alanındaki eğitim müesseselerinde vazife yapanlara 22,

c Üçüncü Hizmet Bölgesinde Bulunan Şehirlerin;

 • 1 1 inci hizmet alanındaki eğitim müesseselerinde vazife yapanlara 14,
 • 2 2 nci hizmet alanındaki eğitim müesseselerinde vazife yapanlara 16,
 • 3 3 şancı hizmet alanındaki eğitim müesseselerinde vazife yapanlara 18,
 • 4 4 şancı hizmet alanındaki eğitim müesseselerinde vazife yapanlara 22,
 • 5 5 inci hizmet alanındaki eğitim müesseselerinde vazife yapanlara 26,
 • 6 6 ncı hizmet alanındaki eğitim müesseselerinde vazife yapanlara 30 hizmet puanı verilir.

2 Hizmet puanı, hizmet alanları bakımından bu İdaremelikte tanımlanan puanlardan vazife yapılan hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı neticeyi elde edilir.

3 Hizmet puanının hesabına temel müddetlerin seneden çoğalan her ayı için o hizmet alanında bir senelik müddete karşılık gelen puanın 1/12’si temel alınır. Aydan çoğalan vakitler dikkate alınmaz. Seneden çoğalan vakitler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması halinde kesirli puan bütüne bitirilir. Bu biçimde hesaplanacak hizmet puanı, o hizmet alanı için bir sene hizmet karşılığında öngörülen puandan çok olamaz. Aynı hizmet alanında bulunan eğitim müesseselerinde geçen vakitler beraber değerlendirilir.

4 Yatılı bölge ortaokullarında vazife yapan bayan hocaların hizmet puanlarına her sene için 12, erkek hocaların hizmet puanlarına ise her sene için 6 puan ilave edilir.

5 Ulusal Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Direktifi kapsamında vazife alan idareyici ve hocaların hizmet puanlarına, bu kapsamda vazife yaptıkları her ay için 0,5 puan ilave edilir.

6 Gerekli çalışma mükellefliğini yerine getirmek üzere gerekli hizmet alanlarına soyulup gerekli hizmet alanlarında fiilen vazife yapmakta olan hocalardan bu İdaremelikte gerekli hizmet alanları için öngörülen azami çalışma zamanlarının üzerinde vazife yapanların hizmet puanları, vazife yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma zamanlarının üzerinde geçen ilk sene için %25, ikinci sene için %50, üçüncü ve sonraki seneler için %100 artırılarak tanımlanır.” kararlarına göre tanımlanır.