Özel Kalem Müdürü Maaşı

tarafından
2923
Özel Kalem Müdürü Maaşı
Özel kalem müdürü, yönetimsel olarak bağlı bulunduğu idareyicinin; günlük iş takvimini oluşturmak, bireylerin kendisiyle görüşme arzlarını almak ve alakalı makamın günlük işleyişini organize etmekle mükellef kamu memurudur.

Özel Kalem Müdürünün Sorumlulukları Nelerdir?

Özel kalem müdürü pek çok kamu müessesesinde vazife alabilmektedir. Çalıştığı müesseseye bağlı olarak vazife tasviri değişiklikler göstermekle beraber özel kalem müdürünün esas mesullüğü; yöneti altındaki idareyicinin genel iş akışını tertip etmektir. Özel kalem müdürünün değişik mesleksel mükelleflikleri şunlardır;

 • Sorumlu olduğu idareyici ya da ünite ismine müessese içi ve dışı yazışmaları reelleştirmek,
 • Buluşma arzlarını almak ve organize etmek,
 • Müessese ziyaretçilerini ağırlamak,
 • Gizlilik kaliteyi taşıyan yazışma ve dokümanları ünite ismine lüzumlu müesseselere iletmek,
 • Bağlı olduğu idareyicinin buluşma, ziyaret gibi faaliyetlerini kapsayan iş takvimini tertip etmek,
 • Kutlama, kokteyl gibi fotoğrafı katılım gösterilen protokolleri organize etmek ve müesseseler arası irtibatı sağlamak,
 • Müesseseyi alakadar eden haberleri rapor halinde idareyiciye sunmak,
 • Yurt içi ve yurt dışı gezileri organize etmek.

Nasıl Özel Kalem Müdürü Olunur?

Özel kalem müdürü olmak için fotoğrafı bir eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır; ancak atamalar ve vazife yükseltmelerde öncelikli olarak lisans mezunu fertler seçim edilmektedir.

İşverenlerin Özel Kalem Müdüründe Aradığı Kaliteler Nelerdir?

Öncelikli olarak üstün organizasyonel yetenekler sergilemesi beklenen özel kalem müdürünün kaliteleri şunlardır;

 • Düzgün bir diksiyon ve üstün hitabet eforuna sahip olmak,
 • Hizmet verdiği müessesenin mevzuatına kontrolü bulunmak,
 • Dış görünüşüne itina göstermek,
 • Genel protokol kaideleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Seyahat maniyi bulunmamak,
 • Stres idaresini sağlayabilmek,
 • Kamu müessesesinde çalışmaya mani bir gidişatı bulunmamak,
 • Erkek adaylar için askeri mükellefliği bulunmamak.
1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Özel Kalem Müdürü Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,700 63.58 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 210 2,352.89 ₺
Ek Ödeme 170 1,904.72 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -99.61 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -49.96 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -230.71 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -415.27 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -138.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 6,582.43 ₺
Kesintiler Toplamı -933.55 ₺
Net Ücret 5,648.88 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,678.85 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,678.85 ₺