2019 Tahsildar Memuru Maaşı

Tahsildar Memuru Kimdir? Tahsildar kadrosundaki memurlar kamu kurumlarında büro ortamında çalışırlar, saymanlıkça meydana getirilen tahsilat ve kasadan yapılan ödemelere ilişkin işlemleri yapar.Tahsil edilen ve ödenen...

2019 Gelir Uzmanı Maaşı Ne Kadar?

Gelir Uzmanı Kimdir? Gelir Uzmanı, Maliye Bakanlığı kadrolarına Gelir Uzmanı yardımcısı olarak ataması yapılan ve kuruluş içinde yapılan yeterlilik sınavında başarılı olanlara verilen unvandır. Gelir...

2019 Vali Maaşı Ne Kadar?

Vali Kimdir? Vali, il sınırları içerisinde devletin en yetkili temsilcisi konumunda bulunan kamu personelidir. Bulunduğu konum ve yetkileri sebebiyle ildeki yürütme organının başıdır. En önemli...

2019 Arşiv Memuru Maaşları

Arşiv Memuru Kimdir? Arşiv Memuru kamu müessese ve kurumlarında arşiv hizmetleri kısmınde çalışan kadrolu personeldir. Arşiv memurları “Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında kurumun arşivlerinin saklanması, düzenlenmesi,...

2019 Sekreter Maaşı Ne Kadar?

Sekreter Kimdir? Sekreter, kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Genel İdare Hizmetleri derslikında görev icra eden kadrolu memurluktur. Vazife ve sorumlulukları kurumdan kuruma...

Ayniyat Saymanı Maaşları Ne Kadar 2019?

Ayniyat Saymanı Kimdir? Ayniyat Saymanı; kamu kurum ve kuruluşların destek hizmetleri, ayniyat, muhasebe gibi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları kanuna tabi olarak görev yapan kadrolu personeldir. Ayniyat...

2019 Santral Memuru Maaşı Ne Kadar?

Santral Memuru Kimdir? Devlet kurumlarında, kurum içi ve kuruluş haricinde haberleşmeyi sağlayan görevli personeldir. Santral memuru kadrosunda çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak...

Medya Okuryazarlığı Zorunlu Olacak Mı?

İletişim fakültesi mezunları yıllardır medya okuryazarlığı dersinin zorunlu olması için mücadele ediyor. Orta okullarda seçmeli olarak okutulan medya okuryazarlığı dersine maalesef formasyonlu iletişim fakültesi...

2019 Sayman Maaşı Ne Kadar?

Sayman Kimdir? Sayman, kamu müessese ve kuruluşların muhasebe, döner sermaye işletmeleri ve mali işler biriminde vazife yapan kadrolu personeldir.Çalıştığı birim ve vazife tarifı kurumdan kuruma...

2019 Ambar Memuru Maaşları Ne Kadar?

Ambar Memuru Kimdir? Ambar Memuru; kamu kuruluş ve müesseseların destek hizmetleri, ayniyat, muhasebe gibi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları kanuna doğal olarak olarak görev icra...