Mali Hizmetler Uzmanı Maaşı

Mali işler uzmanı, firmaların mali işler ile alakalı tüm operasyonlarını takip eder. Mali işler uzmanları, firmaların aidat, amortisman, günlük bankacılık ya da bordro gibi...

Mal Müdürü Maaşı

Mülk müdürü, ilçe maliye teşkilatlarındaki genel işleyişin mevzuata uygun olmasını sağlamakla mükelleftir. Bulunduğu ünitenin amiri konumunda olan mülk müdürü, teftişi altında hakikatleşen harekâtların yasaya...

Liman Başkan Yardımcısı Maaşı

Liman harekât personeli; misyon aldığı limanda elleçleme ismi verilen, yükleme ve boşaltım operasyonlarını denetler. Elleçleme harekâtlarının kayıtlarını meblağ ve hakimiyetlerini gerçekleştirir. Liman Harekât Personelinin Sorumlulukları...

Kütüphaneci Maaşı

1. derece Lisans Mezunu Kütüphaneci Ücreti İstihaklar Gösterge - Oran Tutar Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺ Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺ Taban Aylığı 1,846.09 ₺ Yan Ödeme Aylığı 2,100 78.54 ₺ Özel Hizmet Tazminatı 100 1,120.43 ₺ Ek Ödeme 110 1,232.47 ₺ Kesintiler Oran Tutar Gelir...

Kuran Kursu Öğreticisi Maaşı

1. derece 4 senelik Dini Yüksek Öğrenim Kuran Kursu Öğreticisi Ücreti İstihaklar Gösterge - Oran Tutar Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺ Ek Gösterge Aylığı 3,000 353.82 ₺ Taban Aylığı 1,846.09 ₺ Yan Ödeme Aylığı 500 18.70 ₺ Özel...

Güvenlik Şefi Maaşı

Kamu ya da özel müesseselerde can ve mülk güvenliğin sağlanmasından mesul olan güvenlik şefi, güvenliğe dair genel koordinasyonu da sağlamakla mükelleftir. Güvenlik ağını çalıştığı...

Güvenlik Görevlisi Maaşı

Güvenlik vazifelisi kamuda ya da özel sektörde iş yasasındaki genel çalışma ilkeleri bağlamında güvenliği sağlayan şahıstır. Güvenlik vazifelisi emekçi sıhhati, iş ve emekçi güvenliği...

Kontrolör Maaşı

Kontrolör, muhasebe departmanlarını sorgulamak ve periyodik mali raporlar hazırlamakla mesuldür. Firma büyüklüğüne bağlı olarak muhasebecileri, kredi, bordro ve aidat idareyicilerini aynı zamanda da öteki...

Komiser Yardımcısı Maaşı

1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Komiser Yardımcısı Ücreti İstihaklar Gösterge - Oran Tutar Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺ Ek Gösterge Aylığı 3,000 353.82 ₺ Taban Aylığı 1,846.09 ₺ Yan Ödeme Aylığı 1,250 46.75 ₺ Özel Hizmet Tazminatı 158 1,770.27...

Komiser Maaşı

1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Komiser Ücreti İstihaklar Gösterge - Oran Tutar Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺ Ek Gösterge Aylığı 3,000 353.82 ₺ Taban Aylığı 1,846.09 ₺ Yan Ödeme Aylığı 1,275 47.69 ₺ Özel Hizmet Tazminatı 164 1,837.50 ₺ Ek...