Profesör Maaşı

tarafından
243
Profesör Maaşı

Profesör, azami seviyedeki yüksekokul unvana sahip şahıslara verilen unvandır.

Sözcük, “bir sanat ya da bilim dalında azami seviyede uzman” anlamına gelen Latince professor‘ün karşılığı olarak Türkçeye girmiştir. Uzun yazım şekli “profesör” bir unvan olarak ilk defa 1706 senesinde, kısa yazım şekli “prof.” ise 1838 senesinde kullanılmaya başlanmıştır.

Pek çok ülkede aynı isimle anılan Profesör unvanı İngiltere’deki ‘Chair’ ve ‘Reader’ unvanlarına denk düşmektedir. Kürsüsüz Profesör gibi bir unvan da kullanılmakla beraber, bunun İngiliz akademik unvanlar sıralamasındaki ‘Reader’a karşılık geldiği söylenebilir.

1. derece Hizmet süresi 3 seneden az Profesör Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 5,300 625.08 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Ek Ödeme 63 705.87 ₺
Makam Tazminatı 4,500 530.73 ₺
Temsil Tazminatı 11,500 1,085.04 ₺
Üniversite Tahsisatı 215 % 2,408.92 ₺
Yükseköğretim Tazminatı 100 % 1,120.43 ₺
Eğitim Öğretim Tahsisatı 93.37 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -102.13 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -65.06 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -332.58 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -598.64 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -199.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 8,571.21 ₺
Kesintiler Toplamı -1,297.41 ₺
Net Ücret 7,273.80 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,695.64 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,695.64 ₺

 

1. derece Hizmet süresi 3 seneden fazla Profesör Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 5,300 625.08 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Ek Ödeme 70 784.30 ₺
Makam Tazminatı 6,000 707.64 ₺
Temsil Tazminatı 15,000 1,415.27 ₺
Üniversite Tahsisatı 245 % 2,745.04 ₺
Yükseköğretim Tazminatı 100 % 1,120.43 ₺
Eğitim Öğretim Tahsisatı 93.37 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -84.42 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -72.05 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -374.74 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -674.53 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -224.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 9,492.90 ₺
Kesintiler Toplamı -1,429.74 ₺
Net Ücret 8,063.16 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,577.58 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,577.58 ₺

 

1. derece Hizmet süresi 4 seneden fazla Profesör Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 6,400 754.81 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Ek Ödeme 70 784.30 ₺
Makam Tazminatı 6,000 707.64 ₺
Temsil Tazminatı 15,000 1,415.27 ₺
Üniversite Tahsisatı 245 % 2,745.04 ₺
Yükseköğretim Tazminatı 100 % 1,120.43 ₺
Eğitim Öğretim Tahsisatı 93.37 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -101.16 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -73.04 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -381.23 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -686.21 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -228.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 9,622.63 ₺
Kesintiler Toplamı -1,469.64 ₺
Net Ücret 8,152.99 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,689.15 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,689.15 ₺