Psikolog Maaşı

tarafından
278
Psikolog Maaşı
Psikolog, kelime anlamı itibariyle ruh bilimci demektir. Psikologlar, bir grup ya da ferdin tavırlarını ya da hareket etme şekillerini inceler; bildiği bilgi ve maharetler ile sebepleri söyleyip çözüm üretmeye çalışır. Psikologlar; cezaevi, muayenehane, sağlık kurumu, adliye, adli tıp, mektep ya da fabrika gibi farklı alanlarda çalışabilir.

Psikoloğun Görev Tarifi Nedir?

Genel kanının aksine psikologlar yalnızca danışanları dinleyen şahıslar değildir. Uygulayıcı ya da tahlilci psikologlar, farklı alanlarda ve danışanlar olmaksızın çalışabilir. Farklı alanlarda çalışmalarına karşın psikologların genel bir vazife tarifi bulunur ve şöyle sıralanır;

 • Eğitimini ve sertifikasını aldığı testleri uygulamak,
 • Test neticelerini uzman psikolog, psikiyatr, doktor ya da testi arz eden müesseselerle paylaşmak,
 • Görevlendirildiği alanda psikolojik destekledimek,
 • Psikolojik değerlendirmeler yapmak,
 • Neden ve netice ilişkisi kurmak,
 • Güdüleri, tutumları ve dürtüleri incelemek.

Kimler Psikolog Olabilir?

Üniversitelerin Psikoloji kısmından mezun olanlar psikolog unvanına kavuşur. Devlet müesseselerinde çalışmak isteyen psikologlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na KPSS girmek ve yeterli puanı almak zorundadır.

Psikolojinin rastgele bir anabilim dalında yüksek lisans yapan psikologlar ise uzman psikolog olmaya hak kazanır. Psikologlar uzmanlık alanlarına göre adliye, mektep, sağlık kurumu, muayenehane ya da ordu gibi farklı alanlarda çalışabilir.

Psikologdan Beklenen Kaliteler Nelerdir?

 • Yüksek gözlem becerisine sahip olmak ve hadiselerin farklı doğrultularını görmek,
 • Fertleri suçlamamak ya da minik düşürmemek,
 • Fertler ile iş ilişkisi dışına çıkmamak,
 • Sürekli kendini geliştirme ve psikoloji ile alakalı yayınları takip etmek,
 • Fertlerin diline geçim sağlayabilmek ve anlattıklarını kavrayabilmek,
 • Yüksek konsantrasyon sahibi olmak,
 • Psikoloji dışında felsefe, antropoloji ve sosyoloji gibi alanlara da ilgi duymak,
 • Yeni geliştirilen test ve teknikleri takip etmek.
1. derece Değişik Psikolog Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,000 353.82 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,550 57.97 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 97 1,086.81 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -137.53 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -36.35 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -172.12 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -309.82 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -103.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,788.86 ₺
Kesintiler Toplamı -758.82 ₺
Net Ücret 4,030.04 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,931.63 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,931.63 ₺

 

1. derece Ysaldırılı Rehabilitasyon Müesseseleri Psikolog Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,000 353.82 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,700 63.58 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 97 1,086.81 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -138.37 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -36.39 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -172.12 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -309.82 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -103.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,794.47 ₺
Kesintiler Toplamı -759.70 ₺
Net Ücret 4,034.77 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,937.24 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,937.24 ₺