Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı Maaşı Ne Kadar?

tarafından
156
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı Maaşı Ne Kadar?

Ülkemizde piyasalarda haksız rekabetin teftiş ve hakimiyeti ile görevlendirilmiş olan, tertip edici ve sorgulayıcı müessese olarak yetkilendirilen Rekabet Müesseseyi‘nun kariyer iş grubu olan Rekabet Uzman Yardımcılığı nedir? Rekabet Uzman Dayanakçılarının ve Rekabet Uzmanları’nın özlük hakları nasıldır? Rekabet Uzman Yardımcılığı 2020 seneyi maaşı ne kadardır? Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Rekabet Uzman Yardımcılığı İşi Nedir?

Rekabet Uzman Yardımcılığı işi, bir üst heyet olan Rekabet Müesseseyi’nun kariyer iş grubudur. Bu işte yer alan rekabet uzmanları ve rekabet uzman dayanakçıları, müessesenin esas vazifeyi olan haksız rekabet vaziyetlerinde piyasanın hakimiyetini ve teftişini sağlamak ve gerektiğinde bu mevzuda müeyyideler uygulamak vazifelerini asıllaştıran personelidir. Rekabet Uzman Yardımcılığı işi bir üst heyet uzman yardımcılığı olarak öbür aynı unvandaki iş gruplarından ayrışmaktadır. Teftiş ve hakimiyet yetkisi ile donatılan üst heyet uzmanlıklarından olan Rekabet Uzman Yardımcılığı işi, durağan bir iş olmaktan çok, yeri gelince yerinde teftiş vazifesini de ifa eden bir iş grubudur.

Rekabet Uzman Yardımcılığı İşine Nasıl Girilir? Nasıl Rekabet Uzman Yardımcısı Olunur?

Rekabet Uzman Yardımcılığı işine girmek isteyen adayların üç alanın birisinden işe girme ihtimali bulunmaktadır. Bu alanlar genel alan diyebileceğimiz İİBF/Siyasal Bilgiler Fakültesi ve dengi mekteplerden mezun adayları içeren alan, Hukuk mezunu adayları içeren alan ve bilişim alanında çalışacak olan mühendislik fakültesi mezunu adayları içeren alandır.

Rekabet Uzman Yardımcılığı işine girecek olan adayların her şeyden evvel memuriyet için genel koşulları taşımaları, bültenlerde belirtilen kısımlardan mezun olmaları, bu mezuniyetlerine uygun şekilde Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın alakalı seanslarına katılmış ve yeterli puanları almış olmaları gerekmektedir. Tüm bunların yanında adayların Rekabet Uzman Yardımcılığı  alımlarına müracaatta bulunabilmek için yaş, askerlik, sıhhat gibi bültende belirtilmiş olan öbür şartları da haiz olmaları gerekmektedir. Aksi halde adayların Rekabet Uzman Yardımcılığı alımlarına müracaatta bulunmaları muhtemel olmayacaktır.

Rekabet Uzman Yardımcılığı işine girmek isteyen adayların öncelikle Müessese tarafından hakikatleştirilecek olan Rekabet Uzman Yardımcılığı yazılı imtihanında zaferli olması, sonrasında ise laflı imtihanları da zaferli bir şekilde geçmesi gerekmektedir.

Rekabet Uzman Yardımcılığı alımına dair daha ayrıntılı bilgiler edinebilmek için Heyetin son açmış olduğu 2020 seneyi bültenini altta yer alan irtibattan erişerek araştırabilirsiniz;

Rekabet Uzman Yardımcılığı İşi Özlük Hakları Nasıl? Rekabet Uzman Yardımcılığı Misyon Yeri Neresi?

Rekabet Uzman Yardımcılığı işi tertip edici ve sorgulayıcı müessese  – üst heyet iş grubu olması hasebiyle daha öncekinden daha iyi haklara ve maaşa sahipti. Ancak 666 rakamlı Kanun Kararında Kararname’nin kamu personel rejimine getirmiş olduğu denk işe denk ücret prensibi gereği bu haklarda düşüşler yaşandı. Şu anda öbür merkez uzmanları ile aynı statüde yer alan Rekabet Uzman Yardımcılığı işi 3600 ek gösterge ile misyon yapmaktadır. Rekabet Müesseseyi Ankara’da heyeti bulunmaktadır. Bu sebeple de iş üyelerinin misyon yeri Müessesenin merkezinin bulunduğu Ankara olacaktır.

Rekabet Uzman Yardımcılığı 2020 Seneyi Maaşı Ne Kadardır?

Rekabet Uzman Yardımcılığı işi yukarıyada da belirttiğimiz gibi her ne kadar bir üst heyet kadrosu olsa da denk işe denk ücret prensibi gereği öbür merkez uzmanları kadar hasılata sahiptir. Bu bağlamda yazılı ve laflı imtihan düzeylerini zafer ile geride vazgeçerek Rekabet Uzman Yardımcısı olarak ceddilen bir iş üyesinin 2020 seneyi maaş meblağı takribî olarak 6100 Türk Lirasıdır. İşte tanımlanmış vakitler kadar bulunmuş ve bu zamanların sonunda yeterlik düzeylerini zaferli bir biçimde geride vazgeçmiş olan bir Rekabet Uzmanının ise 2020 seneyi maaş meblağı takribî olarak 6950 Türk Lirasıdır.