Sağlığa Zararlı İşler

tarafından
191
Sağlığa Zararlı İşler

Bazı işler aslen olmaları gerekenden daha fazla tehlikeye sahiptir. Bir sağlık kurumunda çalışan bir hemşirenin bir büroda çalışan bir avukattan bulaşıcı bir hastalığı tutması daha olasıdır.

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre  974 işin her birinde altı sıhhat tehlikesine ait lekeleyici maddelere maruz kalma; hastalık ve enfeksiyona maruz kalma; riskli şartlara maruz kalma; ışınıma maruz kalma; ufak yanıklar, kesikler, ısırıklar ve sokma tehlikeyi; ve çalışma saatleri zaman geçirdi, zira çalışmalar sık sık inaktivitenin ömrü kısalttığını gösteriyor .

Hangi işlerin sıhhatinize hasar verebilecek azami potansiyele sahip olduğunu bilmek için okumaya devam edin.

24. Radyologlar

Genel sıhhatsizlik puanı : 52.8

Yaptıkları şey : X-ışınları ve radyoaktif materyaller kullanarak bozuklukları ve hastalıkları araştırır ve teşhis eder.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Işınıma maruz kalma: 87
2. Hastalık ve enfeksiyonlara maruz kalma: 85
3. Oturan zaman: 74

24. Metal rafineri fırın cerrahları ve ihaleleri

Genel sıhhatsizlik puanı : 52.8

Ne yaparlar : Dökümden evvel metalleri eritmek ve inceltmek veya muhakkak tipte çelikler üretmek için fırınları işler

İlk üç sıhhat tehlikeyi :

1. Lekeleyici maddelere maruz kalma: 100
2. Ufak yanıklar, kesikler, ısırıklar ve sokma
riski : 96 3. Riskli şartlara maruz kalma: 94

24. Definci

Genel sıhhatsizlik puanı : 52.8

Yaptıkları şey : Legal zorunluluklara uygun olarak cenaze için vücutları hazırlar.

İlk üç sıhhat tehlikeyi :

1. Hastalıklara ve enfeksiyonlara
maruz kalma : 83 2. Lekeleyicilere maruz kalma: 83
3. Riskli şartlara maruz kalma: 75

24. Asansör kurucuları ve tamircileri

Genel sıhhatsizlik puanı : 52.8

Yaptıkları şey : Asansörü kurup tamir eder.

İlk üç sıhhat tehlikeyi :

1. Riskli şartlara maruz kalma: 98
2. Lekeleyicilere maruz kalma: 82
3. Ufak yanıklar, kesikler, ısırıklar veya sokma riski: 61

23. Nükleer tıp teknolojisi uzmanları

Genel sıhhatsizlik puanı : 53.0

Ne yaparlar : Diyagnostik tıbbi prosedürlerde kullanılmak üzere radyoaktif izotoplar hazırlar.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Işınıma maruz kalma: 100
2. Hastalığa ve enfeksiyonlara
maruziyet : 93 3. Lekeleyicilere maruz kalma: 44

22. Soğutma mekaniği ve montajcıları

Genel sıhhatsizlik puanı : 53.3

Ne yaparlar : Endüstriyel ve ticari soğutma sistemlerini kurar ve onarır.

En büyük üç sıhhat tehlikesi :

1. Riskli şartlara maruz kalma: 93
2. Lekeleyicilere maruz kalma: 91
3. Ufak yanıklar, kesikler, ısırıklar ve sokma riski: 71

21. Kritik bakım hemşireleri

Genel sıhhatsizlik puanı : 53.5

Yaptıkları şey : Kritik veya koroner bakım birimlerindeki hastalar için ileri hemşirelik bakımı sağlar.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Hastalık ve enfeksiyonlara
maruz kalma : 99 2. Lekeleyicilere maruz kalma: 65
3. Işınıma maruz kalma: 61

19. Servis üniteyi cerrahları petrol, gaz ve madencilik

Genel sıhhatsizlik puanı : 53.7

Yaptıkları şey : Kuyular üretmekten kaynaklanan yağ akışını hızlandırmak için donanım işletme veya sıkma borusunu, gövdeyi, aletleri veya sondaj kuyularından ve öteki madencilik harekâtlarından kaynaklanan öteki manileri kaldırır.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Lekeleyicilere maruz kalma: 94
2. Riskli şartlara maruz kalma: 89
3. Ufak yanıklar, kesikler, sokmalar ve ısırıklar için tehlike: 77

19.Kimyevi kuruluş ve sistem cerrahları

Genel sıhhatsizlik puanı : 53.7

Yaptıkları şey : Kimyevi süreçleri veya makine sistemlerini hakimiyet kurar veya işler.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Riskli şartlara maruz kalma: 99
2. Lekeleyicilere maruz kalma: 96
3. Ufak yanıklar, kesikler, ısırıklar veya sokma riski: 71

17.Acil tıp teknisyenleri ve sıhhat görevlileri

Genel sıhhatsizlik puanı : 54.0

Yaptıkları şey : Yaralanmaları değerlendirmek, acil tıbbi bakım vermek ve tuzağa düşmüş fertleri çıkarmak. Yaralı veya hasta insanları tıbbi kuruluşlara nakletmek.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Hastalık ve enfeksiyonlara
maruz kalma : 89 2. Lekeleyicilere maruz kalma: 73
3. Ufak yanıklar, kesikler, ısırıklar ve sokma riski: 53

17.Devamlı madencilik-makine cerrahları

Genel sıhhatsizlik puanı : 54.0

Yaptıkları şey : Kömür, metal ve ametal madenleri, kaya, taş veya kumları maden yüzeyinden koparan ve devamlı bir işlemde taşıyıcılara veya mekik taşıtlarına yükleyen kendinden tahrikli madencilik cihazlarını işlemek.

En büyük üç sıhhat tehlikesi :

1. Lekeleyicilere maruz kalma: 100
2. Riskli şartlara maruz kalma: 98
3. Ufak yanıklar, kesikler, ısırıklar ve sokma riski: 64

16. Refrakter malzemeler tamircileri tuğlalar hariç

Genel sıhhatsizlik puanı : 54.8

Ne yaparlar : Ateşe dayanıklı malzemeler kullanarak fırınlar, fırınlar, kubbeler, kazanlar, konvertörler, kepçeler, ilik çukurları ve fırınlar gibi donanımı inşa eder veya onarır.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Lekeleyicilere maruz kalma: 100
2. Riskli şartlara maruz kalma: 85
3. Ufak yanıklar, kesikler, ısırıklar veya sokma riski: 85

15. Geri dönüşümlü ve geri dönüştürülebilir malzeme toplayıcıları

Genel sıhhatsizlik puanı : 55.0

Ne yaparlar : Çöp ve geri dönüştürülebilir malzemeleri kamyonlara toplar ve döker.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Lekeleyici maddelere maruz kalma: 97
2. Otmayla geçirilen zaman: 69
3. Hastalık ve enfeksiyonlara maruz kalma: 63

14. Nükleer teçhizat harekât teknisyenleri

Genel sıhhatsizlik puanı : 55.2

Yaptıkları şey : Laboratuvar veya yapım faaliyetlerinde bilim insanlarına destekçi olmak için nükleer enerjinin özgür vazgeçilmesi, hakimiyeti veya kullanımı için kullanılan donanımı işletmek.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Işınıma maruz kalma: 89
2. Riskli şartlara
maruz kalma : 77 3. Lekeleyici maddelere maruz kalma: 65

12.Tıbbi teçhizat hazırlayıcıları

Genel sıhhatsizlik puanı : 55.7

Ne yaparlar? Laboratuvar veya sıhhat teçhizatlarını hazırlayın, steril edin, kurun veya arının. Rutin laboratuar vazifelerini yerine getirebilir ve donanımı çalıştırabilir veya denetleyebilir.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Lekeleyici maddelere maruz kalma: 94
2. Hastalık ve enfeksiyonlara
maruz kalma : 92 3. Riskli şartlara maruz kalma: 64

12. Havayolu kaptanları, ortak kaptanlar ve uçuş mühendisleri

Genel sıhhatsizlik puanı : 55.7

Yaptıkları şey : Kaptan ve yolcu ve kargo taşımacılığı için, genellikle tasarlanmış hava taşıyıcı rotalarında statik kanatlı, çok motorlu uçakların uçuşunda gezer.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Oturmak için tüketilen zaman: 93
2. Işınıma maruz kalma: 73
3. Lekeleyicilere maruz kalma: 68

11. Derrick cerrahları petrol ve gaz

Genel sıhhatsizlik puanı : 56.0

Ne yaparlar : Rig derrick donanımı ve balçıkları bir delgi deliğinden gezdirmek için pompalar.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Lekeleyici maddelere maruz kalma: 100
2. Ufak yanıklara, kesilmelere, sokmalara veya sokmalara
maruz kalma : 93 3. Riskli şartlara maruz vazgeçme : 91

10. Cerrahi ve tıbbi asistanlar, teknoloji uzmanları ve teknisyenler *

Genel sıhhatsizlik puanı : 57.3

Yaptıkları şey : Cerrahların, kayıtlı hemşirelerin veya öteki cerrahi personelin himayesinde operasyonlara destekçi olun ve tıbbi laboratuvar testleri yapar.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Hastalık ve enfeksiyonlara
maruz kalma : 88 2. Lekeleyicilere maruz kalma: 80
3. Riskli şartlara maruz kalma: 69

* Bu iş kategorisi, cerrahi asistanların, cerrahi teknologların ve tıbbi ve muayenehane laboratuvar teknologlarının alakalı detaylı işlerini birleştirir.

9. Statik mühendisler ve kazan cerrahları

Genel sıhhatsizlik puanı : 57.7

Yaptıkları şey : Binalara veya endüstriyel harekâtlara destekçi olmak için statik motorları, kazanları veya öteki mekanik donanımı işletir veya sürdürür.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Lekeleyicilere maruz kalma: 99
2. Riskli şartlara maruz kalma: 89
3. Ufak yanıklar, kesikler, ısırıklar veya sokmalara maruz kalma: 84

8. Su ve atıksu arıtma kuruluşu ve sistem cerrahları

Genel sıhhatsizlik puanı : 58.2

Yaptıkları şey : Suyun veya atık suyun taşınması ya da operasyondan geçirilmesi için, çoğu zaman hakimiyet panolarının kullanımı yoluyla, tüm bir proses ya da makine sistemini işletir ya da hakimiyet kurar.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Lekeleyicilere maruz kalma: 97
2. Riskli şartlara maruz kalma: 80
3. Ufak yanıklara, kesilmelere, ısırgalara veya sokmalara maruz kalma: 74

7. Histoteknologlar ve histolojik teknisyenler

Genel sıhhatsizlik puanı : 59.0

Yaptıkları şey : Patologlar tarafından mikroskobik analiz ve tanı için doku kesitlerinden histolojik slaytlar hazırlar.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Riskli şartlara maruz kalma: 88
2. Lekeleyici maddelere maruz kalma: 76
3. Hastalıklara ve enfeksiyonlara maruz kalma: 75

6. Muhacirlik ve gümrük müfettişleri

Genel sıhhatsizlik puanı : 59.3

Yaptıkları şey : Göç ve gümrük kanunlarının ve idare ihlallerini tespit etmek için Amerika Birleşik Devletlerinden veya eyaletlerden gelen veya buradan ufalayan bireyleri, ortak taşıyıcıları, mülkleri ve mahsulleri inceler ve denetler.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Lekeleyici maddelere maruz kalma: 78
2. Hastalık ve enfeksiyonlara
maruz kalma : 63 3. Işınıma maruz kalma: 62

5. Podiatristler

Genel sıhhatsizlik puanı : 60.2

Yaptıkları şey : İnsan ayağının hastalıklarını ve deformitelerini teşhis etmek ve rehabilitasyon etmek.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Hastalık ve enfeksiyonlara
maruz kalma : 87 2. Işınıma maruz kalma: 69
3. Lekeleyici maddelere maruz kalma: 67

4. Baytarlar ve baytar dayanakçıları ve teknisyenleri *

Genel sıhhatsizlik puanı : 60.3

Yaptıkları şey : Hayvanlarda hastalık ve yaralanmaları teşhis etmek, rehabilitasyon etmek veya incelemek ve hayvan hastalıklarının rehabilitasyonu ve teşhisinde kullanılmak üzere laboratuar etrafında tıbbi testler yapmak.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Hastalık ve enfeksiyonlara
maruz kalma : 81 2. Ufak yanıklara, kesiklere, sokmalara veya sokmalara
maruz kalma : 75 3. Lekeleyici maddelere maruz kalma: 74

* Bu kategori, baytar doktorların, baytar destekçilerinin ve laboratuvar hayvanı vazifelilerinin ve baytar teknologlarının ve teknisyenlerinin alakalı detaylı işlerini birleştirir.

3. Anestezistler, hemşire anestezistleri ve anestezist dayanakçıları *

Genel sıhhatsizlik puanı : 62.3

Yaptıkları şey : Tıbbi prosedürler sırasında anesteziyi veya yatıştırıcıyı idarer ve hastalara anesteziden kurtulmalarında destekçi olur.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Hastalıklara ve enfeksiyonlara
maruziyet : 94 2. Lekeleyici maddelere maruz kalma: 80
3. Işınıma maruz kalma: 74

* Bu kategori, anestezist, hemşire anestezisti ve anestezi asistanının alakalı detaylı işlerini birleştirir.

2. Uçuş görevlileri

Genel sıhhatsizlik puanı : 62.3

Yaptıkları şey : Uçuş sırasında havayolu yolcularının güvenliğini, güvenliğini ve rahatlığını sağlamak için şahsi hizmetler sağlar. Yolcuları selamlayın, biletleri doğrulayın, güvenlik teçhizatlarını söyler ve besin veya meşrubat servisi yapar.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Lekeleyici maddelere maruz kalma: 88
2. Hastalık ve enfeksiyonlara
maruz kalma : 77 3. Ufak yanıklara, kesiklere, ısırıklara veya sokmalara maruz kalma: 69

1. Diş doktorları, diş doktorları ve diş asistanları *

Genel sıhhatsizlik puanı : 65.4

Yaptıkları şey : Diş ve diş etlerinin hastalıklarını, yaralarını ve malformasyonlarını araştırın, teşhis edin ve rehabilitasyon eder. Ağız, pulpa ve ağız hijyeni ve dişlerin yakalanmasını etkileyen öteki diş dokularını rehabilitasyon edebilir. Diş aygıtlarına takılabilir veya gözetici bakım sağlayabilir.

İlk üç sıhhat tehlikesi :

1. Lekeleyici maddelere maruz kalma: 84
2. Hastalık ve enfeksiyonlara maruz kalma: 75
3. Oturan zaman: 67

* Bu kategori genel dişhekimlerinin, diş hijyeni uzmanlarının, diş laboratuvarı teknisyenlerinin, diş asistanlarının ve diş doktorlarının alakalı detaylı işlerini birleştirir.