Sağlığa Zararlı Meslekler

0
211
views

Bazı işler aslen diğerlerinden daha fazla sağlık riskine sahiptir. Bir hastanede çalışan bir hemşirenin örneğin bir ofiste çalışan bir avukattan bulaşıcı bir hastalığı yakalaması daha olasıdır.

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre  974 mesleğin her birinde altı sağlık riskine ilişkin kirletici maddelere maruz kalma; hastalık ve enfeksiyona maruz kalma; tehlikeli koşullara maruz kalma; radyasyona maruz kalma; küçük yanıklar, kesikler, ısırıklar ve sokma riski; ve çalışma saatleri zaman geçirdi, çünkü çalışmalar sık sık inaktivitenin ömrünüzü kısalttığını gösteriyor . 

Hangi işlerin sağlığınıza zarar verebilecek en yüksek potansiyele sahip olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin.

24. Radyologlar

Genel sağlıksızlık puanı : 52.8

Yaptıkları şey : X-ışınları ve radyoaktif materyaller kullanarak bozuklukları ve hastalıkları inceleyin ve teşhis edin.

İlk üç sağlık riski :

1. Radyasyona maruz kalma: 87 
2. Hastalık ve enfeksiyonlara maruz kalma: 85 
3. Oturan süre: 74

24. Metal rafineri fırın operatörleri ve ihaleleri

Genel sağlıksızlık puanı : 52.8

Ne yaparlar : Dökümden önce metalleri eritmek ve inceltmek veya belirli tipte çelikler üretmek için fırınları işletmek veya eğmek.

İlk üç sağlık riski :

1. Kirletici maddelere maruz kalma: 100 
2. Küçük yanıklar, kesikler, ısırıklar ve sokma 
tehlikesi : 96 3. Tehlikeli koşullara maruz kalma: 94

24. Definci

Genel sağlıksızlık puanı : 52.8

Yaptıkları şey : Yasal gerekliliklere uygun olarak cenaze için bedenleri hazırlayın.

İlk üç sağlık riski :

1. Hastalıklara ve enfeksiyonlara 
maruz kalma : 83 2. Kirleticilere maruz kalma: 83 
3. Tehlikeli koşullara maruz kalma: 75

24. Asansör kurucuları ve tamircileri

Genel sağlıksızlık puanı : 52.8

Yaptıkları şey : Asansörü kurup tamir et.

İlk üç sağlık riski :

1. Tehlikeli koşullara maruz kalma: 98 
2. Kirleticilere maruz kalma: 82 
3. Küçük yanıklar, kesikler, ısırıklar veya sokma tehlikesi: 61

23. Nükleer tıp teknolojisi uzmanları

Genel sağlıksızlık puanı : 53.0

Ne yaparlar : Diyagnostik tıbbi prosedürlerde kullanılmak üzere radyoaktif izotoplar hazırlayın.

İlk üç sağlık riski :

1. Radyasyona maruz kalma: 100 
2. Hastalığa ve enfeksiyonlara 
maruziyet : 93 3. Kirleticilere maruz kalma: 44

22. Soğutma mekaniği ve montajcıları

Genel sağlıksızlık puanı : 53.3

Ne yaparlar : Endüstriyel ve ticari soğutma sistemlerini kurun ve onarın.

En büyük üç sağlık riski :

1. Tehlikeli koşullara maruz kalma: 93 
2. Kirleticilere maruz kalma: 91 
3. Küçük yanıklar, kesikler, ısırıklar ve sokma tehlikesi: 71

21. Kritik bakım hemşireleri

Genel sağlıksızlık puanı : 53.5

Yaptıkları şey : Kritik veya koroner bakım ünitelerindeki hastalar için ileri hemşirelik bakımı sağlamak.

İlk üç sağlık riski :

1. Hastalık ve enfeksiyonlara 
maruz kalma : 99 2. Kirleticilere maruz kalma: 65 
3. Radyasyona maruz kalma: 61

19. Servis birimi operatörleri (petrol, gaz ve madencilik)

Genel sağlıksızlık puanı : 53.7

Yaptıkları şey : Kuyular üretmekten kaynaklanan yağ akışını arttırmak için ekipmanı işletmek veya sıkma borusunu, gövdeyi, aletleri veya sondaj kuyularından ve diğer madencilik işlemlerinden kaynaklanan diğer engelleri kaldırmak.

İlk üç sağlık riski :

1. Kirleticilere maruz kalma: 94 
2. Tehlikeli koşullara maruz kalma: 89 
3. Küçük yanıklar, kesikler, sokmalar ve ısırıklar için risk: 77

19.Kimyasal tesis ve sistem operatörleri

Genel sağlıksızlık puanı : 53.7

Yaptıkları şey : Kimyasal süreçleri veya makine sistemlerini kontrol etmek veya işletmek.

İlk üç sağlık riski :

1. Tehlikeli koşullara maruz kalma: 99 
2. Kirleticilere maruz kalma: 96 
3. Küçük yanıklar, kesikler, ısırıklar veya sokma tehlikesi: 71

17.Acil tıp teknisyenleri ve sağlık görevlileri

Genel sağlıksızlık puanı : 54.0

Yaptıkları şey : Yaralanmaları değerlendirmek, acil tıbbi bakım vermek ve tuzağa düşmüş bireyleri çıkarmak. Yaralı veya hasta insanları tıbbi tesislere nakletmek.

İlk üç sağlık riski :

1. Hastalık ve enfeksiyonlara 
maruz kalma : 89 2. Kirleticilere maruz kalma: 73 
3. Küçük yanıklar, kesikler, ısırıklar ve sokma tehlikesi: 53

17.Sürekli madencilik-makine operatörleri

Genel sağlıksızlık puanı : 54.0

Yaptıkları şey : Kömür, metal ve ametal cevherleri, kaya, taş veya kumları maden yüzeyinden koparan ve sürekli bir operasyonda taşıyıcılara veya mekik araçlarına yükleyen kendinden tahrikli madencilik makinelerini işletmek.

En büyük üç sağlık riski :

1. Kirleticilere maruz kalma: 100 
2. Tehlikeli koşullara maruz kalma: 98 
3. Küçük yanıklar, kesikler, ısırıklar ve sokma tehlikesi: 64

16. Refrakter malzemeler tamircileri (tuğlalar hariç)

Genel sağlıksızlık puanı : 54.8

Ne yaparlar : Ateşe dayanıklı malzemeler kullanarak fırınlar, fırınlar, kubbeler, kazanlar, konvertörler, kepçeler, ilik çukurları ve fırınlar gibi ekipmanı inşa edin veya onarın.

İlk üç sağlık riski :

1. Kirleticilere maruz kalma: 100 
2. Tehlikeli koşullara maruz kalma: 85 
3. Küçük yanıklar, kesikler, ısırıklar veya sokma tehlikesi: 85

15. Geri dönüşümlü ve geri dönüştürülebilir malzeme toplayıcıları

Genel sağlıksızlık puanı : 55.0

Ne yaparlar : Çöp ve geri dönüştürülebilir malzemeleri kamyonlara toplayın ve dökün.

İlk üç sağlık riski :

1. Kirletici maddelere maruz kalma: 97 
2. Otmayla geçirilen süre: 69 
3. Hastalık ve enfeksiyonlara maruz kalma: 63

14. Nükleer ekipman operasyon teknisyenleri

Genel sağlıksızlık puanı : 55.2

Yaptıkları şey : Laboratuvar veya üretim faaliyetlerinde bilim insanlarına yardımcı olmak için nükleer enerjinin serbest bırakılması, kontrolü veya kullanımı için kullanılan ekipmanı işletmek.

İlk üç sağlık riski :

1. Radyasyona maruz kalma: 89 
2. Tehlikeli koşullara 
maruz kalma : 77 3. Kirletici maddelere maruz kalma: 65

12.Tıbbi ekipman hazırlayıcıları

Genel sağlıksızlık puanı : 55.7

Ne yaparlar? Laboratuvar veya sağlık ekipmanlarını hazırlayın, sterilize edin, kurun veya temizleyin. Rutin laboratuar görevlerini yerine getirebilir ve ekipmanı çalıştırabilir veya denetleyebilir.

İlk üç sağlık riski :

1. Kirletici maddelere maruz kalma: 94 
2. Hastalık ve enfeksiyonlara 
maruz kalma : 92 3. Tehlikeli koşullara maruz kalma: 64

12. Havayolu pilotları, ortak pilotlar ve uçuş mühendisleri

Genel sağlıksızlık puanı : 55.7

Yaptıkları şey : Pilot ve yolcu ve kargo taşımacılığı için, genellikle planlanmış hava taşıyıcı rotalarında sabit kanatlı, çok motorlu uçakların uçuşunda gezin.

İlk üç sağlık riski :

1. Oturmak için harcanan zaman: 93 
2. Radyasyona maruz kalma: 73 
3. Kirleticilere maruz kalma: 68

11. Derrick operatörleri (petrol ve gaz)

Genel sağlıksızlık puanı : 56.0

Ne yaparlar : Rig derrick ekipmanı ve çamurları bir matkap deliğinden dolaştırmak için pompalar.

İlk üç sağlık riski :

1. Kirletici maddelere maruz kalma: 100 
2. Küçük yanıklara, kesilmelere, sokmalara veya sokmalara 
maruz kalma : 93 3. Tehlikeli koşullara maruz bırakma : 91

10. Cerrahi ve tıbbi asistanlar, teknoloji uzmanları ve teknisyenler *

Genel sağlıksızlık puanı : 57.3

Yaptıkları şey : Cerrahların, kayıtlı hemşirelerin veya diğer cerrahi personelin gözetiminde operasyonlara yardımcı olun ve tıbbi laboratuvar testleri yapın.

İlk üç sağlık riski :

1. Hastalık ve enfeksiyonlara 
maruz kalma : 88 2. Kirleticilere maruz kalma: 80 
3. Tehlikeli koşullara maruz kalma: 69

* Bu meslek kategorisi, cerrahi asistanların, cerrahi teknologların ve tıbbi ve klinik laboratuvar teknologlarının ilgili ayrıntılı mesleklerini birleştirir.

9. Sabit mühendisler ve kazan operatörleri

Genel sağlıksızlık puanı : 57.7

Yaptıkları şey : Binalara veya endüstriyel işlemlere yardımcı olmak için sabit motorları, kazanları veya diğer mekanik ekipmanı işletmek veya sürdürmek.

İlk üç sağlık riski :

1. Kirleticilere maruz kalma: 99 
2. Tehlikeli koşullara maruz kalma: 89 
3. Küçük yanıklar, kesikler, ısırıklar veya sokmalara maruz kalma: 84

8. Su ve atıksu arıtma tesisi ve sistem operatörleri

Genel sağlıksızlık puanı : 58.2

Yaptıkları şey : Suyun veya atık suyun taşınması ya da işlemden geçirilmesi için, çoğu zaman kontrol panolarının kullanımı yoluyla, tüm bir proses ya da makine sistemini işletmek ya da kontrol etmek.

İlk üç sağlık riski :

1. Kirleticilere maruz kalma: 97 
2. Tehlikeli koşullara maruz kalma: 80 
3. Küçük yanıklara, kesilmelere, ısırgalara veya sokmalara maruz kalma: 74

7. Histoteknologlar ve histolojik teknisyenler

Genel sağlıksızlık puanı : 59.0

Yaptıkları şey : Patologlar tarafından mikroskobik inceleme ve tanı için doku kesitlerinden histolojik slaytlar hazırlayın.

İlk üç sağlık riski :

1. Tehlikeli koşullara maruz kalma: 88 
2. Kirletici maddelere maruz kalma: 76 
3. Hastalıklara ve enfeksiyonlara maruz kalma: 75

6. Göçmenlik ve gümrük müfettişleri

Genel sağlıksızlık puanı : 59.3

Yaptıkları şey : Göç ve gümrük yasalarının ve yönetmeliklerinin ihlallerini tespit etmek için ABD’den veya eyaletlerden gelen veya buradan ayrılan kişileri, ortak taşıyıcıları, malları ve ürünleri araştırın ve denetleyin.

İlk üç sağlık riski :

1. Kirletici maddelere maruz kalma: 78 
2. Hastalık ve enfeksiyonlara 
maruz kalma : 63 3. Radyasyona maruz kalma: 62

5. Podiatristler

Genel sağlıksızlık puanı : 60.2

Yaptıkları şey : İnsan ayağının hastalıklarını ve deformitelerini teşhis etmek ve tedavi etmek.

İlk üç sağlık riski :

1. Hastalık ve enfeksiyonlara 
maruz kalma : 87 2. Radyasyona maruz kalma: 69 
3. Kirletici maddelere maruz kalma: 67

4. Veterinerler ve veteriner yardımcıları ve teknisyenleri *

Genel sağlıksızlık puanı : 60.3

Yaptıkları şey : Hayvanlarda hastalık ve yaralanmaları teşhis etmek, tedavi etmek veya araştırmak ve hayvan hastalıklarının tedavisi ve teşhisinde kullanılmak üzere laboratuar ortamında tıbbi testler yapmak.

İlk üç sağlık riski :

1. Hastalık ve enfeksiyonlara 
maruz kalma : 81 2. Küçük yanıklara, kesiklere, sokmalara veya sokmalara 
maruz kalma : 75 3. Kirletici maddelere maruz kalma: 74

* Bu kategori, veteriner hekimlerin, veteriner yardımcılarının ve laboratuvar hayvanı görevlilerinin ve veteriner teknologlarının ve teknisyenlerinin ilgili ayrıntılı işlerini birleştirir.

3. Anestezistler, hemşire anestezistleri ve anestezist yardımcıları *

Genel sağlıksızlık puanı : 62.3

Yaptıkları şey : Tıbbi prosedürler sırasında anesteziyi veya yatıştırıcıyı yönetir ve hastalara anesteziden kurtulmalarında yardımcı olur.

İlk üç sağlık riski :

1. Hastalıklara ve enfeksiyonlara 
maruziyet : 94 2. Kirletici maddelere maruz kalma: 80 
3. Radyasyona maruz kalma: 74

* Bu kategori, anestezist, hemşire anestezisti ve anestezi asistanının ilgili ayrıntılı işlerini birleştirir.

2. Uçuş görevlileri

Genel sağlıksızlık puanı : 62.3

Yaptıkları şey : Uçuş sırasında havayolu yolcularının güvenliğini, güvenliğini ve rahatlığını sağlamak için kişisel hizmetler sağlamak. Yolcuları selamlayın, biletleri doğrulayın, güvenlik ekipmanlarını açıklayın ve yiyecek veya içecek servisi yapın.

İlk üç sağlık riski :

1. Kirletici maddelere maruz kalma: 88 
2. Hastalık ve enfeksiyonlara 
maruz kalma : 77 3. Küçük yanıklara, kesiklere, ısırıklara veya sokmalara maruz kalma: 69

1. Diş hekimleri, diş hekimleri ve diş asistanları *

Genel sağlıksızlık puanı : 65.4

Yaptıkları şey : Diş ve diş etlerinin hastalıklarını, yaralarını ve malformasyonlarını inceleyin, teşhis edin ve tedavi edin. Ağız, pulpa ve ağız hijyeni ve dişlerin tutulmasını etkileyen diğer diş dokularını tedavi edebilir. Diş cihazlarına takılabilir veya koruyucu bakım sağlayabilir.

İlk üç sağlık riski :

1. Kirletici maddelere maruz kalma: 84 
2. Hastalık ve enfeksiyonlara maruz kalma: 75 
3. Oturan süre: 67

* Bu kategori genel dişhekimlerinin, diş hijyeni uzmanlarının, diş laboratuvarı teknisyenlerinin, diş asistanlarının ve diş hekimlerinin ilgili ayrıntılı işlerini birleştirir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here