Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Kılavuzu Yayımlanıyor! Kadro Dağılımı ve Şartlar Ne Olacak?

tarafından
55
Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Kılavuzu Yayımlanıyor! Kadro Dağılımı ve Şartlar Ne Olacak?

Sağlık Bakanlığının 2019 seneyi personel alımında son evreye gelindi. bakanlık 2019 seneyi için toplamda 29 bin memur personel alımı yapacağını belirtmişti. Alımların ilk düzeyi Ağustos ayında yapılmıştı. Ağustos ayında 12 şahsiyet kadro ile alım yapıldı ve geri kalan 17 bin 689 şahsiyet alım yapılacağı belirtilmişti. Bu bağlamda Aralık ayında müracaat rehberi yayımlanmıştı ve rehbere göre 8 bin 845 şahsiyet alım yapılacağı belirtildi ve gei kalan 8 bin 844 kişilik alım için şubat ayı işaret edilmişti.

ON BİNLER NEFESİNİ YAKALADI!

Şubat ayı alımlarını bekleyen on binlerce aday bakanlıktan gelecek müjdeyi bekliyorlardı. Adayarı neşelendirecek müjdeli haber bugün geldi ve İşin Olsa takımı olarak ayrıntıları sizlere aktaracağız.

Sağlık Bakanlığı 2020 seneyi Şubat ayında yayımlayacağı rehbere göre bünyesine 8 bin 844 şahsiyet kadro ile personel alımı yapacak.

AÇIKLAMA ÖSYM BAŞKANINDAN GELDİ!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün fotoğrafı Twitter hesabı üzerinde adaylara müjdeyi verdi. Sağlık Bakanlığı soymalarını bekleyen adaylar twitter üzerinde #HalisAygünSağlıkçıBekliyor biçiminde paylaşımlar yaparak sürecin başlamasını bekliyorlardı.

ÖSYM başkanı bugün yaptığı söylemede Sağlık Bakanlığı 8 bin 844 personel alımı müracaat rehberinin bu hafta yayımlanacağını belirtti.

BAŞVURU TARİHLERİ NETLEŞTİ!

Sağlık Bakanlığı personel alımı bültenine müracaatlar 14 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Halis Aygün Twitter hesabında yaptığı söylemede müracaatların 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacağını belirtti.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 2020 seneyi Şubat ayı için 8 bin 844 personel alacak. Alımlar Ebe, Çocuk Gelişimi, Odyolog, Sağlık Teknikeri, Teknisyen, Biyolog, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist, Diyetisyen, Hemşire, Fizyoterapist, Psikolog, Hemşire, Sağlık Fizikçisi, İş ve Uğraşı Terapisti, Sosyal Çalışmacı pozisyonlarında yapılacak.

BAŞVURU KOŞULLARI NE OLACAK?

Bu rehberde bulunan kontratlı pozisyonları seçim eden adayların, 657 rakamlı Kanunun 4 şöhretçi maddesinin B fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki koşulları taşımaları gerekmektedir.

657 rakamlı Kanununun 4 maddesinin B fıkrası ile 663 rakamlı Kanun Kararında Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek kontratlı pozisyonlara, 5901 rakamlı Türk Yurttaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı tebaalı adaylar seçimde bulunamayacaktır.

Sosyal Güvenlik Müessesesinden emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar misyona başlatılmayacaktır.

Durumu “Başvuru Genel ve Özel Koşullarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği kontratlı pozisyonun kalitelerini taşımayan, aranan kalite ve koşulları taşıdığı halde istenen evrakları süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, misyona başlatılmayacaktır.

BAŞVURU ÖZEL KOŞULLARI

ODYOLOG: Mevzubahisi pozisyona odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya akademilerden mezun veya öteki lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan ve mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

PERFÜZYONİST: Mevzubahisi pozisyona perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya akademilerden mezun veya öteki lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan ve mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ: Mevzubahisi pozisyona dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya akademilerden mezun veya öteki lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya hekime yapan ve mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

SAĞLIK FİZİKÇİSİ: Mevzubahisi pozisyona fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan ve mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir