Sağlık Memuru Maaşı

tarafından
206
Sağlık Memuru Maaşı
Sıhhat Memuru, uzman doktor tarafından hastaya uygulanması öneri edilen rehabilitasyon programını yürütür, hasta bakımını asıllaştırır ve hastanın iyileşme sürecini takip eder.

Sağlık Memurunun Görev Tarifi Neleri İçerir?

Özel sıhhat kuruluşu, firma ve devlet sağlık kurumularında çalışabilen sıhhat memurunun misyon tarifi hizmet verdiği müesseseye bağlı olarak değişiklikler göstermektedir. İş profesyonellerinin genel mesullükleri şu başlıklar altında bir araya gelebilir;

 • Uzman doktor tarafından arz edilen; kan, idrar vb. inceleme misallerini almak,
 • Hekim tarafından tanımlanan ilaç, enjeksiyon vb. tıbbi uygulamaları hakikatleştirmek,
 • Sünnet yapmak,
 • Aşı takvim hakimiyetini sağlamak, çocuk ve erişkinlere aşı uygulamak,
 • İş yeri çalışanlarının kumpaslı sıhhat hakimiyetini yapmak,
 • Ehemmiyet talep eden sıhhat problemlerini alakalı üniteye iletmek,
 • Gerektiği takdirde acil ilkyardım prosedürlerini uygulamak,
 • Sorumlu olunan sıhhat ünitesinin ilaç ve teçhizat stok hakimiyetini hakikatleştirmek, teminini sağlamak,
 • Hasta mahremiyetine sadık kalmak

Sağlık Memuru Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Sıhhat memuru olmak için üniversitelerin, dört senelik lisans veya 2 senelik önlisans eğitimi veren Sıhhat Yönetimi, Yaşlı Bakımı, İlk ve Acil Yarkasım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri gibi alakalı sıhhat kısımlarından mezun olmak gerekmektedir. Kamu müesseselerinde sıhhat memuru olarak çalışabilmek için, Kamu Personel Sınavına girerek duyuru edilen kadrolara ceddilme koşulu bulunmaktadır.

İşverenlerin Sağlık Memurunda Aradığı Kaliteler Nelerdir?

 • Analitik düşünme ve gözlem becerisine sahip olmak,
 • Hastalara karşı sabırlı ve empatik bir davranış sergilemek,
 • Müthiş bağlantı kurma marifeti göstermek,
 • Stres anında durgun kalıp, tesirli karar verebilmek,
 • Değişken mesai dilimleri içerisinde çalışabilmek,
 • Erkek adaylar için askeri mükellefliği bulunmamak; vazifesini bitirmiş ya da tecil ettirmiş olmak.
1. derece Lisans Mezunu Sıhhat Memuru Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,550 57.97 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 97 1,086.81 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -125.36 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -35.63 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -167.40 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -301.32 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -100.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,694.51 ₺
Kesintiler Toplamı -729.71 ₺
Net Ücret 3,964.80 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,850.49 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,850.49 ₺

 

1. derece Lisans Mezunu – Laboratuvarda çalışan Sıhhat Memuru Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 2,000 74.80 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 110 1,232.47 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -124.83 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -36.86 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -174.69 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -314.43 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -104.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,857.00 ₺
Kesintiler Toplamı -754.81 ₺
Net Ücret 4,102.19 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,846.93 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,846.93 ₺

 

1. derece Lise Mezunu Sıhhat Memuru Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 1,500 176.91 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,250 46.75 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 72 806.71 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -118.91 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -32.79 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -149.27 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -268.69 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -89.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,320.63 ₺
Kesintiler Toplamı -658.66 ₺
 Net Ücret 3,661.97 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,807.48 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,807.48 ₺

 

1. derece Önlisans Mezunu Sıhhat Memuru Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,550 57.97 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 90 1,008.38 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -127.01 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -35.04 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -163.48 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -294.27 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -98.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,616.08 ₺
Kesintiler Toplamı -717.80 ₺
Net Ücret 3,898.28 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,861.47 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,861.47 ₺

 

 • 666 rakamlı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, Sıhhat Bakanlığındaki sıhhat personeline ek ödeme yerine döner anapara ödemesi verilmektedir. Ancak döner anaparanın düşük çıkması halinde, unvan için öngörülen ek ödeme temel alınmaktadır. Her sağlık kurumunun döner anaparası değişiktir. Bunu memurlar.net olarak öğrenmemiz muhtemel değildir. Bu sebeple hesaplamada, döner anapara kalemi yerine, unvana karşılık gelen ek ödeme ölçüyü tabloya yansıtılmıştır.