Sağlık Teknisyen Yardımcısı

tarafından
144
Sağlık Teknisyen Yardımcısı
1. derece Lise veya Ortaokul Mezunu Sağlık Teknisyen Yardımcısı
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı (1/1) 1,320 155.68 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 875 32.73 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 45 504.19 ₺
Ek Ödeme 90 1,008.38 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Vergisi 15.00 % -100.34 ₺
Damga Vergisi 7.59 ‰ -26.92 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -125.30 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -225.54 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -75.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 3,547.07 ₺
Kesintiler Toplamı -553.10 ₺
Net Maaş 2,993.97 ₺
Not
Asgari Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Vergisi Matrahı 1,683.67 ₺
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 1,683.67 ₺