Santral Memuru Maaşı

tarafından
220
Santral Memuru Maaşı
Santral memuru; çalışacağı müessese ya da kuruluşlar tarafından tanımlanan emel ve prensiplere uygun olarak, firmanın zorunlu tüm faaliyetlerini bereketlilik hizmeti yönünde yürüten, müessesenin haberleşme hizmetini yerine getiren kişidir.

Santral Memuru Ne İş Yapar? Santral Memurunun Görev Sorumlulukları Neleri İçerir?

Bağlantıdan mesul olan santral memurunun öbür vazife tarifi şunları içermektedir:

 • Santral ünitesinin kumpas ve pakliğinden mesul olmak,
 • Firmanın/müessesenin iç ve dış haberleşme hizmetlerini reelleştirmek,
 • Hariçten gelen başvurulara cevap vermek,
 • Firmanın varsa anons sistemini iç haberleşme yönergeleri yönünde kullanmak,
 • Firmanın yangın, vb. alarm sisteminden gelen alarm sinyalinin bilgisini alakalı teknik servise haber vermek,
 • Müessese dışından gelen telefonları alakalı şahıs ya da ünitelere aktarmak,
 • Müessese personeline gelen postaları, bireylerin posta paketlerine yerleştirmek,
 • Santral ünitesinde alakalı olduğu telefon, donanım ve öbür alet ya da aygıtların bakım ve hakimiyetini yapmak,
 • Gerektiğinde bozuk aygıtların tamiratını yaptırmak,
 • Gizlilik hususunda çalışma yürütmek,
 • Tehlikeli ve duyarlı vazifelerde mesullük sahibi olarak hareket etmek,
 • Gereksiz konuşmalardan kaçınmak.

Santral Memuru Nasıl Olunur?

Santral memuru olmak için üniversitelerin rastgele bir kısmından mezun olma koşulu yoktur. Lise ve dengi mekteplerden mezun olmak yeterlidir, ancak iki senelik lisans eğitimi veren iş akademilerinin Ofis Yönetimi Kısmı ve Yönetici Asistanlığı Kısmından eğitim alınabilir. Bilgisayar ve elektronik makine kullanımı alanında özel eğitim programlarına katılınabilinir.

1. derece Lise veya Ortaokul Mezunu – Başbakanlık Santral Memuru Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 1,500 176.91 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,000 37.40 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 49 549.01 ₺
Ek Ödeme 110 1,232.47 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -122.92 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -30.34 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -136.38 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -245.49 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -81.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 3,997.56 ₺
Kesintiler Toplamı -616.13 ₺
Net Ücret 3,381.43 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,834.21 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,834.21 ₺

 

1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu – Öbür müesseseler Santral Memuru Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 500 18.70 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 49 549.01 ₺
Ek Ödeme 110 1,232.47 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -130.76 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -30.83 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -140.51 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -252.92 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -84.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,061.42 ₺
Kesintiler Toplamı -639.02 ₺
Net Ücret 3,422.40 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,886.51 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,886.51 ₺