Sermaye Artırım Karar Örneği

tarafından
209
Sermaye Artırım Karar Örneği

Sermaye artırım karar misalin doldurduktan sonra notere onaylatılması gerekmektedir.

__________________________________LİMİTED İŞLETMEYİ

 

Karar No:
Karar Tarihi:
Buluşmaya Katılanlar:

 

İşletme ortakları alttaki hususu karar altına almışlardır.

İşletme anaparasının …………………TL den ……………………TL ye çıkarılmasına ve işletme ana kontratının anapara maddesinin alttaki biçimde tadil edilmesine ve İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir. Rey birliği ile

 

 

ANAPARA

MADDE ……….

 

İşletmenin anaparası her biri …….Tl bedelinde ………. hisseye ufalamış ……….………………. TL dan ibarettir.

 

Bunun;

 

…………. Adet karşılığı ……………….TL’si ……………………………….

 

…………. Adet karşılığı ……………….TL’si ……………………………….

 

 

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen vaat edilmiştir. Daha Önceki anaparanın tamamı ödenmiştir. Bu kere artırılan anaparanın …………………………..Tl’ sı  İç kaynaklardan karşılanma mevzubahisi ise iç kaynakların neler olduğu kararda sarihçe belirtilecektir. / …………………………….. Tl sı nakden çoğaldırılmıştır. Nakden çoğaldırılan  anaparanın ¼’ü tadil tasarısının patent tarihinden evvel, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.

 

 

ORTAK İMZA                                          ORTAK İMZA