Sermaye Artırım Karar Örneği

0
112
views

Sermaye artırım karar örneğin doldurduktan sonra notere onaylatılması gerekmektedir.

__________________________________LİMİTED ŞİRKETİ

 

Karar No:
Karar Tarihi:
Toplantıya Katılanlar:

 

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin …………………TL den ……………………TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir. Oy birliği ile

 

 

SERMAYE

MADDE ……….

 

Şirketin sermayesi her biri …….Tl değerinde ………. paya ayrılmış ……….………………. TL dan ibarettir.

 

Bunun;

 

…………. Adet karşılığı ……………….TL’si ……………………………….

 

…………. Adet karşılığı ……………….TL’si ……………………………….

 

 

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin …………………………..Tl’ sı  (İç kaynaklardan karşılanma söz konusu ise iç kaynakların neler olduğu kararda açıkça belirtilecektir.) / …………………………….. Tl sı nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan  sermayenin ¼’ü tadil tasarısının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.

 

 

ORTAK İMZA                                          ORTAK İMZA

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here