SGK Müfettiş Yardımcısı Maaşı 2020 Ne Kadar?

tarafından
87
SGK Müfettiş Yardımcısı Maaşı 2020 Ne Kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumunun teftiş ve hakimiyetle vazifeli personellerinden olan Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcılarının işe giriş süreçleri nasıldır? Nasıl Sosyal Güvenlik Müfettiş yardımcısı olunur? Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcılığı görev yeri neresidir? Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcılarının özlük hakları nasıldır? Sosyal Güvenlik Müfettişi ve Sosyal Güvenlik Müfettiş Destekçilerinin 2020 maaşı ne kadar? Ayrıntılar haberimizde.

Sosyal Güvenlik MüfettişYardımcısı Nedir?

SGK Müfettiş Yardımcısı Maaşı, SGK Müfettiş Yardımcısı Maaşları. Sosyal Güvenlik Müesseseyi bünyesinde heyeti bulunan Kılavuzluk ve Denetim Başkanlığı’na bağlı olarak, Müessese ismine teftiş ve denetim vazifeyi asıllaştıran kariyer iş grubudur. İş üyeleri minimum emekçilik, iş kazası gibi alanlarda ve yönetimsel tahlil alanında teftiş ve denetim vazifeyi yürütmektedirler. Kılavuzluk ve Denetim Başkanlığı’nın heyeti bulunduğu Ankara şehri ile başka bazı şehirlerde heyeti bulunan grup başkanlıklarında misyon yapan Sosyal Güvenlik Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları öteki şehirlerde bulunan tahlillere turneler yaparak gidebilmektedir.

Nasıl Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcısı Olunur?

Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcısı olarak misyon yapmayı kasteden adayların öncelikli olarak üniversitelerin İİBF/Siyasal Bilgiler Fakültesi ve bunlara denk sayılan mekteplerinden mezun olmaları ya da Hukuk Fakültesi mezunu olmaları gerekmektedir. Bu alanlardan mezun olan adayların öteki koşulları da taşıyor olmaları gidişatında önlerindeki en ehemmiyetli şart olan Kamu Personeli Seçme İmtihanı’ndan yeterli puanları almak şartını haiz olması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcılığı işine girmek isteyen adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her sene kariyer işlere girmek isteyen adaylar için hakikatleştirdiği KPSS A Grubu imtihanında, Müessesenin arz ettiği puan cinslerinden, geçerliliği devam eden yeterli puanları almış olmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlamış olan adaylar Sosyal Güvenlik Müesseseyi Kılavuzluk ve Denetim Başkanlığı tarafından tertip edilen yazılı imtihana katılma hakkı elde etmektedirler. Bu yazılı imtihan çoktan seçmeli usulde, Ankara şehrinde reelleştirilmektedir. Bu imtihanda da yeterli puanları alan muhakkak rakamda aday laflı müzakerelere katılma hakkı elde ederek işe bir adım daha yanaşmaktadır. Laflı röportajlarda Başkanlığın oluşturduğu kurul tarafından yeterli görülen adaylar işe adım atma hakkı elde edecektir. SGK Müfettiş Yardımcısı Maaşı, SGK Müfettiş Yardımcısı Maaşları.

Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcılığı Yazılı İmtihanı 

Sosyal Güvenlik Müesseseyi’nda Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcısı olarak çalışmak isteyen adayların Başkanlık tarafından hakikatleştirilen yazılı imtihanda zaferli olmaları ve sonrasında yeniden Başkanlık tarafından asıllaştırılacak olan laflı röportajlarda da zaferli olmaları şarttır.

Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcılığı yazılı imtihanında adaylara alttaki mevzulardan kompozisyon seansı hariç çoktan seçmeli sualler yöneltilmektedir. Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcılığı yazılı imtihanında sadece Kompozisyon seansı banal biçimde yapılmaktadır.

Kompozisyon

Maliye

-Maliye Kuramı Kamu Kazanç ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi

-Maliye Siyaseti

-Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

İktisat

Mikro İktisat
Makro İktisat
İktisadi Analiz
İktisat  Siyaseti
Para Kuramı ve Siyaseti
Uluslararası İktisat
Türkiye Ekonomisi ve Aktüel Ekonomik Sorunlar

Hukuk

Anayasa Hukuku
Medeni Hukuk Başlangıç – Eşya Hukuku
Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku
İdare Hukuku ve Yönetimsel Suçlama Usul Hukuku

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

Muhasebe

Genel Muhasebe
Mali Tablolar Analizi

Yabancı Lisan

İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden yapılacak çeviri.

Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcılığı yazılı imtihanında zaferli olmak isteyen adayların her ders alanından en az 60 puan, aritmetik ortalamada ise en az 70 puan almaları gerekmektedir. Yazılı imtihan zafer şartlarını sağlayan adaylardan Müfettiş Yardımcılığı işine alınacak aday rakamının iki katı kadarı laflı müzakerelere katılma hakkı elde edecektir. SGK Müfettiş Yardımcısı Maaşı, SGK Müfettiş Yardımcısı Maaşları.

Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcılığı Özlük Hakları

İmtihan evrelerini zaferle geride vazgeçerek Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcılığı işine girmeye hak kazanan adaylar, kamu müesseselerinde aynı unvanda bulunan öteki iş üyeleri gibi merkeze bağlı bir biçimde 3600 ek göstergeye tabi olarak vazifelerini sürdüreceklerdir.

Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcılığı Maaşı 2020 Ne Kadar?

Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcılığı işine yeni başlayacak olan bir Sosyal Güvenlik Müfettiş Takviyecisinin 2020 seneyi maaşı takribî olarak 6100 Türk Lirası olacaktır. Mesleksel yeterlik süreçlerini geride vazgeçmiş olan bir Sosyal Güvenlik Müfettişinin ise 2020 seneyi maaşı takribî olarak 6950 Türk Lirasıdır.

*Sosyal Güvenlik Müesseseyi Müfettiş Yardımcılığı maaş meblağları takribî meblağları belirtmektedir. Meblağlar verilirken BES gibi kesintiler ile şahsi olarak değişen Aile takviyeyi gibi eklentiler dikkate alınmamıştır. SGK Müfettiş Yardımcısı Maaşı, SGK Müfettiş Yardımcısı Maaşları.