Sivil Savunma Uzmanı Maaşı

tarafından
1005
Sivil Savunma Uzmanı Maaşı

Sivil Savunma Uzmanı Maaş, Sivil Savunma Uzmanı Maaşı. Sivil Savunma Uzmanı, şirketin genel çalışma ilkeleri yönünde, taşıt, gereç ve teçhizatları aktif bir biçimde kullanarak, emekçi sıhhati, iş güvenliği ve etraf koruma tertip etmelerine ve işin faydalılık ve nitelik gereklerine uygun olarak:

a         Sivil korunma mevzuat ve temellerine göre çalıştığı müessesenin sivil korunma tasarılarını hazırlamak,

b         Bağlı veya sorgulamalarına natürel daire, müessese ve teşekküllerin sivil korunma tasarılarını hazırlatmak,

c         Alakalılarla işbirliği halinde, tasarlanan işlerin asıllaştırılmasını, farklılık ve yeniliklerin işlenmesini, gereğinde uygulanmasını takip etmek ve tedvirini sağlamak,

d         Gerekli sivil korunma kuruluş, malzeme ve donanımının tedarik ve teminini sağlamak,

e         Mevcut sivil korunma malzemelerinin bakımlarının yapılmasını takip etmek,

f         Sivil korunma takımlarının kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak,

g         Sivil korunma hizmetleri için gerekli tahsisatların bütçeye konulmasını, bütçenin sarf yerlerini teklif, tespit ve takip etmek,

h         Çalışma raporları hazırlamak,

i          Sivil korunma mevzuat, yayın ve emirlerini takip etmek, araştırmak ve gereklerinin bulunduğu müessesede uygulanmasını teklif, öneri ve takip etmek,   vb. vazife ve operasyonları yerine getirir.

Sivil Savunma Uzmanı Maaş, Sivil Savunma Uzmanı Maaşı.

1. derece Sivil Savunma Uzmanı Maaşı
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,100 41.14 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 105 1,176.45 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -120.95 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -36.18 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -171.88 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -309.39 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -103.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,767.32 ₺
Kesintiler Toplamı -741.40 ₺
Net Ücret 4,025.92 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,821.11 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,821.11 ₺