Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Maaşı

tarafından
152
Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Maaşı
Sosyal güvenlik uzmanı, sosyal güvenlik sistemi ve uygulamalarıyla alakalı araştırmalar yapar. Sosyal güvenlik uzmanlarının büyük bir kısmı devlet müessese ve kuruluşlarında çalışır. Öte yandan özel firmaların bünyesinde çalışan sosyal güvenlik uzmanları da bulunur.

Sosyal Güvenlik Uzmanının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Sosyal güvenlik uzmanları, sosyal güvenlik sistemleri ile alakalı uygulamalar, araştırmalar ve yeni taktikler geliştirmekle mükelleftir. Bunun dışında sosyal güvenlik uzmanlarının yerine getirmesi gereken vazife ve mesullükler şöyle sıralanır;

 • Sosyal güvenlik sistemi içerisinde kalan fertlerin asli ve yan haklarını tanımlamak,
 • Sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer alan fertlerin doğum izni, eş vaziyetinden atama, eğitim vaziyetinden atama ve sigorta fiyatları gibi hakları ile ilgilenmek,
 • Sosyal güvenlik sistemi içerisinde norm ve standartları tanımlamak,
 • Sosyal güvenlik ile alakalı hak ve çıkarları tanımlamak,
 • Sosyal güvenlik sistemi ile alakalı etüt ve tahliller yapmak,
 • Sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer alan ihlalleri, meseleleri ya da yanılgıları tanımlamak ve yetkililere bildirmek.

Kimler Sosyal Güvenlik Uzmanı Olabilir?

Sosyal güvenlik uzmanı olabilmek için özel olarak okunması gereken bir kısım bulunmamaktadır. Devlet müesseselerinde vazife alacak olan sosyal güvenlik uzmanları için Hukuk, Siyaset Bilimi, İktisat, Firma, Tıp, Diş Doktorluğu, Eczacılık, Bankacılık, Sigortacılık, Firma Mühendisliği, Sanayi Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi lisans programlarını tamamlaması koşulunu aranır. Devlet müesseseleri için bir öbür koşul ise KPSS’den Kamu Personel Seçme Sınavı soyulmak için yeterli puanı almaktır. Özel müesseseler ise sosyal güvenlik uzmanlarının, İstatistik ya da İktisat gibi lisans programlarından mezun olmasını ister.

İşverenlerin Sosyal Güvenlik Uzmanında Bulunmasını Beklediği Kaliteler Nelerdir?

Patronlar, sosyal güvenlik uzmanlarının hesaplama mevzusunda galibiyetli olmasını ister. Sosyal güvenlik uzmanında bulunması gereken öbür kaliteler şöyle sıralanabilir;

 • İktisat kuramı, maliye kuramı ve maliye siyaseti gibi mevzularda akıllı olmak,
 • Tüzük hukuku, uygar hukuk, sosyal güvenlik ve iş hukuku, maliye hukuku ve yönet hukuku gibi alanlara dominant olmak,
 • Almanca, Fransızca ya da İngilizce gibi dilleri iyi seviyede öğrenmek,
 • Analitik düşünme marifetine sahip olmak,
 • Yüz kızartıcı kabahat işlememek,
 • Etik kıymetlere ehemmiyet vermek.
1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,100 41.14 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 135 1,512.58 ₺
Ek Ödeme 170 1,904.72 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -113.89 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -43.41 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -188.69 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -339.64 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -113.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,719.68 ₺
Kesintiler Toplamı -798.63 ₺
Net Ücret 4,921.05 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,774.05 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,774.05 ₺