Sosyolog Maaşı

tarafından
250
Sosyolog Maaşı
Sosyolog; fertlerin, kültürlerin, teşkilatların ve sosyal müesseselerin geliştirdiği süreçleri araştırarak cemiyeti ve sosyal tutumları inceler. Anket, gözlem, müzakere ve öbür kaynaklar aracılığıyla bilgi toplar. Araştırma belirtilerini ayrıntılandıran raporları ve yazıları kaleme alır ve/veya sunum hazırlar. Sosyologlar, özel araştırma kuruluşları, bazı bakanlıklar, kamu araştırma kuruluşları ve üniversitelerde misyon alabilmektedir. Aynı zamanda fertsel araştırmalarda bulunarak, tahlil neticelerini kitap ya da bilimsel yazı olarak yayınlayabilmektedir.

Sosyolog Görev Tasviri Neleri İçerir?

Sosyologların geniş bir uzmanlık alanı bulunmaktadır. Bunlardan kimileri; sıhhat, kabahat, eğitim, ırk ve kavmi ilişkiler ile cinsiyet ve fakirliktir. Sosyologların çalışma alanları değişik olsa da araştırma usulü ve mesullükleri eştir. Sosyologların misyon tasviri şu başlıklar altında bir araya gelebilir;

 • Sosyal mevzularla alakalı kuramları test etmek için araştırma projeleri geliştirmek,
 • Anket ve kaynak taramasına dayalı bilgi toplamak,
 • Bilgileri inceleme etmek ve neticeler çıkarmak,
 • Araştırma belirtilerini kapsayan yayın ve raporlar hazırlamak,
 • Bilgi toplamak, problemleri belirlemek, ilerlemeyi değerlendirmek ve metamorfoz lüzumunu tanımlamak için grup etkileşimlerini ve rol ilişkilerini gözlemlemek,
 • Grup etkileşimi, katılımcı gözlemi gibi teknikleri kullanarak problem müdahale prosedürleri geliştirmek,
 • Sosyal veya ekonomik araştırma usulleri geliştirmek,
 • Öbür sosyologlar veya sosyal bilimcilerle işbirliği yapmak,

Sosyolog Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Sosyolog olmak için üniversitelerin Sosyoloji Kısım’şöhretten lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Sosyologda Aranan Kaliteler Nelerdir?

 • Disiplinler arası bakış açısına sahip olmak,
 • Analitik düşünebilmek,
 • Tenkidi yaklaşım sağlamak,
 • İrtibat istikameti eforlu olmak,
 • Problemleri belirleme ve çözme hüneri gösterebilmek,
 • Tesirli bir yazı diline dominant olmak,
 • İstatistiksel inceleme yapabilmek.
1. derece Öbür Sıhhat Müesseseleri Sosyolog Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,000 353.82 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,550 57.97 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 97 1,086.81 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -137.53 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -36.35 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -172.12 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -309.82 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -103.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,788.86 ₺
Kesintiler Toplamı -758.82 ₺
Net Ücret 4,030.04 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,931.63 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,931.63 ₺

 

1. derece Lisans Mezunu – Teknik Hizmetler Sınıfı Sosyolog Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,675 62.65 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 100 1,120.43 ₺
Ek Ödeme 110 1,232.47 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -125.36 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -35.50 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -169.08 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -304.35 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -101.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,676.79 ₺
Kesintiler Toplamı -735.29 ₺
Net Ücret 3,941.50 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,850.46 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,850.46 ₺

 

1. derece Yhamleli Rehabilitasyon Müesseseler Sosyolog Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,000 353.82 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,700 63.58 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 97 1,086.81 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -138.37 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -36.39 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -172.12 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -309.82 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -103.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,794.47 ₺
Kesintiler Toplamı -759.70 ₺
Net Ücret 4,034.77 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,937.24 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,937.24 ₺