SPK SPL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Sınav Konuları

tarafından
68
SPK SPL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Sınav Konuları

Anapara Piyasası Lisanslama SPL imtihanlarından Anapara Piyasası Faaliyetleri Seviye 1 imtihanı mevzuları nelerdir? Sermaye Piyasası Kurulu SPL Lisansları nedir? SPL ne işe fayda? Nerelerde kullanılmaktadır? Sermaye Piyasası Kurulu SPL Lisanslama süreçlerine ve imtihanlarına dair bilgileri çalışmalarımızda bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu SPL Lisanslama Nedir? Kaç Tane Anapara Piyasası Lisansı Bulunmaktadır?

Anapara Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu tarafından, anapara piyasalarında iş sahibi olmak isteyen ve kariyerini bu maksatlar üzerine tanımlamış olan üniversite mezunu adayların, bu sektörlerde yer alan pozisyonlarda misyon yapabilmeleri için gerekli kaliteleri taşıdıklarını kanıt kalitesinde dokümanları başka bir deyişle lisansları edinmelerini sağlayan imtihana Anapara Piyasası Lisanslama İmtihanları denilmektedir.

Bu bağlamda adayların bazı özelliklerini ve yetkinliklerini gösterebilecekleri farklı başlıklarda imtihanlar uygulanmaktadır. Adaylar çalışmak istedikleri sektör ve pozisyonlara göre bu lisansları lüzumlu olarak edinmek gidişatında kalmakta ya da kendilerini geliştirmek ismine ihtiyari olarak edinebilmektedirler.

Anapara Piyasası Lisansları Kaç Tanedir?

Anapara piyasası lisansı edinerek anapara piyasasında çalışmak ya da başka sektörlerin alakalı pozisyonlarında misyon yapmak isteyen adayların edinebilecekleri toplam sekiz çeşit lisans dolayısıyla katılabilecekleri sekiz adet imtihan bulunmaktadır. Bu imtihanları şu biçimde sıralayabiliriz;

-Anapara Piyasası Faaliyetleri Lisansı Seviye 3
-Anapara Piyasası Faaliyetleri Lisansı Seviye 2
-Anapara Piyasası Faaliyetleri Lisansı Seviye 1
-Gayrimenkul Kıymetleme Lisansı
-Ev Kıymetleme Lisansı
-Kredi Derecelendirme Lisansı
-Müessesesel İdare Derecelendirme Lisansı
-Türev Vasıtalar Lisansı

Adaylar bu lisanslardan bir ya da daha aşırısını çalışmak istedikleri sektör ve pozisyona bağlı olarak edinebilirler.

Anapara Piyasası Lisanslama Sermaye Piyasası Kurulu SPL İmtihanlarına Müracaat Koşulları Nelerdir?

Sermaye Piyasası Kurulu SPL Anapara Piyasası Lisanslama imtihanlarına müracaatta bulunmak isteyen adayların en az üniversite mezunu olmaları gerekmektedir. Adayların bazı lisanslar için iki senelik ön lisans programlarından mezun olmaları yeterli iken kimileri içinse dört senelik bir lisans kısmından mezun olmaları koşuldur. Yazımıza mevzu olan Anapara Piyasası Faaliyetleri Seviye 1 imtihanı için adayların üniversitelerin iki senelik kısımlarından mezun olmaları gerekli ve yeterlidir.

Anapara Piyasası Lisanslama imtihanlarına müracaat koşullarını, imtihanın uygulanışını, imtihan fiyatını ve değişik hususları daha detaylı şekilde araştırmak isteyen adaylar altta manipülasyonuna yer verdiğimiz çalışmamızı araştırabilirler;

Sermaye Piyasası Kurulu SPL Anapara Piyasası Faaliyetleri Seviye 1 İmtihan Mevzuları Nelerdir?

Anapara Piyasası Lisanslama SPL imtihanlarından Anapara Piyasası Faaliyetleri Seviye 1 imtihanı mevzuları Değiş Tokuş, Gizleme ve İşlem Operasyonları, Yatırım Kuruluşları, Anapara Piyasası Taşıtları 1 ve Dar Kapsamlı Anapara Piyasası Mevzuatı ve İş Kaideleri olmak üzere dört ana başlıktan oluşmaktadır. Bu dört ana başlığın altında yer alan mevzu başlıkları ise alttaki biçimdedir;

Dar Kapsamlı Anapara Piyasası Mevzuatı ve İş Kaideleri Alanı

 • Anapara Piyasası Kanunu
 • Anapara Piyasasıyla alakalı değişik tertip etmeler ile kavramlar​​​​​​
 • Müessesesel İdare Şartnameyi II-17.1
 • Özel Gidişatlar Şartnameyi II-15.1
 • Yatırım Fonlarına Ait Temeller Şartnameyi III-52.1
 • Türkiye Anapara Piyasaları Birliği TSPB Abonelerinin anapara piyasası faaliyetlerinin yürütümünde uyacakları iş kaideleri
 • Türkiye Anapara Piyasaları Birliği TSPB abonelerinin iş kaideleri ve anapara piyasası çalışanları etik prensipleri
 • Anapara Piyasası Çalışanları etik prensipleri ve tavır kaideleri

Anapara Piyasası Taşıtları – 1 Alanı

 • Türev vasıtalar
 • Yatırım fonu katılma hisseleri Kavram çerçevesi ve yatırım fonlarına ait temeller şartnameyi III-52.1
 • Kamu borçlanma taşıtları
 • Borçlanma taşıtları Kavram çerçevesi ve borçlanma taşıtları şartnameyi VII-128.8
 • Hisseler ve Hisse eşi menkul bedeller Kavram çerçevesi ve hisse şartnameyi VII-128.1

Değiş Tokuş Gizleme ve İşlem Operasyonları Alanı 

 • Takasbank güvence yönetimi
 • Türev taşıtlarda değiş tokuş, uzlaşma ve fiziki teslim
 • Değiş Tokuş, gizleme ve kaydileştirmeye dair tertip etmeler
 • Değiş Tokuş, gizleme ve işlem operasyonları ile alakalı esas kavramlar
 • Kaydileştirilmiş anapara piyasası taşıtlarına dair kayıtların yakalanmasının usul ve temelleri şartnameyi II-13.1
 • Merkezi değiş tokuş kuruluşları kurulması ve çalışma temelleri hk. genel idaremelik 4., 5., 6. kısımlar
 • Takasbank anonim firmayı merkezi karşı taraf yönetmeliği
 • Takasbank anonim firmayı merkezi değiş tokuş yönetmeliği
 • Borsa İstanbul A.Ş. BİST ‘te hisselerin transferi, değiş tokuşu ve temerrüt operasyonları
 • Borsa İstanbul A.Ş. BİST ‘te borçlanma vasıtalarının transferi, değiş tokuşu ve temerrüt operasyonları
 • Portföy gizleme hizmelerine ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara dair temeller şartnameyi III-56.1

Yatırım Kuruluşları Alanı

 • Paya dayalı kitle fonlaması şartnameyi III-35/A.1
 • Yatırım hizmetleri ve faaliyetleriyle yan hizmetlerine dair temeller hakkında bildiri III-37.1
 • Anapara piyasası vasıtalarının kredili alımı, sarihe satışı ve ödünç alma – verme operasyonları hk. bildiri Seri:V, No:65
 • Yatırım kuruluşlarının kurulması ve faaliyet temelleri hk. bildiri III-39.1 Sadece birinci, sekizinci ve onuncu kısımları
 • Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerine dair doküman ve kayıt kumpası hakkında bildiri III-45.I

Anapara piyasası faaliyetleri seviye – 1 imtihanında adayların zaferli olabilmeleri için yukarıyada yer alan her bir alan başlığında en az 50 puan almaları, tüm alanlardan almış oldukları anekdotların aritmetik ortalamasının ise en az 60 puan olması koşuldur. Aksi halde adayların lisansı alabilmeleri olası olmamaktadır.

Adayların bir alanda galibiyetsiz olmaları gidişatında daha sonra sadece o alan için imtihana girmeleri muhtemeldir.