Strateji Geliştirme Başkanı Maaşı

tarafından
139
Strateji Geliştirme Başkanı Maaşı
Stratejik Tasarılama ve İş Geliştirme Müdürü, firmanın pazar enerjiklerini göz önüne alarak uzun yarıyıllı kıymet yaratma faaliyetlerini tasarlayan ve yürüten bireydir. Belirlenmiş bir iş sürecinin yaşama geçmesi için yapılması gerekenleri planlayan takımı yönetir.

Stratejik Tasarılama ve İş Geliştirme Müdürünün Görevleri Nedir?

Firmaların pazarlama işlevlerine ya da dolaysız genel müdüre bağlı olarak vazife yapan strateji tasarılama ve iş geliştirme takımının idaresinden mesuldür. Bu mesullük kapsamında firmanın tüm iş üniteleri ile yakın çalışması beklenir. Stratejik Tasarılama ve İş Geliştirme Müdürünün misyonları şu biçimde sıralanır;

 • Firmanın sihrime maksatlarını tanımlamak,
 • Tanımlanan niyetlere erişmek için taktikleri tasarlamak,
 • Kullanıcılar, tedarikçiler, servis ve hizmet sağlayıcılar arasındaki ilişkiyi idaremek,
 • Rakip mahsul tahlilleri yaparak tesirlerini çıkartmak ve kumpaslı olarak üst idareye raporlamak,
 • Sektöre ait temennileri çıkartmak ve raporlamak,
 • Firma alıcılarının gereksinimlerini tanımlamak ve kumpaslı başkalaşımlarını takip etmek,
 • Geniş bir zaman dilimine hitap edebilmesi ve orijinal olması maksadı ile alıcı gereksinimlerine hitap eden yeni iş alanları tasarlamak ve planlamak,
 • Alıcının lüzumuna müteveccih iş geliştirirken bereketliliği dikkate alarak firma içi süreçleri iyileştirmeye müteveccih çalışmalar yapmak,
 • Geliştirmek için çalıştığı mahsul, servis veya hizmet için İş Sağlığı ve Güvenliği, Nitelik ve Etraf Yönetim Sistemleri, Şahsi Bilgilerin Korunması Yasayı gibi mevzuatlara uygun planlanmasını sağlamak,
 • Toplam maliyete müteveccih tasarılama yaparak bütçeyi takip etmek,
 • İş geliştirme için tasarlanan projeyi, proje takımı ile uygulamak ve tasarıya uygun ilerlenmesini sağlamak,
 • Strateji tasarılama kapsamında tanımlanan amaçların takibi için raporlama yapmak.

Kimler Stratejik Tasarılama ve İş Geliştirme Müdürü Olabilir?

Üniversitelerin dört senelik Şirket, Ekonomi, Sanayi veya Mühendislik kısımlarından mezun olan bireyler bu alanda çalışabilir. Strateji Tasarılama ve İş Geliştirme Müdürü ünvanını almak için en az 5 sene bu alanda uzman olarak vazife almış olmak gerekir.

Stratejik Tasarılama ve İş Geliştirme Müdürü Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Firmanın tüm iş ünitelerine doğrultu vermesi gereken bir kısmı idaremek için değişik alanlarda da gelişim gösterilmesi beklenir. Akademik eğitime ek olarak şu alanlarda da gelişim sağlanması pozisyonda zaferli olmak için önerilir;

 • Pazarlama
 • Kaynak Yönetimi
 • Girişimcilik
 • Şirket
 • Finans
 • Ekip yönetimi
1. derece Strateji Geliştirme Başkanı Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Tazminat Göstergesi 37,050 4,369.66 ₺
Fiyat Göstergesi 69,580 8,206.24 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -892.17 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -95.45 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -444.18 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -799.52 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -266.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 12,575.90 ₺
Kesintiler Toplamı -2,497.32 ₺
Net Ücret 10,078.58 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 6,962.54 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 6,962.54 ₺