Teknik Öğretmen Maaşı

tarafından
301
Teknik Öğretmen Maaşı
Teknik hoca, üniversitelerin Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına verilen mesleksel unvandır. Teknik Eğitim Fakülteleri; Metal Eğitimi, Makine Eğitimi, Mobilya Dekorasyon Eğitimi gibi bir hayli değişik lisans programında eğitim vermektedir.

Teknik Hocanın Sorumlulukları Nelerdir?

Teknik hoca unvanına sahip fertler, mezun olduğu lisans programına bağlı olarak değişik sektörlerde istihdam edilebilmektedir. İş profesyonellerinin genel vazife tasviri şu başlıklar altında bir araya gelebilir;

 • Teknik hoca sıfatıyla; eğitim vermekle sorumlu olduğu teknik kısım derslerini müfredata uygun bir biçimde tasarlamak ve öğretmek,
 • Aktif bilmeyi sağlamak emeliyle uygulamalı ders usulleri geliştirmek,
 • Otomotiv, mobilya, sanayi vb. iş sahalarında; uzmanlığı bulunan teknik bilgiyi kendisine soyulan vazifede kullanmak,
 • Sahip olduğu uzmanlık alanındaki yenilik ve başkalaşımlardan haberdar olarak mesleksel gelişimi sürdürmek.

Nasıl Teknik Hoca Olunur?

Teknik hoca unvanına hak kazanma koşulu, 3795 rakamlı yasada şu ifadelerle belirtilmiştir; “Lise üstü dört sene süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik hoca mektebi, erkek teknik yüksek hoca mektebi, yüksek teknik hoca mektebi ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik hoca mektebi, kız teknik yüksek hoca mektebinin ve mesleksel eğitim fakültesinin teknik eğitim veren kısımlarından mezun olanlar teknik hoca unvanını kazanır.”

Patronların Teknik Hocada Aradığı Kaliteler Nelerdir?

 • Uzmanlığı bulunan teknik eğitim mevzularına egemen olmak,
 • Kapalı etrafta uzun vakit çalışabilecek fiziki yeterlilik göstermek,
 • Disiplin sahibi olmak,
 • Yoğun iş temposuna geçim sağlayabilmek,
 • Vardiyalı çalışabilmek,
 • Muhteşem laflı ve yazılı bağlantı yeteneğine sahip olmak,
 • Erkek adaylar için, askeri mükellefliği bulunmamak; misyonunu bitirmiş, tecil ettirmiş ya da muaf olmak.
1. derece Teknik Hoca Ücreti THS
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,000 353.82 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,750 65.45 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 130 1,456.55 ₺
Ek Ödeme 110 1,232.47 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -130.89 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -38.79 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -190.61 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -343.09 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -114.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,110.06 ₺
Kesintiler Toplamı -817.38 ₺
Net Ücret 4,292.68 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,887.35 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,887.35 ₺