Termonükleer Hidrojen Bombası Nedir? Etkisi Ne Kadar? Hangi Ülkelerde Var?

tarafından
63
Termonükleer Hidrojen Bombası Nedir? Etkisi Ne Kadar? Hangi Ülkelerde Var?

Nükleer bomba çeşitlerinden olan termonükleer hidrojen bombası nedir? Nasıl üretilir? Hidrojen bombasının tesirleri nelerdir? Ne kadar tesirli? Hangi ülkelerde hidrojen bombası vardır? Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Termonükleer Hidrojen Bombası Nedir? 

Termonükleer hidrojen bombası bayağı tipteki atom bombalarından değişik bir ilkeyle çalışan, hidrojen atomlarının ufalanması ile değil kaynaşması ile zincirleme tepkin ortaya çıkaran bir nükleer bombadır. Atom bombasında kullanılan fisyon ilkesinin bütün tersi manayla atomların ufalanması ile değil kaynaştırılması ile tepkin göstermesini sağlayan bu ilkeye ise kısaca füzyon ilkeyi ismi verilmektedir.

Bu ilke ile hareketlendirilen Hidrojen atomları kaynaştırılarak Hidrojen izotopu olan dötaryuma ya da helyum soygazına dönüştürülür. Bu mutasyon neticeyi ortaya çıkacak olan zincirleme tepkin atom bombasının infilak etmesinde kullanılan fisyon ilkesine göre çok daha eforlu bir enerji sarihe çıkarmaktadır. Bu güzergahıyla termonükleer hidrojen bombaları atom bombalarından çok daha eforludur. Bu daha fazla eforu ortaya çıkarmaları için de çok daha fazla tazyike ve tetikleyici efora lüzum dinlerler. Bir anlamda bir termonükleer hidrojen bombasının harekete geçebilmesi için atom bombası kadar bir enerji üretebilecek bir ateşleme sistemine lüzum dinlenmektedir.

Termonükleer Hidrojen Bombasının Tesiri Ne Kadardır?

Bir hidrojen bombası kullanılan atomun yoğunluğuna göre bir atom bombasından bin kat ilâ üç bin kat daha fazla enerji sarihe çıkarabilmektedir. Bu da bir hidrojen bombasının bir değil birden fazla şehrin bulunduğu bir bölgeyi yok edebilecek efora sahip olduğu anlamına kazanç ki bu da bu nükleer silahın ne denli riskli olduğunun bir göstergesidir. Amerika Birleşik Devletleri’nin yapmış olduğu sınama atışında Bikini adalarından Flora adasını yok ettiği görülmüştür. On bin dinamit eforuna eşdeğer sayılan on megatonluk bu bombanın etrafında bir zaman daha radyoaktif tesirlerinin devam ettiği kollanmıştır.

Termonükleer hidrojen bombasının da asli devirici eforu patlama anında çıkarmış olduğu çok yüksek ısı ve eforlu şok dalgalarıdır. Bu infilak ettiği alandan başlayarak bombanın kaç kiloton eforunda olduğuna bağlı olarak ulaşabildiği mesafedeki her şeyi yok etme eforuna sahiptir. Bunun yanında şok dalgalarının infilak alanındaki yapıları da dağılması nedeniyle bu ayrılınmalar şarapnel tesiri göstererek kaybı daha yüksek seviyelere çıkarabilmektedir.

Termonükleer hidrojen bombası ile atom bombası arasındaki farkları kavrayabilmek için atom bombası hakkındaki çalışmamızı araştırabilirsiniz;

Hangi Ülkelerde Termonükleer Hidrojen Bombası Bulunmaktadır?

Termonükleer hidrojen bombasını ilk olarak yapan ve sınayan ülke Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Bunu izleyen süreçte, soğuk savaş yarıyılının iki kutbu arasındaki rekabetine bağlı olarak Rusya izlemiştir. Son olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nin de bir termonükleer hidrojen bombasına sahip olduğu iddia edilmektedir. Hidrojen bombasının imali görece atom bombasına göre daha basittir. Ancak onu harekete geçirecek kadar eforlu bir atom bombasının imali öncül olarak ülkelerin karşısına çıktığı için daha az seçim edilen çok ölümcül bir nükleer silah olarak görülmektedir.

Termonükleer hidrojen bombası eforu nedeniyle asla kullanılmamasını dilediğimiz bir nükleer silahtır. Bugüne dek tatbikat dışında hiç kullanılmayan bu silah, İnfilak ettiği yerdeki hemen her şeyi yok edebilecek efora sahiptir. Tekerrür anımsatmakta bereket var; nükleer silah kullanımı ciddi bir insanlık kabahatidir. Dileriz dünyamızda sınamaları yapılmış olan bu silahın hiçbir biçimde kullanılması mevzubahisi olmaz.