Topoğraf Maaşları Ne Kadar?

tarafından
330
Topoğraf Maaşları Ne Kadar?

Bir arazinin, bir bölgenin, kara parçasının natürel engebelerini, özelliklerini gösterecek biçimde kağıt üzerinde yapılan çizime topoğrafya denir. Bu bilim dalında yapılan çalışmalar sayesinde coğrafi bilgiler daha basit anlatılmakta ve anlaşılmaktadır. Bu sebeple bu alanda çalışma yapan uzman şahıslar başka bir deyişle topoğraflara büyük iş düşmektedir. Topoğrafya alanında çalışma yapmak güçtür. Üstelik az öğrenilen bir bilim dalıdır. Bu sebeple pek çok birey bu mevzuda araştırma yapmaktadır. Peki topoğraf nedir? Ne demek? Topoğraf çalışma koşulları ve çalışma saatleri 2020 nasıl? Topoğraf maaşları 2020 ne kadar?

Topoğraf Nedir? Ne Demek? 

Fransızca orijinli olan topoğraf sözcüğünün orjinal yazılışı ‘topographe’ biçimindedir. Topoğrafya alanında uzman olan şahıslara denir. Bu şahısların analitik zekâya sahip olmaları, teknolojiye yatkın olmaları ve harita bilimine tamamen dominant olmaları gerekir. Üstelik araziler hakkında araştırma yapacak kadar akıllı ve araştırma usulleri mevzusunda çalışmış olmaları ehemmiyetlidir. Topoğraf olarak misyon yapan uzmanlar bir kara parçasında, arazide yapılacak tüm araştırmalardan mesuldür. Bu sebeple arazi, araştırma vasıtaları ve usulleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Topoğraf Çalışma Koşulları ve Çalışma Saatleri 2020

Personeller devlette ve özel sektörde çalışma fırsatı bulabilir. İki sektörde de çalışma koşulları güçlüdür. Zira bu şahıslar sahada, arazide çalışır. Sahip oldukları teknik ekipman, vasıta ve aletlerle arazide, kara parçalarında analiz yaparlar. Hem sahada ölçüm alma, hem yapılan tahlilleri inceleme etmek bu şahısların vazifeyidir. Personellerin inşaat, harita, coğrafya, mühendislik gibi alanlarda sahip oldukları bilgilerle işlerini yürütür. Bu sebeple personellerin devamlı kendilerini geliştirmeleri ehemmiyetlidir. Çalışma saatleri genel olarak sabah 09.00 ile akşam 18.00 arasında olsa da yapılan iş, alınan proje, yetiştirilmesi gereken mesullüklere bağlı olarak bu saatlerin dışına çıkılabilir.  Fazla mesai yapılırsa ek ücret ödemesi yapılır. Personellerin kent dışında, kentin uzak bir noktasında veya ülke dışında çalışmaları istenebilir.

Topoğraf Maaşları 2020 Ne Kadar?

Bu iş dalıyla alakalı en çok merak edilen mevzu personellere ödenen ücretlerdir. Hem devlette hem de özel sektörde topoğraf maaşları 2020 geçen seneye oranla yükseldi. Devlette çalışanlar toplu kontrat kapsamında uygulanan zam sebebiyle, özel sektördekiler de minimum ücrette yaşanan çoğalış oranı veya iyileştirme kapsamında ücret çoğalışından faydalandı. Topoğraflar pek çok alanda bilgi sahibi oldukları için, yaptıkları iç son derece güçlü olduğu için yüksek ücretler almaktadır. Bu kapsamda topoğraf maaşları 2020 şu biçimdedir;

Özel sektörde yeni başlayan topoğraf maaşları 2020 3 bin TL ortamındadır.

Özel sektörde tecrübeli topoğraf maaşları 2020 5 bin TL ortamındadır.

Devlette topoğraf maaşları 4 bin ile 5 bin TL arasında değişmektedir.

NOT: Topoğraf maaşlarını etkileyen unsurlar arasında aile desteği, çocuk desteği, sigorta ve BES kesintisi, misyon tazminatı, ek tahsisatlar bulunmaktadır. Ayrıca yurt dışı ve kent dışı misyonlarında verilen tahsisatlar da tanımlayıcıdır.