TÜBİTAK Personel Alımı

0
203
views

TÜBİTAK farklı birimlere toplamda 85 personel alacak

 

TÜBİTAK BİLGEM KSM 39 İŞÇİ ALIMI İLANI

KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
İlan No: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM.2018-1
1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM.2018-1.1
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
E-İmza uygulamalarının uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesi, eimza teknolojileri ve açık anahtar altyapısı üzerine kurum içi ve kurum dışı
eğitimlerin verilmesi, ihtiyaç duyulan araştırma faaliyetlerinin yapılması, elektronik
imza yazılımları geliştirilmesi ve birim faaliyetleri kapsamındaki uluslararası
standartların takibi üzerine çalışacak AR-GE Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 10
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Açık Anahtar Altyapısı / Elektronik İmza / Kriptoloji konularında temel
bilgiye sahip olmak.
 ETSI / CWA / IETF / BTK standartları ve regülasyonları ile ilgilenmiş
olmak.
 Java / .NET yazılım dillerinden birinde tecrübe sahibi olmak.
 Yazılım testi ve test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM.2018-1.2
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Kurum bünyesinde bilgi sistemlerinin ve uygulamalarının denetimlerini ulusal ve
uluslararası mevzuat ve standartlara göre gerçekleştirecek, gerekli dokümantasyonu
hazırlayacak, görevinin gerektirdiği işlerde üzerine düşen sorumlulukları yerine
getirecek AR-GE Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
2
2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
Telekomünikasyon Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 ISO 27001/COBIT/ITIL/SOX/PCI DSS konularında bilgi sahibi olmak.
 ETSI / CWA vb. regülasyonlar hakkında bilgi sahibi olmak olmak.
 Kriptoloji konularıyla ilgilenmiş olmak.
 İşletim sistemleri, veritabanı, uygulama ve ağ güvenliği, yazılım geliştirme
süreçleri, TCP/IP, web güvenliği, saldırı tespit ve engelleme sistemleri
konularında bilgi sahibi olmak.
 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Bilişim Sistemleri, Veri Merkezleri ve
İletişim Teknolojilerinde denetim odaklı inceleme ve çalışma yapmış
olmak.
 Dünyadaki güncel teknolojik/siber gelişmeleri/olayları takip edip teknik
literatürü tarayarak bilişim güvenliği ve sistem denetimi odaklı raporlar ve
öneriler yapmak.
 Yasal düzenlemeler, kurumsal iş süreçleri, ve teknolojik sistemler
arasındaki ilişkileri ve olası riskleri eleştirel, özgün ve bağımsız
yaklaşımlarla değerlendirip geliştirerek sonuç odaklı çalışma becerisine
sahip olmak.
3- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM.2018-1.3
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Sürekli Entegrasyon süreçleri standartlarını hazırlayacak ve uygulama, değişiklik
kayıtlarını ve taleplerini takip edecek, implementasyon sonrası değişiklikleri belirli
periyodlarla izleyecek ve gerekli aksiyonları alacak, değişiklik sürecinde yer alan
paydaşlar ile iletişimi koordine edecek AR-GE Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri
ve Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
3.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Linux işletim sistemi (RedHat, CentOS, Ubuntu vb.) hakkında tecrübe
sahibi olmak.
 Üretim ortamında başarıyla çalışan yaygın projelerde çalışmış olmak.
3
 Continuous integration ve Jenkins üzerinde proje yönetmiş olmak.
 Maven, Ant hakkında tercrübe sahibi olmak.
 Kaynak kod analizi (Sonar) hakkında bilgi sahibi olmak.
 Git, Subversion vb. versiyon kontrol araçları hakkında bilgi sahibi olmak.
 Java platformuna (J2SE / JEE) hakim olmak.
 JIRA/Confluence deneyimi sahibi olmak.
 Uygulama sunucuları ve web sunucuları (Apache Tomcat, JBoss-Wildfly,
Glassfish, WebSphere, WebLogic, Jetty, Nginx vb.) konusunda bilgi sahibi
olmak.
4- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM.2018-1.4
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Kurumumuzun sunucu altyapı birleşenlerinin idamesinde ve geliştirilmesinde
çalışacak AR-GE Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümlerinden
birini bitirmiş olmak.
4.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Güncel Windows Server ve Linux sunucu ortamlarının kurulumu,
optimizasyonu, yönetimi, bakımı, performans problemlerinin çözümü, log
incelemesi vb. konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 Temel seviyede ağ bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
 Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 Sistem yönetimini kolaylaştırmak amacıyla script geliştirebilme
tecrübesine sahip olmak.
 Bilgi işlem merkezlerinde sistem yönetiminde tecrübeye sahip olmak.
 Güncel Microsoft Exchange, Active Directory, DNS, DHCP, File Server,
WSUS, Windows 7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum,
konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.
 Ağ ve sistem güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
 Sunucu sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak.
 Veritabanı yapısı ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
 BT süreç standartları konusunda bilgi sahibi olmak.
4
5- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM.2018-1.5
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Elektronik sertifika süreçlerinin yönetilmesi ve işletilmesi, bu kapsamda ihtiyaçlarının
karşılanması için gerekli güncellemelerin yapılması, e-imza teknolojileri ve açık
anahtar altyapısı üzerine ihtiyaç duyulan araştırma faaliyetlerinin yapılması, birim
faaliyetleri kapsamındaki kanun ve standartların takibi üzerine çalışacak AR-GE
Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
5.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümlerinden
birini bitirmiş olmak.
5.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Açık Anahtar Altyapısı / Elektronik İmza / Kriptoloji konularında bilgi sahibi
olmak.
 C, C#, Java, Bash, Perl, PHP, Python gibi programlama dillerinden en az
biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 Veritabanı yapısı ve teknolojileri konusunda tecrübe veya bilgi sahibi
olmak.
 Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak.
 Güncel işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
6- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM.2018-1.6
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
6.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Kamu SM bilgi sistemleri bünyesindeki veritabanlarının tasarlanması, kurulumu,
işletimi, takibi, yedeklemesi, sürekliliği, güncel tutulması ve bakım işlemlerinin
yapılmasında çalışacak Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
6.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
6.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektronik
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
6.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Oracle Veritabanı konusu hakkında tecrübe sahibi olmak.
 PostgreSQL, SQL Server ve MySQL veritabanları hakkında tecrübe sahibi
olmak.
5
 Veritabanı iç yapıları ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak.
 Yedekleme, depolama ve Unix/Linux Cluster konularına hakim olmak.
 Temel seviyede ağ bilgisi ve tecrübesine sahip olmak.
 Sunucu sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.
 Veritabanı sistemlerinin yönetimini kolaylaştırmak amacıyla script
geliştirebilme tecrübesine sahip olmak.
 SQL, PL/SQL, Procedures, Packages bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 LINUX ve Windows gibi işletim sistemleri konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak.
 Bilgi güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
7- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM.2018-1.7
AR-GE Personeli (Teknisyen) pozisyonu için;
7.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Kurum seviyesinde IT servislerini izleyecek, raporlayacak ve kullanıcı desteği
verecek AR-GE Teknisyeni istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
7.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
7.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgi
Güvenliği Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi veya Elektronik
Haberleşme Teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
7.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Yeterli düzeyde network ve sistem bilgisine sahip olmak.
 C, C#, Java, Bash, Perl, PHP, Python gibi programlama dillerinden en az
birine hâkim olmak.
 Windows ve/veya Linux işletim sistemine hakim olmak.
 SQL sorgulama komutlarına hakim olmak.
 7/24 çalışan bir ortamda gerçek zamanlı izleme yaparak müdahale
edebilmek.
 Bilgi Güvenliği konusunda farkındalığa sahip olmak.
 Dokümantasyon ve raporlama becerisine sahip olmak.
8- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM.2018-1.8
AR-GE Personeli (Teknisyen) pozisyonu için;
8.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Elektronik sertifikaların üretiminin planlanması, üretilmesi ve üretim sürecinin güncel
yöntemlere göre geliştirilmesini sağlayacak AR-GE Teknisyeni istihdam edilecektir.
6
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
8.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
8.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektrikli Cihaz Teknolojisi,
Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Programcılığı veya Bilgi Güvenliği
Teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
8.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Stok ve tedarik yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Üretim süreçleri konsunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 Temel seviyede bilgi sistemleri konularında bilgi sahibi olmak.
 Müşteri ilişkileri yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.
 MS Office programlarına hakim olmak.
ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşından gün almamış olmak.
c) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli
olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla
hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü
bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı
bulunmamak.
f) Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonları için aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.
i. 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝚤 𝑀𝑒𝑧𝑢𝑛𝑖𝑦𝑒𝑡 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤 +
𝑇𝑒𝑐𝑟ü𝑏𝑒 𝑌𝚤𝑙𝚤
15
+
10.000
Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒𝑦𝑒 𝑌𝑒𝑟𝑙𝑒ş𝑡𝑖𝑟𝑚𝑒 𝑆𝚤𝑛𝑎𝑣𝚤 𝑆𝚤𝑟𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤
≥ 3,20
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans
Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının
%20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not
ortalamalarının 4’lük sisteme dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulunun
yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları
Tablosu” kullanılacaktır). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda
tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
7
ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir
eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş
olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
g) Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonları için; başvuru yapan adaylardan alanında
doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f)
maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday
puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının
%10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından
mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not
ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).
h) Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonları için adayların 4,00 üzerinden en az 2,50
Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir (Üniversite not
sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme
dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki
Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” kullanılacaktır).
i) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).
Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler
dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan
muaf tutulacaktır.
Sınav Türü
KPDS
UDS
YDS
TOEFL
IBT
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT
FCE CAE CPE
Sınav Puanı
1* 65 61 173 500 B C C
Sınav Puanı
2** 70 68 190 520 B C C
* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan
daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav
Puanı 1” koşulu geçerlidir.
** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri
mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları
pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.
***Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için İngilizce koşulu aranmamaktadır.
KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English
8
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış
olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce
yeterlilik koşulları aranmaz.
BAŞVURU SÜRECİ
a) İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru
Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm
evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru
yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde
başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 15/01/2019 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru
sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu
seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1
(bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.
d) Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonları için; lisans ve yüksek lisans mezunu
adaylar “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre, alanında
doktora mezunu adaylar ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g)
maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamalarda alınacak
personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla
aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
e) Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonları için; lisans öğrenimini yurt dışında
tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi,
Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel
Koşullar” bölümünün (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca
değerlendirmeye alınacaklardır.
f) Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonları için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”
bölümünün (h) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak
sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son
sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da
mülakata çağrılacaktır.
g) Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonları için adaylar başvuruları esnasında iş
başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin
hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması
durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
 Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan
internet çıktısı).
 Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan
internet çıktısı).
 Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon
numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).
 Lisans Diploma / Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi).
 YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),
 Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi.
9
 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili
olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu
gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı).
 Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü.
 Askerlik durumunu gösterir belge.
h) Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonu için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru
sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı
olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda
başvuru geçersiz sayılacaktır.
 Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon
numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).
 Ön lisans Diploma veya Çıkış Belgesi.
 YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı).
 Ön lisans Transkript Belgesi.
 Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü.
 Askerlik durumunu gösterir belge.
Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında
(www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.
İletişim Bilgileri:
Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli
E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr
Telefon: (262) 648 10 00 – 3580-2434-1696-3517-3548-3520

 

TÜBİTAK BİLGEM SGE 39 İŞÇİ ALIMI İLANI

SİBER GÜVENLİK ENSTİTÜSÜ
İlan No: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1
1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.1
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Müşteri istekleri kapsamında gereksinimlerin tanımlanması, izlenmesi, proje hedef
ve kısıtlarının belirlenmesi kapsamında tasarım sürecine destek verilmesi, süreç ve /
veya müşteri taleplerindeki değişikliklerin değerlendirilmesi ve uyarlanması
faaliyetinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli (İş Analisti / Ürün Sahibi)
istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,
Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri,
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar-Enformatik veya İstatistik ve
Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1.2.2- Yazılım projelerinde; iş analistliği, ürün yöneticiliği, ürün sahipliği, proje
yöneticiliği, yazılım mühendisliği veya sistem analistliği alanlarında en az 5
yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
1.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri
konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Proje planlama ve izleme araçları konusunda deneyim sahibi olmak.
 Çevik yazılım geliştirme yaklaşımları (Scrum, Kanban vb.) konusunda
tecrübe sahibi olmak.
 En az bir yazım diline (Java, Python, C/C++, C#) hakim olmak.
 Ofis uygulamalarına hakim ve dokümantasyon disiplinine sahip olmak.
 IIBA CBAP sertifikasına sahip olmak.
 Scrum Alliance Certified Scrum Product Owner sertifikasına veya muadili
uluslararası bir sertifikaya sahip olmak.
 PMI Project Management Professional sertifikasına veya muadili
uluslararası bir sertifikaya sahip olmak.
 UML, SysML yazılım modelleme araçları konusunda bilgi sahibi olmak.
 İlgili bölümlerden birinde yüksek lisans/doktora yapmış/yapıyor olmak.
2
2- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.2
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Müşteri istekleri kapsamında gereksinimlerin tanımlanması, izlenmesi, proje hedef
ve kısıtlarının belirlenmesi kapsamında tasarım sürecine destek verilmesi, süreç ve /
veya müşteri taleplerindeki değişikliklerin değerlendirilmesi ve uyarlanması
faaliyetinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli (İş Analisti / Ürün Sahibi)
istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi
ve Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri veya BilgisayarEnformatik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2.2.2- Yazılım projelerinde; iş analistliği, ürün yöneticiliği, ürün sahipliği, proje
yöneticiliği, yazılım mühendisliği veya sistem analistliği alanlarında en az 5
yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
2.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri
konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Proje planlama ve izleme araçları konusunda deneyim sahibi olmak.
 Çevik yazılım geliştirme yaklaşımları (Scrum, Kanban vb.) konusunda
tecrübe sahibi olmak.
 En az bir yazım diline (Java, Python, C/C++, C#) hakim olmak.
 Ofis uygulamalarına hakim ve dokümantasyon disiplinine sahip olmak.
 IIBA CBAP sertifikasına sahip olmak.
 Scrum Alliance Certified Scrum Product Owner sertifikasına veya muadili
uluslararası bir sertifikaya sahip olmak.
 PMI Project Management Professional sertifikasına veya muadili
uluslararası bir sertifikaya sahip olmak.
 UML, SysML yazılım modelleme araçları konusunda bilgi sahibi olmak.
 İlgili bölümlerden birinde yüksek lisans/doktora yapmış/yapıyor olmak.
3- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.3
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde yazılım tasarımını yapmak, yazılımları geliştirmek, konusu ile ilgili
dokümantasyon ve kayıtları hazırlamak ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere ArGe Personeli (Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı) istihdam edilecektir.
3
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Yazılım
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
3.2.2- Java, C#, C, C++, Python gibi programlama dillerini kullanarak yazılım
geliştirme alanında en az 4 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
3.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 Çevik yazılım geliştirme yaklaşımları (Scrum, Kanban vb.) konusunda
tecrübe sahibi olmak.
 Nesne yönelimli analiz, tasarım ve programlama konularına hâkim olmak.
 Yazılım mimarileri ve mimari tasarım örüntüleri konularına hâkim olmak.
 UML, SysML vb. yazılım modelleme araçlarından en az bir tanesi
üzerinde tecrübe sahibi olmak.
 İlişkisel veritabanları (MySQL, Postgres, etc.) veya NoSQL veritabanları
(Mongo, Cassandra, etc.) konularında tecrübe sahibi olmak.
 Birim test, TDD ve BDD konuları hakkında bilgi sahibi olmak.
 Git, SVN gibi konfigürasyon yönetim araçları konusunda tecrübe sahibi
olmak.
 Linux İşletim Sistemi ve açık kaynak yazılımlar konusunda bilgi sahibi
olmak.
 TCP/IP ve ağ yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.
 Güncel web teknolojileri, HTML 4/5, Javascript dili ve kütüphaneleri
(AngularJS, Bootstrap, jQuery vb.) konularında bilgi sahibi olmak.
 RESTful web servis geliştirmiş olmak.
 İlgili bölümlerden birinde yüksek lisans/doktora yapmış/yapıyor olmak.
4- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.4
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde yazılım tasarımını yapmak, yazılımları geliştirmek, konusu ile ilgili
dokümantasyon ve kayıtları hazırlamak ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere ArGe Personeli (Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
4
4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Yazılım
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
4.2.2- Java, C#, C, C++, Python gibi programlama dillerini kullanarak yazılım
geliştirme alanında en az 4 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
4.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 Çevik yazılım geliştirme yaklaşımları (Scrum, Kanban vb.) konusunda
tecrübe sahibi olmak.
 Nesne yönelimli analiz, tasarım ve programlama konularına hâkim olmak.
 Yazılım mimarileri ve mimari tasarım örüntüleri konularına hâkim olmak.
 UML, SysML vb. yazılım modelleme araçlarından en az bir tanesi
üzerinde tecrübe sahibi olmak.
 İlişkisel veritabanları (MySQL, Postgres, etc.) veya NoSQL veritabanları
(Mongo, Cassandra, etc.) tecrübesi olmak.
 Birim test, TDD ve BDD konuları hakkında bilgi sahibi olmak.
 Git, SVN gibi konfigürasyon yönetim araçları konusunda tecrübe sahibi
olmak.
 Linux İşletim Sistemi ve açık kaynak yazılımlar konusunda bilgi sahibi
olmak.
 TCP/IP ve ağ yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.
 Güncel web teknolojileri, HTML 4/5, Javascript dili ve kütüphaneleri
(AngularJS, Bootstrap, jQuery vb.) konularında bilgi sahibi olmak.
 RESTful web servis geliştirmiş olmak.
 İlgili bölümlerden birinde yüksek lisans/doktora yapmış/yapıyor olmak.
5- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.5
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde yazılım tasarımını yapmak, yazılımları geliştirmek, konusu ile ilgili
dokümantasyon ve kayıtları hazırlamak ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere ArGe Personeli (Yazılım Uzmanı (Python)) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
5.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Matematik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
5
bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Güz
Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
5.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Python programlama diline hakim olmak.
 Yazılım geliştirme yaşam döngüsü kapsamında gerçekleştirilen
gereksinim belirleme, gereksinim analizi, tasarım, kodlama ve birim test,
fonksiyonel test, kurulum ve bakım faaliyetleri kapsamında tecrübe sahibi
olmak.
 Yazılım konfigürasyon yönetimi, sürekli entegrasyon altyapıları, kaynak
kod analizi konularında bilgi sahibi olmak.
 Django, Flask çatıları konusunda tecrübe sahibi olmak.
 RESTful web servis teknolojilerine hakim olmak.
 Web teknolojileri ve web uygulama geliştirme altyapıları konularında bilgi
sahibi olmak.
 Docker, Kubernetes, OpenShift gibi konteyner teknolojileri hakkında bilgi
sahibi olmak.
 Nesne yönelimli programlama, tasarım örüntüleri, yazılım mimarileri gibi
konular hakkında bilgi sahibi olmak.
 Scrum, Kanban ve DevOps konularında tecrübe ve bilgi sahibi olmak.
6- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.6
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
6.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde yazılım tasarımını yapmak, yazılımları geliştirmek, konusu ile ilgili
dokümantasyon ve kayıtları hazırlamak ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere ArGe Personeli (Yazılım Uzmanı (Python)) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
6.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
6.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri,
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar-Enformatik veya Endüstri
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018 – 2019 Eğitim –
Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
6.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Python programlama diline hakim olmak.
 Yazılım geliştirme yaşam döngüsü kapsamında gerçekleştirilen
gereksinim belirleme, gereksinim analizi, tasarım, kodlama ve birim test,
fonksiyonel test, kurulum ve bakım faaliyetleri kapsamında tecrübe sahibi
olmak.
6
 Yazılım konfigürasyon yönetimi, sürekli entegrasyon altyapıları, kaynak
kod analizi konularında bilgi sahibi olmak.
 Django, Flask çatıları konusunda tecrübe sahibi olmak.
 RESTful web servis teknolojilerine hakim olmak.
 Web teknolojileri ve web uygulama geliştirme altyapıları konularında bilgi
sahibi olmak.
 Docker, Kubernetes, OpenShift gibi konteyner teknolojileri hakkında bilgi
sahibi olmak.
 Nesne yönelimli programlama, tasarım örüntüleri, yazılım mimarileri gibi
konular hakkında bilgi sahibi olmak.
 Scrum, Kanban ve DevOps konularında tecrübe ve bilgi sahibi olmak.
7- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.7
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
7.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde yazılım tasarımını yapmak, yazılımları geliştirmek, konusu ile ilgili
dokümantasyon ve kayıtları hazırlamak ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere ArGe Personeli (Yazılım Uzmanı (Java)) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
7.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
7.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Matematik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Güz
Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
7.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Java programlama diline hakim olmak.
 Spring ve/veya Java EE teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
 JPA, Hibernate, Spring Data gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
 RESTful web servis geliştirmiş olmak.
 Docker, Kubernetes, OpenShift gibi konteyner teknolojileri hakkında bilgi
sahibi olmak.
 Birim test yazmış olmak.
 Nesne yönelimli programlama, tasarım prensipleri, temiz kod gibi konular
hakkında bilgi sahibi olmak.
 Çevik süreçler, Scrum, Kanban, XP ve DevOps hakkında bilgi sahibi
olmak.
7
8- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.8
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
8.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde yazılım tasarımını yapmak, yazılımları geliştirmek, konusu ile ilgili
dokümantasyon ve kayıtları hazırlamak ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere ArGe Personeli (Yazılım Uzmanı (C/C++)) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
8.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
8.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Matematik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Güz
Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
8.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 C/C++ programlama dillerinden birine hakim olmak.
 STL, Boost kütüphanelerini kullanmış olmak.
 Gömülü teknolojiler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 Birim test yazmış olmak.
 Windows sürücüleri ve Linux çekirdeği üzerinde geliştirme tecrübesine
sahip olmak.
 TCP/IP ve ağ programlama konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Nesne yönelimli programlama, tasarım prensipleri, temiz kod gibi konular
hakkında bilgi sahibi olmak.
 Güvenli kod geliştirme mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak.
 Çevik süreçler, Scrum, Kanban, XP ve DevOps hakkında bilgi sahibi
olmak.
9- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.9
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde yazılım tasarımını yapmak, yazılımları geliştirmek, konusu ile ilgili
dokümantasyon ve kayıtları hazırlamak ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere ArGe Personeli (Yazılım Uzmanı (C#)) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
9.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
9.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Matematik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Güz
Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
8
9.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 C# programlama diline hakim olmak.
 Microsoft. NET, Winforms, WPF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi
olmak.
 RESTful web servis geliştirmiş olmak.
 Docker, Kubernetes, OpenShift gibi konteyner teknolojileri hakkında bilgi
sahibi olmak.
 Birim test yazmış olmak.
 Nesne yönelimli programlama, tasarım prensipleri, temiz kod gibi konular
hakkında bilgi sahibi olmak.
 Çevik süreçler, Scrum, Kanban, XP ve DevOps hakkında bilgi sahibi
olmak.
10- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.10
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
10.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde yazılım test faaliyetini gerçekleştirmek, konusu ile ilgili dokümantasyon ve
kayıtları hazırlamak ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli
(Yazılım Test Uzmanı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
10.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
10.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,
Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri,
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar-Enformatik veya İstatistik ve
Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
10.2.2-Yazılım geliştirme projelerinden en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
10.2.3-Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri
hakkında bilgi sahibi olmak.
 Yazılım test metodolojileri ve standartları konusunda bilgi sahibi olmak.
 ISTQB Certified Tester, Agile Tester (Foundation Level) veya muadili
uluslararası bir sertifikaya sahip olmak.
 Test planlama ve yönetim süreçleri ile araçları konusunda bilgi sahibi
olmak.
 Test gereksinimlerini analiz etme, testleri tasarlama ve yürütme
konularında bilgi sahibi olmak.
 TestNG, Selenium ve Cucumber gibi test otomasyon araçları konusunda
tecrübe sahibi olmak.
9
 Sistem testi, kullanıcı kabul testi, performans testi ve güvenlik testi
konularında bilgi sahibi olmak.
 Test işletimi, dokümantasyonu ve hata takibi konusunda tecrübe sahibi
olmak.
 Çevik yazılım geliştirme proje tecrübesine sahip olmak.
11- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.11
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
11.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde yazılım test faaliyetini gerçekleştirmek, konusu ile ilgili dokümantasyon ve
kayıtları hazırlamak ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli
(Yazılım Test Uzmanı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
11.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
11.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,
Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri,
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar-Enformatik veya İstatistik ve
Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
11.2.2-Yazılım geliştirme projelerinden en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak
11.2.3-Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri
hakkında bilgi sahibi olmak.
 Yazılım test metodolojileri ve standartları konusunda bilgi sahibi olmak.
 ISTQB Certified Tester, Agile Tester (Foundation Level) veya muadili
uluslararası bir sertifikaya sahip olmak.
 Test planlama ve yönetim süreçleri ile araçları konusunda bilgi sahibi
olmak.
 Test gereksinimlerini analiz etme, testleri tasarlama ve yürütme
konularında bilgi sahibi olmak.
 TestNG, Selenium ve Cucumber gibi test otomasyon araçları konusunda
tecrübe sahibi olmak.
 Sistem testi, kullanıcı kabul testi, performans testi ve güvenlik testi
konularında bilgi sahibi olmak.
 Test işletimi, dokümantasyonu ve hata takibi konusunda tecrübe sahibi
olmak.
 Çevik yazılım geliştirme proje tecrübesine sahip olmak.
10
12- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.12
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
12.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde altyapı kurulum, bakım ve idamesinin güvenli bir şekilde sağlanmasına
yönelik faaliyetleri yürütmek, konusu ile ilgili dokümantasyon ve kayıtları hazırlamak
ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli (Sistem Yöneticisi)
istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
12.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
12.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği veya Elektrik–Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini
bitirmiş olmak.
12.2.2-Linux ve Windows işletim sistemleri yönetimi ve problem çözümü konusunda
bilgi ve en az 5 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
12.2.3-Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Bash, Python, Powershell gibi betik dilleri ile ilgili tecrübe sahibi olmak.
 Kullanıcı erişim ve yetkilendirmesi kapsamında dizin sistemi (Microsoft
Active Directory, LDAP, Samba vb.) teknolojileri ilgili tecrübe sahibi olmak.
 Kubernetes, Docker, OpenShift vb. platformların kurulumu ve işletimi
konusunda bilgi sahibi olmak.
 Hyper-v, ESXi vb. sanallaştırma sistemlerinde tecrübe sahibi olmak.
 Sunucu ve disk sistemleri yapılandırmaları hakkında bilgi sahibi olmak.
 Openstack konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 Microsoft SQL, MySQL ve Oracle veritabanları yönetimi ve bakımı
konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Tape backup üniteleri ve yedekleme yazılımları konusunda tecrübe sahibi
olmak.
13- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.13
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde altyapı kurulum, bakım ve idamesinin güvenli bir şekilde sağlanmasına
yönelik faaliyetleri yürütmek, konusu ile ilgili dokümantasyon ve kayıtları hazırlamak
ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli (Sistem Yöneticisi)
istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
11
13.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
13.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği veya Elektrik–Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini
bitirmiş olmak.
13.2.2-Linux ve Windows işletim sistemleri yönetimi ve problem çözümü konusunda
bilgi ve en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak.
13.2.3-Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Bash, Python, Powershell gibi betik dilleri ile ilgili tecrübe sahibi olmak.
 Kullanıcı erişim ve yetkilendirmesi kapsamında dizin sistemi (Microsoft
Active Directory, LDAP, Samba vb.) teknolojileri ilgili tecrübe sahibi olmak.
 Kubernetes, Docker, OpenShift vb. platformların kurulumu ve işletimi
konusunda bilgi sahibi olmak.
 Hyper-v, ESXi vb. sanallaştırma sistemlerinde tecrübe sahibi olmak.
 Sunucu ve disk sistemleri yapılandırmaları hakkında bilgi sahibi olmak.
 Openstack konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 Microsoft SQL, MySQL ve Oracle veritabanları yönetimi ve bakımı
konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Tape backup üniteleri ve yedekleme yazılımları konusunda tecrübe sahibi
olmak.
14- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.14
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
14.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde altyapı kurulum, bakım ve idamesinin güvenli bir şekilde sağlanmasına
yönelik faaliyetleri yürütmek, konusu ile ilgili dokümantasyon ve kayıtları hazırlamak
ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli (Ağ Güvenlik Uzmanı)
istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
14.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
14.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği veya Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini
bitirmiş olmak.
14.2.2-Ağ güvenliği ve çözümleri konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe ve bilgi
sahibi olmak.
14.2.3-Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 TCP/IP, OSI katmanları, yönlendirme protokolleri, L2/L3 ağ teknolojileri ve
bu teknolojilere ait güvenlik önlemleri konusunda bilgi sahibi olmak.
 Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik
Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
12
 Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router),
Güvenlik Duvarları (Firewall) donanımları hakkında kurulum ve yönetim
tecrübelerine sahibi olmak.
 NAC, 802.1x konularında bilgi sahibi olmak.
 OSPF, BGP, VXLAN yönlendirme konularında bilgi sahibi olmak.
 EVPN, Cumulus konularında bilgi sahibi olmak.
 ONOS, Opendaylight, Tungsten Fabric, OpenVSwitch vb. SDN/NFV
konusunda bilgi sahibi olmak.
 SR-IOV, DPDK konularında bilgi sahibi olmak.
 eBPF, XDP konularında bilgi sahibi olmak.
 Ağ ve ağ güvenliği konularında ulusal veya uluslararası geçerliliği olan
sertifikaya (CCNA, JNCIA-Junos, CCNA Security, CCNP, CCNP Security
vb.) sahip olmak.
15- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.15
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
15.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde sızma testleri, güvenlik denetimleri, kaynak kod analizleri, danışmanlık
hizmetleri gibi faaliyetleri yürütmek, konusu ile ilgili dokümantasyon ve kayıtları
hazırlamak ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli (Sızma Testi
Uzmanı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
15.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
15.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Elektronik Mühendisliği, Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik – Bilgisayar, Matematik
Mühendisliği, Matematik, Fizik Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya Adli Bilişim
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018 – 2019 Eğitim –
Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
15.2.2-Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Sızma testleri, açıklık bulma ve siber güvenlik çözümleri konularında bilgi
sahibi olmak.
 Sızma testi metodolojisi ve raporlamaları hakkında bilgi sahibi olmak.
 Linux ve Windows işletim sistemlerine ait açıklıklar hakkında bilgi sahip
olmak.
 Ağ, Web, Etki alanı saldırı teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.
 Şifre kırma yöntemleri ve sözlük oluşturma konularında bilgi ve beceri
sahibi olmak.
13
 Kali Linux ve dahilindeki araçların kullanımı hakkında tecrübe ve bilgi
sahibi olmak.
 Bash, Perl, Python, Powershell, JavaScript gibi betik dilleri veya PHP,
C++, Assembly gibi programlama dilleri ile ilgili bilgi sahibi olmak.
 Buffer Overflow, exploit düzenleme, payload oluşturma konularında
tecrübe ve bilgi sahibi olmak.
 Ticari (Arachni, Netsparker, Burp Suite, WebInspect vb.) güvenlik analiz
yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak.
 Açık kaynak kodlu (Metasploit, OWASP Zap, w3af, DVWA, vb.) web
güvenlik yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak.
 Ticari (Fortify, Microsoft FxCop, SonarQube, Checkmarx vb.) ya da açık
kaynak (OWASP vb.) kaynak kodu güvenlik analiz yazılımları konusunda
bilgi sahibi olmak.
 Sızma testleri uzmanlığı konusunda ulusal veya uluslararası geçerliliği
olan sertifikaya (OSCP, GIAC, CEH, LPT vb.) sahip olmak.
16- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.16
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
16.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde sızma testleri, güvenlik denetimleri, kaynak kod analizleri, danışmanlık
hizmetleri gibi faaliyetleri yürütmek, konusu ile ilgili dokümantasyon ve kayıtları
hazırlamak ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli (Sızma Testi
Uzmanı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
16.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
16.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Elektronik Mühendisliği, Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik – Bilgisayar, Matematik
Mühendisliği, Matematik, Fizik Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya Adli Bilişim
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018 – 2019 Eğitim –
Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
16.2.2-Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Linux ve Windows işletim sistemlerine ait açıklıklar hakkında bilgi ve
beceri sahip olmak.
 Ağ, Web, Etki alanı saldırı teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.
 Şifre kırma yöntemleri ve sözlük oluşturma konularında bilgi ve beceri
sahibi olmak.
14
 Kali Linux ve dahilindeki araçların kullanımı hakkında tecrübe ve bilgi
sahibi olmak.
 Bash, Perl, Python, Powershell, JavaScript gibi betik dilleri veya PHP,
C++, Assembly gibi programlama dilleri ile ilgili bilgi sahibi olmak.
 Buffer Overflow, exploit düzenleme, payload oluşturma konularında
tecrübe ve bilgi sahibi olmak.
 Ticari (Arachni, Netsparker, Burp Suite, WebInspect vb.) güvenlik analiz
yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak.
 Açık kaynak kodlu (Metasploit, OWASP Zap, w3af, DVWA, vb.) web
güvenlik yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak.
 Ticari (Fortify, Microsoft FxCop, SonarQube, Checkmarx vb.) ya da açık
kaynak (OWASP vb.) kaynak kodu güvenlik analiz yazılımları konusunda
bilgi sahibi olmak.
 Sızma testleri uzmanlığı konusunda ulusal veya uluslararası geçerliliği
olan sertifikaya (OSCP, GIAC, CEH, LPT vb.) sahip olmak.
 Sızma testi metodolojisi ve raporlamaları hakkında bilgi sahibi olmak.
17- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.17
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
17.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde sistem açıklıklarının tespit edilmesi ve çözüm geliştirilmesi kapsamında
faaliyetleri yürütmek, konusu ile ilgili dokümantasyon ve kayıtları hazırlamak ile ilgili
görevleri yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli (Siber Güvenlik Çözümleri
Uzmanı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
17.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
17.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Elektronik Mühendisliği, Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik – Bilgisayar, Matematik
Mühendisliği, Matematik, Fizik Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya Adli Bilişim
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018 – 2019 Eğitim –
Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
17.2.2-Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Saldırı Tespit ve Engelleme (IPS/IDS) teknolojilerinden Snort, Surricata,
Bro vb. konusunda bilgi sahibi olmak.
 Güvenlik Duvarı (WAF, Firewall vb.) teknolojileri ve ürünleri konusunda
bilgi sahibi olmak.
 Kullanıcı erişim ve yetkilendirmesi kapsamında dizin sistemi (Microsoft
Active Directory, LDAP, Samba vb.) teknolojileri ilgili tecrübe sahibi olmak.
15
 Noktadan-Noktaya VPN, DMVPN vb. teknolojiler konusunda bilgi sahibi
olmak.
 İçerik Filtreleme, Veri Kaçağı Önleme (DLP) ve ilgili güvenlik araçları
konusunda bilgi sahibi olmak.
 AWS, Microsoft Azure gibi bulut bilişim sistemleri ve bunların güvenlik
altyapıları hakkında bilgi sahibi olmak.
 ForgeRock, OpenID, Oauth vb. kimlik ve erişim yönetimi teknolojileri
hakkında bilgi sahibi olmak.
 Ticari veya açık kaynak kodlu (OSSIM, GrayLog, ELK vb.) SIEM
sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 Güvenlik testleri uzmanlığı konusunda ulusal veya uluslararası geçerliliği
olan sertifikaya (OSCP, GIAC, CEH, LPT vb.) sahip olmak.
 Sızma testleri, açıklık bulma ve siber güvenlik çözümleri konularında bilgi
sahibi olmak.
18- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.18
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
18.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde sistem açıklıklarının tespit edilmesi ve çözüm geliştirilmesi kapsamında
faaliyetleri yürütmek, konusu ile ilgili dokümantasyon ve kayıtları hazırlamak ile ilgili
görevleri yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli (Siber Güvenlik Çözümleri
Uzmanı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
18.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
18.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Elektronik Mühendisliği, Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik- Bilgisayar, Matematik
Mühendisliği, Matematik, Fizik Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya Adli Bilişim
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018 – 2019 Eğitim –
Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
18.2.2-Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Saldırı Tespit ve Engelleme (IPS/IDS) teknolojilerinden Snort, Surricata,
Bro vb. konusunda bilgi sahibi olmak.
 Güvenlik Duvarı (WAF, Firewall vb.) teknolojileri ve ürünleri konusunda
bilgi sahibi olmak.
 Kullanıcı erişim ve yetkilendirmesi kapsamında dizin sistemi (Microsoft
Active Directory, LDAP, Samba vb.) teknolojileri ile ilgili tecrübe sahibi
olmak.
16
 Noktadan-Noktaya VPN, DMVPN vb. teknolojiler konusunda bilgi sahibi
olmak.
 İçerik Filtreleme, Veri Kaçağı Önleme (DLP) ve ilgili güvenlik araçları
konusunda bilgi sahibi olmak.
 AWS, Microsoft Azure gibi bulut bilişim sistemleri ve bunların güvenlik
altyapıları hakkında bilgi sahibi olmak.
 ForgeRock, OpenID, Oauth vb. kimlik ve erişim yönetimi teknolojileri
hakkında bilgi sahibi olmak.
 Ticari veya açık kaynak kodlu (OSSIM, GrayLog, ELK vb.) SIEM
sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 Güvenlik testleri uzmanlığı konusunda ulusal veya uluslararası geçerliliği
olan sertifikalardan en az birine (OSCP, GIAC, CEH, LPT vb.) sahip
olmak.
 Sızma testleri, açıklık bulma ve siber güvenlik çözümleri konularında da
bilgi sahibi olmak.
19- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.19
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
19.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde zararlı yazılımların tespit edilmesi, analizi ve çözüm geliştirilmesi
kapsamında faaliyetleri yürütmek, konusu ile ilgili dokümantasyon ve kayıtları
hazırlamak ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli (Zararlı Yazılım
ve Açıklık Araştırma Uzmanı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
19.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
19.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş
ya da 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek
durumda olmak.
19.2.2-Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Assembly, C, Python, Powershell, BASH dilleri hakkında bilgi sahibi
olmak.
 IDA Pro, OllyDbg, Windbg, Immunity Debugger veya GDB, Radare
araçlarından en az birini aktif olarak kullanmış olmak.
 ROP temeli hakkında bilgi sahibi olmak.
 Statik, dinamik analiz ve anti analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 Volatility, SysInternals, Process Hacker, Process Monitor, Wireshark gibi
araçları aktif olarak kullanmış olmak.
 Cuckoo Sandbox, YARA kuralları vb. konularda bilgi sahibi olmak.
 Bellek işleyişi(Stack, Heap) ve bellek koruma mekanizmaları hakkında
(DEP, ASLR , NX, CFI vb.) bilgi sahibi olmak.
17
 Güvenlik testleri uzmanlığı konusunda ulusal veya uluslararası geçerliliği
olan sertifikalardan en az birine (GREM, OSCP, GIAC, CEH, LPT vb.)
sahip olmak.
 Sızma testleri, açıklık bulma ve siber güvenlik çözümleri konularında bilgi
sahibi olmak.
20- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.20
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
20.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde zararlı yazılımların tespit edilmesi, analizi ve çözüm geliştirilmesi
kapsamında faaliyetleri yürütmek, konusu ile ilgili dokümantasyon ve kayıtları
hazırlamak ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli (Zararlı Yazılım
ve Açıklık Araştırma Uzmanı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
20.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
20.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş
ya da 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek
durumda olmak.
20.2.2-Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Assembly, C, Python, Powershell, BASH dilleri hakkında bilgi sahibi
olmak.
 IDA Pro, OllyDbg, Windbg, Immunity Debugger veya GDB, Radare
araçlarından en az birini aktif olarak kullanmış olmak.
 ROP temeli hakkında bilgi sahibi olmak.
 Statik, dinamik analiz ve anti analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 Volatility, SysInternals, Process Hacker, Process Monitor, Wireshark gibi
araçları aktif olarak kullanmış olmak.
 Cuckoo Sandbox, YARA kuralları vb. konularda bilgi sahibi olmak.
 Bellek işleyişi(Stack, Heap) ve bellek koruma mekanizmaları hakkında
(DEP, ASLR , NX, CFI vb.) bilgi sahibi olmak.
 Güvenlik testleri uzmanlığı konusunda ulusal veya uluslararası geçerliliği
olan sertifikaya (GREM, OSCP, GIAC, CEH, LPT vb.) sahip olmak.
 Sızma testleri, açıklık bulma ve siber güvenlik çözümleri konularında da
bilgi sahibi olmak.
18
21- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.21
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
21.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde risk analizi, bilgi güvenliği değerlendirmeleri kapsamında faaliyetleri
yürütmek, konusu ile ilgili dokümantasyon ve kayıtları hazırlamak ile ilgili görevleri
yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli (Stratejik Siber Güvenlik Uzmanı)
istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
21.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
21.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Elektronik Mühendisliği, Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektrik
-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik – Bilgisayar, Matematik
Mühendisliği, Matematik, Fizik Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Adli Bilişim
Mühendisliği veya Matematik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
21.2.2-Bilgi güvenliği risk yönetimi veya bilgi güvenliğinin hukuksal ve stratejik
boyutu konusunda en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
21.2.3-ISO/IEC 27001 Baş Tetkikçi Sertifikasına sahip olmak.
21.2.4-Adayın aşağıda belirtilen grupların herhangi birinde bilgi birikimine ve
yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 Aviyonik sistemlerde risk yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak.
 DO-326A Airworthiness Security Process Specification dokümanı
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 CISA, CISM, CISSP sertifikalarından birine veya muadili uluslararası bir
sertifikaya sahip olmak.
 İşletim sistemleri, TCP/IP, sistem ve ağ yönetimi konularında bilgi sahibi
olmak.
 Teknik dokümantasyon hazırlama ve gözden geçirme konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak.
 İş etki analizi, kavramsal risk analizi, bilgi güvenliği yönetim sistemleri,
ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27005, ISO 31000 ve diğer bilgi
güvenliği standartları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
22- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.22
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde zararlı yazılımların tespit edilmesi, analizi ve çözüm geliştirilmesi
kapsamında faaliyetleri yürütmek, konusu ile ilgili dokümantasyon ve kayıtları
hazırlamak ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli (Veri Bilimcisi)
istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
19
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
22.2- – Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
22.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik –
Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri,
Matematik veya İstatistik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
22.2.2-Veri Bilimi, makine öğrenmesi algoritmaları, veri görselleştirme ve modelleme
konusunda bilgi ve en az 5 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
22.2.3-Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Python ve kütüphanelerini (pandas, scikit-learn vb.) kullanarak veri
madenciliği uygulamaları geliştirmiş olmak.
 Jupyter konusunda bilgi sahibi olmak.
 İstatistik ve matematiksel analiz konularında tecrübe sahibi olmak.
 Derin öğrenme kütüphanelerinden (Tensorflow, Keras, Caffe, Theano) en
az birini kullanmış olmak.
 GPU teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmak.
 Alanında yüksek lisans veya doktora mezunu olmak.
 NoSQL (MongoDB, Cassandra, HBase) veritabanları konusunda tecrübe
sahibi olmak.
23- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2018-1.23
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
23.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Projelerde zararlı yazılımların tespit edilmesi, analizi ve çözüm geliştirilmesi
kapsamında faaliyetleri yürütmek, konusu ile ilgili dokümantasyon ve kayıtları
hazırlamak ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli (Yazılım
Konfigürasyon Yönetimi Uzmanı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
23.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
23.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,
Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri,
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar-Enformatik, İstatistik ve
Bilgisayar Bilimleri veya Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden birini
bitirmiş ya da 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda
bitirebilecek durumda olmak.
23.2.2-Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Yazılımların sürekli entegrasyonunu ve dağıtımını desteklemek için
Jenkins, Git ve Bitbucket araç setlerinden oluşan yazılım konfigürasyon
yönetimi araçlarını kullanmış olmak.
20
 Konfigürasyon yönetimi planlama ve yürütme deneyimine sahip olmak.
 Çevik yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 Çevik yazılım geliştirme metriklerinin ölçülmesi ve analizi konusunda bilgi
sahibi olmak.
 Takım yönetiminde kullanılan araçlar hakkında deneyim sahibi olmak
(Atlassian Jira/Confluence).
ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla
hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref
ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü
bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı
bulunmamak.
e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.
i) AğırlıklıMezuniyetOrtalaması +
TecrübeYılı
15
+
10.000
ÜniversiteyeYerleştirmeSınavıSıralaması ≥ 3,20
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans
Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin
toplamıdır. (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları,
Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)
Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi
ifade etmektedir.
ii) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitimöğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da
belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
iii) 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda mezun olacak adayların
yukarıdaki formül puanı hesaplanırken güncel transkriptlerindeki ortalamaları baz
alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezun
olduklarında lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını sağlamaları
gerekmektedir.
f) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün
(e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak
aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not
ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora
programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için
21
lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate
alınacaktır).
g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).
Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler
dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan
muaf tutulacaktır.
Sınav Türü
KPDS
UDS
YDS
TOEFL
IBT
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT FCE CAE CPE
Sınav Puanı 1* 65 61 173 500 B C C
Sınav Puanı 2** 70 68 190 520 B C C
* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan
daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav
Puanı 1” koşulu geçerlidir.
** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri
mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları
pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.
KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış
olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce
yeterlilik koşulları aranmaz.
BAŞVURU SÜRECİ
a) İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru
Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm
evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru
yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde
başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 15/01/2019 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru
sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu
seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1
(bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.
d) Her bir pozisyon için lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan; “Adaylarda Aranacak
Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak
oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata
çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel
22
Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca
oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata
çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda
bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel
Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar
için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak
aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre
değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden
herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
 Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan
internet çıktısı),
 Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan
internet çıktısı),
 Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon
numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
 Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi) veya 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim
Yılı Güz Dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirten Üniversiteden alınmış yazı,
 YÖK Mezun Belgesi ya da henüz mezun olmamış adaylar için YÖK Öğrenci Belgesi
(e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),
 Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi veya 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Güz
Dönemi sonunda mezun olacaklar için güncel transkript,
 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili
olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu
gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),
 Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigortalı Hizmet Dökümü,
 Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında
(www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.
İletişim Bilgileri:
Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 Yeni İdari Bina PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli
E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr
Telefon: (262) 648 10 00 –-3580-3548-1696-3517-2434

 

 

 TÜBİTAK SAGE 7 İŞÇİ ALIMI İLANI

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ
İlan No: TBTK.SAGE.U.2018-1 (İdari Personel)
1- Referans Kodu: SAGE.U.2018-1.İSİB01
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;
1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
İdari ve Sosyal İşler Birimi faaliyetlerinde görev alacak personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
1.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Halkla
İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat,
İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, İstatistik veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip
olması tercih sebebidir.
 Kurum içindeki lojistik, temizlik, yemek vb. hizmetleri organize etmek.
 Fuar, seyahat, organizasyon vb. konularındaki işleyişi sürdürmek.
 Taşeron firmalarına ait sözleşme yönetimi, kontrol ve hakediş ödemelerini
yapmak.
 Peyzaj, çevre düzeni ve ilaçlama hizmetlerini planlamak ve takip etmek.
 Personele sosyal etkinlikler planlamak.
 Çalışma alanı ile ilgili konularda raporlamalar yapmak.
 Microsoft Office uygulamalarına hakim olmak.
2- Referans Kodu: SAGE.U.2018-1.İKB01
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;
2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
İnsan Kaynakları faaliyetleri kapsamında; işe alım sürecinin işletilmesi; açık
pozisyonlar için iş ilanı verilmesi, aday havuzlarının oluşturulması, mülakatların
yapılması, mülakat değerlendirmelerinin yapılması, bordro, tahakkuk işlemleri,
personel sözleşmeleri, işe giriş ve çıkış işlemleri, performans ve eğitim yönetimi
süreçlerini planlama ve koordine etme çalışmalarının bir veya birkaçında görev
alacak personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
2
2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
2.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat,
İşletme, Ekonomi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik,
İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip
olması tercih sebebidir.
 İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Sendikalar Kanunu’na hakim
olmak.
 Microsoft Office Uygulamalarına hakim olduğunu gösteren sertifika sahibi
olmak.
3- Referans Kodu: SAGE.U.2018-1.MB01
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;
3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Muhasebe Birimi faaliyetlerinde görev alacak personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
3.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat,
İşletme, Ekonomi, Ekonometri, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
3.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip
olması tercih sebebidir.
 Tek düzen hesap planı konusunda bilgi sahibi olmak.
 Microsoft Office Uygulamalarına hakim olmak ve raporlama yapabilmek.
 Sorumluluk bilinci yüksek, iş takibi konusunda düzenli, dikkatli ve sonuç
odaklı olmak.
4- Referans Kodu: SAGE.U.2018-1.TYSB01
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;
4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Satın alma işlemlerine ilişkin yurtiçinden/yurtdışından ürünlerin temin edilmesi,
yurtdışından gelen ürünlerin gümrük işlemlerinin yapılması, ihalelerin
gerçekleştirilmesi ve sözleşme takibi yapılması faaliyetlerinde görev alacak personel
istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
3
4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
4.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat,
İşletme, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi veya Hukuk
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
4.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip
olması tercih sebebidir.
 Kamu İhale Mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak.
 Dış Ticaret Uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.
 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak.
 Microsoft Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek.
 Sözleşme / tedarik yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.
 İyi seviyede İngilizce konuşabilmek.
 Satın alma süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak.
ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla
hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref
ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü
bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı
bulunmamak.
e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.
i. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +
Tecrübe Yılı
15
+
10.000
Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması ≥ 3,00
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans
Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının
%20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not
ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların
100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme
dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam
süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
4
ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir
eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş
olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
f) Alanında doktora mezunu olan adaylardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”
bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için
kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not
ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora
programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için
lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate
alınacaktır).
g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).
Sınav Türü
KPDS
UDS
YDS
TOEFL
IBT
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT FCE CAE CPE
Tüm
Pozisyonlar 65 61 173 500 B C C
KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış
olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce
yeterlilik koşulları aranmaz.
Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler
dışındaki tüm derslerinin % 100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylarda bu koşuldan
muaf tutulacaktır.
BAŞVURU SÜRECİ
a) İlana başvuruda bulunmak için “www.sage.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru
Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm
evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru
yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde
başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 15/01/2019 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru
sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu
seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 2 (iki)
pozisyona başvuru yapabilecektir.
d) Her bir pozisyon için lisans ve yüksek lisans mezunu adaylar; “Adaylarda Aranacak
Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre, alanında doktora mezunu adaylar ise;
5
“Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek
puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamalarda alınacak personel sayısının 10
katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka
adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel
Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar
için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak
aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
f) Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama
(Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir.
g) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre
değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden
herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
 Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan
internet çıktısı).
 Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan
internet çıktısı).
 Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon
numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).
 Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi).
 YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı).
 Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi.
 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili
olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu
gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı).
 Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü.
 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve
SAGE’nin (www.sage.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye
hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine
gönderilecektir.
İletişim Bilgileri: TÜBİTAK SAGE
www.sage.tubitak.gov.tr
e-posta: sage.ik@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 590 90 00

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here