Tüketici Hakem Heyeti Raportörü Maaşı

tarafından
525
Tüketici Hakem Heyeti Raportörü Maaşı
1. derece Lisans Mezunu Harcayıcı Hakem Kurulu Raportörü Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 500 18.70 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 50 560.21 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -130.53 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -31.34 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -141.07 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -253.93 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -84.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,128.64 ₺
Kesintiler Toplamı -640.87 ₺
Net Ücret 3,487.77 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,884.94 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,884.94 ₺