Ücretsiz İzin Kullanan Memura Ne Olur? Bir Şey Olur Mu?

tarafından
57
Ücretsiz İzin Kullanan Memura Ne Olur? Bir Şey Olur Mu?

Türkiye’de binlerce devlet memuru bulunmaktadır. Bu memurların sahip olduğu haklar, izin hakları, ücretsiz ve ücretli izin kullanma vaziyetleri, aldıkları ücretler merak edilmektedir. Üstelik alınan izinler, ücretlerin memurların kademe ilerlemelerine ve derecelerine tesirlerini de inceleyen pek çok şahıs bulunmaktadır. Peki ücretsiz izin kullanmanın memuriyete tesiri var mı? Nedir? Ücretsiz İzin Kullanan Memura Ne Olur? Bir Şey Olur Mu?

Ücretsiz İzin Nedir? Ne Demek?

Ücretsiz izin kapsamında kontrat askıda sayılmaktadır. Bu müddette emekçi çalışmak ve patron da ücret ödemesi yapmaz. Başka bir deyişle memur çalışmaz ve ücretini almaz. 657 rakamlı Devlet Memurları kapsamında memurun ücretsiz izin hakkı, hudutları çizilir. Ayrıca ücretsiz izin vakitleri genellikle memurluk vaktinden sayılmaz.

Memur Ücretsiz İzin Kullanabilir Mi?

Memurlar ücretsiz izin kullanabilir. Hangi koşullarda, ne kadar müddetle izin kullanabileceği ise emindir. Misalin askere gidecek olan memur, askerlik yaptığı zaman süresince ücretsiz izinli sayılır. Ancak bu zaman memurluk vaktinden sayılır.

Doğum yapan memura, annelik izni bittikten sonra veya yarım gün çalışma süresi bittikten sonra 24 aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Bu müddet de yeniden memurluk vaktinden sayılır.

Eşi doğum yapan memura doğumdan sonra 24 aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Bu müddet de memuriyet vaktinden sayılır.

Yer değiştirme biçiminde eşinin ceddildiği yere soyulamayan memur isterse eşinin misyon vaktince ücretsiz izin verilir. Bu müddette memurluk süresi içinde sayılır.

Yabancı devletlerde görevlendirilen, beynelmilel kuruluşlarda görevlendirilen memura ücretsiz izin verilebilir. Bu personeller de memuriyet süresi içinde değerlendirilir.

Emeklilikten Sayılan Ücretsiz İzinler

Kamu personellerin ücresiz izinli olduğu zamanların emeklilikten sayılması için izin zamanlarıyla alakalı primlerin SGK’ya ödenmesi gerekir. Ayrıca alakalı zamanların borçlanılması vaziyetinde muhtemel olur.