Ulaştırma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı

0
132
views
Son güncelleme
İlgili içerik
Bauhaus CV ile Personel Alımı Başvurularına Devam Ediyor!

Türkiye başta olmak üzere dünyanın en büyük mağaza firmaları arasında yer almakta olan Bauhaus şu anda mobilyadan konut tekstil mahsullerine, Dahası

5 Kamu Kurumuna İŞKUR Üzerinden Memur Alımı Başvuruları İçin Son Gün!

Türkiye İş Müesseseyi üzerinden kamu müesseselerine personel alımı müracaatları devam ediyor. Buna göre 5 müessese için son müracaat tarihi 17 Dahası

Jandarma Özel Harekat JÖH Alımı Yeni Dönemde Ne Zaman Yapılacak?

İçişleri Bakanlığı bünyesinde vazifelerine Türkiye'nin 81 şehrinin tamamında ve Suriye ile Kuzey Irak bölgelerinin bir kısmında devam etmekte olan Jandarma Dahası

İŞKUR 17 Şubat Kamu Personeli Alımı İlanları İle KPSS 60 Puan ve KPSS’siz Alım Yapılıyor!

İŞKUR haftanın kamu personeli alımı duyurularını duyurdu. Yayımlanan kamu grubu personel alımı duyurularına göre kamuya KPSS siz personel alımı ve Dahası

Eriştirme ve Altyapı Bakanlığından:

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI LAFLI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bakanlığımız merkez teşkilatında genel yönet hizmetleri sınıfında 8 inci ve 9 uncu derecelerde münhal bulunan 10 on Eriştirme ve Haberleşme Uzman Takviyecisi Eriştirme ve Haberleşme Uzmanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığı, Denizcilik Uzmanlığı İdaremeliği kararları temellerince laflı giriş imtihanı ile ÖSYM Başkanlığı tarafından 2017 ve 2018 senelerinde yapılan Kamu Personeli Seçme İmtihanı neticelerine KPSS göre altta tanımlanan puan cinslerinden ve öğrenim dallarından personel alınacaktır.

I. Eriştirme ve Haberleşme Uzman Takviyecisi kadroları için alttaki çizelgede belirtilen öğrenim dallarından karşısında belirtilen kadro rakamı kadar personel istihdam edilecektir.

Türk Tescil ve Marka Müesseseyi Kontratlı Uzman Alım Bülteni

I Rakamlı Tablo

SIRA

NO

ÖĞRENİM

DALLARI

LİSANS

ATAMA

YAPILABİLECEK KADRO SAYISI

LAFLI SINAVA KATILABİLECEK AZAMİ ADAY SAYISI KADRO

UNVANI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

KPSS

TABAN

PUANI

Yabancı Dil Sınavı

TABAN

SEVİYEYİ

1 BİLGİSAYAR

MÜHENDİSİ

4 16 ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI P-3 80 C
2 ENDÜSTRİ

MÜHENDİSİ

2 8 ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI P-3 80 C
3 MAKİNA

MÜHENDİSİ

2 8 ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI P-3 80 C
4 ELEKTRİK-

ELEKTRONİK

MÜHENDİSİ

1 4 ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI P-3 80 C
5 HUKUK 1 4 ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI P-4 80 C
TOPLAM 10 40

II. BAŞVURU GENEL KOŞULLARI:

a- 657 rakamlı Devlet Memurları Yasasının 48’inci maddesinin birinci fıkrasının A bendinde yer alan genel koşulları taşımak,

b- ÖSYM Başkanlığı tarafından 2017 ve 2018 senelerinde yapılan Kamu Personeli Seçme İmtihanı’ndan puan cinsleri haysiyetiyle en az yukarıyadaki I rakamlı tabloda belirtilen taban puanları almış olmak,

c- İmtihanının yapıldığı senenin Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 01.01.1984 ve daha sonra doğanlar müracaat etebilecektir.,

ç- Son müracaat tarihi itibariyle yukarıyadaki tabloda belirtilen en az dört senelik lisans eğitimi veren fakültelerden/kısımlardan veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim müesseselerinden mezun olmak,

III. BAŞVURU ÖZEL KOŞULLARI:

Eriştirme ve Haberleşme Uzman Takviyeciliği kadrolarına müracaatlarda Yabancı Dil Balakası Seviye Tespit İmtihanından Yabancı Dil Sınavı İngilizce dilinden en az C seviyesinde veya beynelmilel geçerliliği bulunan ve ÖSYM İdare Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen imtihanlardan buna denk puan aldığına ait dokümana sahip olmak.

IV. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

a- İmtihan müracaat formu Bakanlığımız www.uab.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.

b- Yükseköğretim diplomasının, mezuniyet evrakının hakikati veya onaylı misali Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim müesseselerinden mezun olanlar için diploma denklik evrakının hakikati veya onaylı misali, www.turkiye.gov.tr e-Devlet Kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu mezun dokümanı,

c- KPSS netice evrakının ÖSYM internet sitesinden alınmış hakimiyet kodlu misali, ç- Yabancı dil evrakının hakikati veya netice evrakının hakimiyet kodlu misali, d- 2 adet vesikalık resim resimler son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 boyutlarında olacak ve 1 adedi müracaat formuna yapıştırılacaktır,

e- Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imza atılmış, kendisi, ailesi, tamamladığı mektepler, yapmış olduğu işler hakkında bilgilerin yer aldığı öz geçmişi Bir sayfayı geçmeyecek biçimde,

Başvuru sırasında dokümanların hakikati takdim edilmek kaydıyla yanlarında fotokopisini getirdikleri dokümanlar Eriştirme ve Altyapı Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca tasdik edilebilecektir. Noksan evrak ve bilgileri bulunan müracaatlar ile koşulları uymadığı halde yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

V. BAŞVURU BİÇİMİ VE YERİ:

Laflı imtihana müracaatlar yukarıyada sayılan dokümanlarla 07/01/2019-28/01/2019 tarihleri arasında, 09.30-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında Bakanlığa bizzat veya posta yoluyla yapılır. Adayların, 28/01/2019 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar, Eriştirme ve Altyapı Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakkı Turayliç Sokağı No:5 06338 Emek-ANKARA adresine bizzat veya postayla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlarda 28/01/2019 tarihi ve saat 17:00 haysiyetiyle Bakanlığımız genel doküman şubesine giriş yapmış olması gerekmektedir. doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız mesul olmayacaktır. İmtihana girmeye hak kazanan adayların listesi, www.uab.gov.tr internet adresinde duyuru edilecek olup, imtihana girecek adaylara ayrıca bildiri yapılmayacaktır.

VI. SINAV VE SINAV SONUÇLARI:

1 Başvuru ve İmtihana Kabul

a- Laflı olarak yapılacak giriş imtihanının tarihi Eriştirme ve Altyapı Bakanlığı tarafından www.uab.gov.tr internet adresinde duyuru edilecek olup, adaylara ayrıca bildiri yapılmayacaktır.

b- İmtihana müracaat eten ve katılma koşullarını taşıyan adaylardan duyuruda belirtilen KPSS puan cinsinden azami puana sahip olandan başlanmak suretiyle alım yapılacak her bir kısım için ayrı ayrı yapılacak sıralama neticesine göre atama yapılacak kadro rakamının 4 dört katı kadar aday son sıradaki aday ile denk puana sahip adaylar dahil laflı imtihana katılmaya hak kazanacaktır.

c- Giriş imtihanına girmeye hak kazanan adaylar duyuruda belirtilen yer, tarih ve saatte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında resimli ve onaylı bir kimlik dokümanı popülasyon cüzdanı, ehliyet veya pasaport ile hazır bulunacaklardır.

2 İmtihan biçimi ve konuları

Giriş imtihanı laflı imtihan biçiminde yapılacaktır.

Laflı giriş imtihanında adaylar;

a İmtihan mevzularına ait bilgi seviyeyi,

b Bir mevzuyu anlayıp özetleme, ifade marifeti ve idrak eforu,

c Liyakati, temsil hüneri, tutum ve tepkilerinin işe uygunluğu,

ç Özgüveni, ikna hüneri ve inandırıcılığı,

d Genel marifet ve genel kültürü,

e Bilimsel ve teknolojik büyümelere sarihliği,

güzergahlarının her birinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.

Adaylar, birinci fıkranın a bendi için elli puan, b ve e bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı zabta geçirilir. Bunun dışında laflı imtihan ile alakalı rastgele bir kayıt sistemi kullanılmaz. Laflı imtihanda galibiyetli sayılmak için, komite başkan ve azalarının 100 surat bütün puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 yetmiş olması şarttır.

Bölümleri itibariyle adaylar, azami puan alandan en düşük puan alana göre sıralanır. Aynı puan alanların galibiyet sırasındaki yeri ise KPSS puanı yüksek olan üste yazılmak suretiyle belirlenir.

VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

İmtihan neticelerine ait olarak, bu imtihan neticelerinin söylenmesinden itibaren yedi gün içerisinde bir arzuhal ile Bakanlığımız Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilir. İtirazlar, alakalı komite tarafından en geç yedi iş günü içinde araştırılır ve netice alakalıya yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan arzuhal, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VIII. DEĞERLENDİRME VE SOYULMA:

Başarı puanı azami olan adaydan başlanmak suretiyle öğrenim dalları haysiyetiyle giriş imtihanı galibiyet listesi ile asil ve yedek aday listesi www.uab.gov.tr internet adresinde duyuru edilecek olup asil ve yedek listedeki adaylara ayrıca yazılı bildiri de yapılacaktır. Giriş imtihanında 70 ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Giriş imtihanını kazananların Eriştirme ve Haberleşme Uzman Takviyeciliği kadrolarına soyulmaları ve adaylıklarına ait harekâtlar 657 rakamlı Devlet Memurları Yasayı kararlarına göre yapılacaktır.

Başvuru ve harekâtlar sırasında reele ters beyanda bulunduğu veya reele ters evrak verdiği tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılarak cetmeleri yapılmaz, yapılmış olsa bile iptal edilir. Ayrıca, reele ters beyanda bulunduğu veya reele ters evrak verdiği tespit edilenler hakkında kabahat ilanında bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here