Ülkemizdeki Siyasi Partiler Nelerdir? Ne Zaman Kurulmuşlardır?

tarafından
75
Ülkemizdeki Siyasi Partiler Nelerdir? Ne Zaman Kurulmuşlardır?

Ülkemizde siyaset her zaman her yerde konuşulan mevzuların başında gelmektedir. Bir çok işte politikanın doğrudan veya dolaylı tesiri olduğu görülmektedir. Bir futbol yarışmasından, sanatsal faaliyete, merkez bankası tarafından alınan bir karardan, yargı kararlarına değin politikanın tesiri sezilebilmektedir. Bu vaziyet ülkemizde yaşayan insanların devlete olan bakış açısı ile alakalı bir gidişattır. Devlet bizim için bir organizasyondan çok daha öte, çok daha kudretli bir yaradılıştır. Her alanda faal biçimde siyaset tesirinin görülmesinden rahatsızlık dinlemek şöyle dursun memnuniyet dahi dinlenmektedir. Bu vaziyet ülkemizdeki tercihlerde de kendini sezdirmektedir. Demokrasinin beşiği olarak kendini bülten eden Avrupa ülkelerinde tercihlere katılım oranı %50 – %60’larda iken ülkemizdeki tercihlere katılım oranı %80 – %90 ortamından asıllaşmaktadır. Hiç şüphesiz bu vaziyet politik partileri de çok ehemmiyetli hale getirmektedir. Cumhuriyet tarihimizle beraber bir çok politik parti kurulmuş, bir çoğu kapanmış veya kapatılmıştır. Biz de ülkemizdeki politik partiler nelerdir? Sualinin yanıtını mevcut yarıyılda faal olarak politik hayatını sürdüren partilerden bahsetmek istiyoruz. Bakalım bu politik partiler ne zaman heyetti? AKP, CHP ve Milliyetçi Hareket Partisi hangi tarihte heyetti? İşte detaylar…

Politik Parti Nedir?

Eş politik görüşe sahip insanların ülke idaresinde laf sahibi olmak üzere kurdukları sivil toplum teşkilatlardır. Politik partiler iktidar olmak ve iktidarı ellerinde yakalamak için gayret gösterirler. İktidar çabasından galip çıkan politik partiler, tüzük ve kanunlarca tanımlanan kararlar çerçevesinde bağlı bulundukları ülkeyi idareme hakkını elde etmektedir. Politik parti kavrayışı monarşiden milletin hakimliğini ifade demokrasiye geçişle beraber ortaya çıkmıştır. Çağdaş anlamda politik partilerin ortaya çıkmasında Fransız Devrimi tesirli olmuştur. Bu da ideolojilerin ve politik partilerin 18. asrın sonlarıyla beraber ortaya çıktığını göstermektedir.

Ülkemizde Bulunan Politik Partiler Nelerdir? Hangi Parti Ne Zaman Kurulmuştur?

Ülkemizde politik partilerin geçmişi meşrutiyet yarıyılına sabretse de ömürleri oldukça kısa olan bu politik partilerin yerini Cumhuriyet’in bülteniyle beraber asli politik partiler almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Millet Fırkasından sonra günümüzde gelinceye kadar bir çok politik parti kurulmuştur. İşte günümüzde faal politik yaşamını sürdüren politik partiler ve bu partilerin kuruluş tarihleri şöyledir:

 • Adalet ve Kalkınma Partisi – AK Parti : 14 Ağustos 2001 ‘de kurulmuştur.
 • Cumhuriyet Millet Partisi – CHP : 9 Eylül 1923 ‘de kurulmuştur. 
 • Milliyetçi Hareket Partisi – Milliyetçi Hareket Partisi : 9 Şubat 1969 ‘da kurulmuştur.
 • İyi Parti – İYİ Parti : 25.10.2017’de kurulmuştur.
 • Halkların Demokratik Partisi – HDP : 15.10.2012’de kurulmuştur.
 • Türkiye Emekçi Partisi – TİP : 13.02.1961’de kurulmuştur.
 • Saadet Partisi – SAADET : 20.07.2001’de kurulmuştur.
 • Büyük Birlik Partisi – BBP : 29.01.1993’de kurulmuştur.
 • Vatan Partisi : 15.02.2015’de kurulmuştur.
 • Hür Dava Partisi – HÜDAPAR : 19.12.2012’de kurulmuştur.
 • Demokrat Parti – DP : 07.01.1946’da kurulmuştur.
 • Gelecek Partisi : 13.12.2019’da kurulmuştur.

Ülkemizdeki Değişik Politik Partiler ve Liderleri

İsim Kısaltılmış İsmi Lideri
Adalet Birlik Partisi AB PARTİ İrfan Uzun
Adalet Partisi AP Vecdet Öz
Anavatan Partisi ANAP İbrahim Çelebi
As Parti ASP Cavit Kayıkcı
Ayyıldız Partisi AYP Serap Gülhan
Bağımsız Cumhuriyet Partisi BCP Mühibe Müge Gülses
Bağımsız Türkiye Partisi BTP Haydar Baş
Birleşik Devrimci Parti DEVRİMCİ PARTİ Elif Torun Öneren
Büyük Türkiye Partisi BÜYÜK
Cihan Partisi CİHAP İsmail Tektaş
Çoğulcu Demokrasi Partisi ÇDP Kenan Kaplan
Demokratik Bölgeler Partisi DBP Emine Ayna
Demokratik Genç Parti DGP
Demokratik Sol Parti DSP Önder Aksakal
Devrimci Emekçi Partisi DİP Sungur Savran
Devrimci Sosyalist Emekçi Partisi DSİP Meltem Oral
Doğru Yol Partisi DYP Çetin Özaçıkgöz
Ebedi Nizam Partisi ENPA Bekir Sıtkı Karaduman
Emek Partisi EMEP Selma Gürkan
Emekçi Hareket Partisi EHP Sibel Uzun
Engelsiz Türkiye Partisi ETP Muharrem Parmaksız
Esnaf ve Çiftçi Partisi EÇP Fatma Türkan Sürmeli
Ezilenlerin Sosyalist Partisi ESP Sultan Ulusoy
Genç Anadolu Partisi GAP Ali Alemdaroğlu
Genç Parti GP Cem Uzan
Güven Adalet ve Aydınlık Partisi GAAP Zeynep Göksu
Hak ve Adalet Partisi HAP Yiğit Zeki Öztürk
Hak ve Hakikat Partisi HAK Parti Dursun Güneş
Hak ve Huzur Partisi HHP Gürsel Yıldız
Hak ve Özgürlükler Partisi HAK-PAR Fehmi Demir
Milletin Kurtuluş Partisi HKP Nurullah Ankut
İlkeler ve Bedeller Partisi İlk Parti Eran Tapan
Emekçi Demokrasi Partisi İDP Oktay Çelik
Emekçinin Kendi Partisi İKEP Cemal Bilgin
Kadın Partisi KP Benal Yazgan
Komünist Parti KP Arif Hikmet Basa
Liberal Demokrat Parti LDP Gültekin Tırpancı
Merkez Parti MEP Abdurrahim Karslı
Millet Partisi MP Aykut Edibali
Millî Çaba Partisi MMP Ahmet Kaya
Tutucu Yükseliş Partisi MYP Engin Yılmaz
Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi MHHP Musa Ünal
Osmanlı Partisi OSMANLI İbrahim Ünye
Ötüken Birliği Partisi ÖTÜKEN M. Hakan Semerci
Özgürlük ve Dayanışma Partisi ÖDP Alper Taş
Özgürlük ve Sosyalizm Partisi ÖSP Sinan Çiftyürek
Sağduyu Partisi SAĞDUYU Mehmet Yücel Ağargün
Sosyalist Emekazabır Partisi SEP Güneş Gümüş
Sosyalist Yine Kuruluş Partisi SYKP Tuncay Yılmaz
Cemiyetçi Kurtuluş Partisi 1920 TKP Şener Ataş
Turan Hareket Partisi TURAN Varol Esen
Türk Birliği Partisi TBP Hurşit Yiğit
Türk ve Dünya Birliği Partisi TURKUAZ IŞIK Kibar Tavasav
Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi TEKP Vehbi Şahin
Türkiye Emekçi Köylü Partisi TİKP İsmail Durna
Türkiye Komünist Hareketi TKH Kemal Parlak
Türkiye Komünist Partisi TKP Hüseyin Karabulut [not 1]
Türkiye Sosyalist Emekçi Partisi TSİP Turgut Koçak
Milli Parti Milli Parti Gökçe Fırat Çulhaoğlu
Ülkem Partisi ÜLKEM-P Neşet Doğan
Yeni Dünya Partisi YENİ DÜNYA Emanullah Gündüz
Yine Refah Partisi REFAH Fatih Erbakan
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi YSGP Sevil Turan
Yurt Partisi YURT-P Saadettin Tantan
Yüce Diriliş Partisi YÜCE DİRİ-P Ahmet Sezai Karakoç