Üniversite Genel Sekreteri Maaşı

tarafından
3856
Üniversite Genel Sekreteri Maaşı
Genel sekreter, kamu kurum ve kuruluşları, iş odaları, dernek ve üniversitelerin yönetim operasyonlarını yürütmekle sorumludur.

Genel Sekreterin Görev Tarifi Neleri İçerir?

Görev aldığı kurum veya kuruluşa bağlı olarak görev tarifi değişiklik gösteren genel sekreterin sorumlulukları şunlardır;

 • Bakanlıklarda; bakanın imzasına veya onayına sunulacak yazıları araştırmak ve onların bitirilmesini sağlamak,
 • Faks, posta veya mail yolu ile bakanlığa erişen dokümanları araştırmak ve bakana bildirmek,
 • Bakan tarafından verilen analiz ve araştırma misyonlarını yerine getirmek,
 • Gerçekleştirilecek programlı ziyaretler, buluşmalar ve görüşme arzları ile alakalı yazışmaların yürütülmesinde Özel Kalem Müdürlüğü ile koordinasyon sağlamak,
 • Bakanlık ismine TBMM’de kurullarda görevlendirilecek bireyler için yetki evrakları tertip etmek,
 • Bakana sorulan yazılı ve sözlü sual önergelerini izleyerek, yanıtların hazırlanmasını takip etmek,
 • Üniversite yönetimsel teşkilatında; ünitelerin, bereketli ve geçim içerisinde çalışmalarını sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ve Yönetim Heyetinde raportörlük yapmak,
 • Heyetlerde alınan kararların yazılması ve saklanmasını sağlamak,
 • Yüksek Öğretim Müesseseyi ve öteki müesseselerden gelen ilanları alakalı yerlere iletmek,
 • Rektörlük ile yönetimsel ve akademik üniteler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • Hizmet verilen öteki mesleksel odalarda; Yönetim Heyeti kararlarının zamanında ve uygun biçimde oluşturulmasını sağlamak,
 • Odanın yönetimsel ve mali işlerini yasa ve idare yönetmelikleri çerçevesinde yürütmek,
 • Personelle alakalı harekâtları idare etmek,
 • Aboneler, müessese ve kuruluşlarla olan yazışmaları yürütmek,
 • Bulunduğu derneğin iç ve dış yazışmalarını gerçekleştirmek,
 • Odanın gelecek sene bütçesinin oluşturulması için kurulan komiteye bilgi sunumunda bulunmak,
 • Dernek teşkilatında bulunan ünitelerin alakalı yasa, anayasa, idare, usul ve temeller dahilinde uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak,
 • Görev aldığı öteki kamu müessese veya kuruluşlarında idare emirleri, alakalı mevzuat kararları, müessesenin emel ve siyasetleri dahilinde hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

Nasıl Genel Sekreter Olunur?

Genel sekreter olmak için lisans eğitimini bitirmiş olmak gerekmektedir. Atama koşulları alakalı kuruluşa göre farklılık gösterir.

1. derece Lisans Mezunu Üniversite Genel Sekreteri Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,600 424.58 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,700 63.58 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 200 2,240.85 ₺
Ek Ödeme 185 2,072.79 ₺
Makam Tazminatı 2,000 235.88 ₺
Temsil Tazminatı 8,000 754.81 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -102.46 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -59.16 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -282.90 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -509.21 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -169.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 7,794.26 ₺
Kesintiler Toplamı -1,122.73 ₺
Net Ücret 6,671.53 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,697.83 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,697.83 ₺