Uzman Yardımcısı Maaşı

tarafından
200
Uzman Yardımcısı Maaşı
Uzman Yardımcısı; bir dükkanında bulunan, alakalı rastgele bir departmanda misyon alan, uzman bireyin dayanakçısı olarak çalışan, kendisine verilen işleri yerine getiren, gerektiğinde uzmanı temsil eden bireye verilen mesleksel unvandır.

Uzman Yardımcısı Ne Yapar? Uzman Yardımcısı Görev Tarifi Nelerdir?

Alakalı olduğu departmana ve uzmana bağlı olarak mesullüklerini yerine getiren Uzman Yardımcısının öbür vazifeleri şöyledir:

  • İş yerlerinde görevlendirildikleri ünitenin kısa ya da uzun vadeli, günlük işlerine katkıda bulunmak,
  • İş için uzmanlar tarafından yapılacak olan tahlil, araştırma ve öbür bir ekip çalışmalar için ön hazırlık yapmak,
  • Gerektiğinde uzmanın misyonu olan tahlil ve araştırmaları yapmak,
  • Kendisi de dahil olmak üzere çalıştığı yerde bulunan personellerin mesleksel bilgilerinin geliştirilmesi ismine verilen eğitimleri takip etmek ve bu alanda bulunan yayınları araştırıp, rapor hazırlamak,
  • Departmandaki uzman şahıs ile beraber müessese içi müessese dışı bir ekip buluşmalara, sorgulama ve tahlil programlarına katılmak,
  • Kendilerine verilen değişik vazifeleri yerine getirmek,
  • Kamu personeline ait her türlü istatistiki bilgileri toplamak ve bunları değerlendirmek,
  • Müessese içi organizasyon ve metot çalışmaları oluşturmak, idaremek,
  • İş tahlilleri ile insan eforu tasarılaması yapmak.

Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur? Uzman Yardımcısı Eğitimi

Uzman Yardımcısı olmak için öncelikle üniversitelerin dört senelik eğitim veren lisans programlarından birinden mezun olmak gerekir.

1. derece Bakanlık Merkez Uzman Yardımcısı Ücreti Kariyer
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Tazminat Göstergesi 16,800 1,981.38 ₺
Fiyat Göstergesi 32,855 3,874.90 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -355.18 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -44.45 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -175.81 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -316.45 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -105.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,856.28 ₺
Kesintiler Toplamı -996.89 ₺
Net Ücret 4,859.39 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 3,382.65 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 3,382.65 ₺

 

1. derece Öbür Şehirler Merkez Uzman Yardımcısı Ücreti Kariyer
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,000 37.40 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 92 1,030.79 ₺
Ek Ödeme 125 1,400.53 ₺
Teftiş Tazminatı 20 224.09 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -85.27 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -35.63 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -162.83 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -293.10 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -97.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,694.58 ₺
Kesintiler Toplamı -673.83 ₺
Net Ücret 4,020.75 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,583.25 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,583.25 ₺

 

1. derece Taşra Uzman Yardımcısı Ücreti Kariyer
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,100 41.14 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 92 1,030.79 ₺
Ek Ödeme 125 1,400.53 ₺
Teftiş Tazminatı 20 224.09 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -85.84 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -35.66 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -162.83 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -293.10 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -97.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,698.32 ₺
Kesintiler Toplamı -674.43 ₺
Net Ücret 4,023.89 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,586.99 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,586.99 ₺