Vali Maaşı

tarafından
259
Vali Maaşı
Vali, şehirleri yönet etmek için görevlendirilen şahıstır. Valiler, şehirlerin başında cumhurbaşkanlarını temsilen bulunur. Şehir içerisinde yer alan ve bakanlıklar tarafından görevlendirilen şahıslar, valinin emri altında çalışır. Yargıç ve dominant sınıfında yer alan yargı üyeleriyle askeri personelin bir kısmı valinin emri altında değildir. Ayrıca valiler, kolluk güçlerinin başındadır ve şehir içerisinde teşkilatın başında yer alır.

Valinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Vali; yasa, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yasa kararında kararname ve mevzuatı yayıp uygulanmasını sağlamak ile vazifelidir. Alakalı legal tertip etmelerden aldığı yetki ile genel emirler çıkarabilirler. Bunun dışında valilerin misyon ve mesullükleri şöyle sıralanır;

  • Yönetimsel amir olarak şehrin yöneti ile ilgilenmek,
  • Devlete bağlı müessese, şirket ve iş yerlerinin teftişlerini yapmak,
  • Kolluk güçlerine vereceği emir ve yönergeler ile kabahat işlenmesini önleyip kamu kumpas ve huzurunu sağlamak,
  • Jandarma, polis, gümrük muhafaza ve değişik özel kolluk güçlerinin şehir içerisinde yerini zorunlu olan gidişatlarda geçici ya da kalıcı olarak değiştirmek,
  • Şehir özel yönetini sorgulamak ve şehir milletinin ortak gereksinimlerini gidermeye müteveccih çalışmalar yapmak,
  • Şehir özel yönetinin bütçesini hazırlamak.

Kimler Vali Olabilir?

Vali olmak isteyen bireylerin, öncelikle üniversitelerin 4 senelik eğitim veren İktisadi ve Yönetimsel Bilimler, Hukuk ya da Şirket gibi fakültelerinden mezun olup İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavında zaferli olması gerekir. Gerekli deneyimi kazanan kaymakam ya da değişik İçişleri Bakanlığı çalışanları, yeniden İçişleri Bakanlığı tarafından vali olarak önerilir, Bakanlar Heyeti kararı ve cumhurbaşkanının onaylaması ile atama asıllaşır. Ayrıca İçişleri Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları da vali olarak atanabilir.

1. derece Lisans Mezunu Vali Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Tazminat Göstergesi 42,600 5,024.23 ₺
Fiyat Göstergesi 79,730 9,403.32 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -1,056.19 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -109.51 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -481.18 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -866.13 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -288.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 14,427.55 ₺
Kesintiler Toplamı -2,801.01 ₺
Net Ücret 11,626.54 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 8,056.02 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 8,056.02 ₺