Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Maaşı

tarafından
324
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Maaşı
Bilgi hazırlama ve hakimiyet işletmeni; kendisine teslim edilen dokümanların bilgisayar etrafına aktarılması, tertip edilmesi, arşivlenmesi ve bilgilerin doğruluğunun hakimiyet edilmesinden mesuldür. Kamu müessese veya kuruluşlarında istihdam edilir.

Bilgi Hazırlama ve Hakimiyet İşletmeninin Görev Tasviri Neleri İçerir?

Görev ve yetkileri bulunduğu müesseseye göre değişiklik gösterebilen bilgi hazırlama ve hakimiyet işletmeninin genel mesullükleri şunlardır;

 • Görev aldığı müessese veya kuruluşta kendisine ceddilen elektronik yazışma işlerini yürütmek,
 • Dokümanları dijital civara girecek biçimde hazırlamak,
 • Bilgilerin belirtilmiş olan usül ve temellere uygun biçimde kayıtlarını asıllaştırmak,
 • Kayıtlı bilgileri tertip etmek ve hakimiyet etmek,
 • Bilgilerdeki mümkün kusurları tespit etmek ve düzenlemek,
 • Operasyonlarla alakalı ortaya çıkan meseleleri üst idareye bildirmek,
 • Üzerinde çalıştığı sistem veya programların iyileştirilmesi için üst idareye tekliflerde bulunmak,
 • Personel bilgileri ile özlük işlerinin takibini yapmak,
 • Yöneticisi tarafından kendisine ceddilen öteki alakalı misyonlarını yerine getirmek,
 • Görevleri ile alakalı süreçleri mevzuat, müessese nitelik gayeleri ve prosedürlerine uygun biçimde yürütmek

Nasıl Bilgi Hazırlama ve Hakimiyet İşletmeni Olunur?

Bilgi hazırlama ve hakimiyet işletmeni, ilk atama veya müessese içi unvan farklılığı yolu ile olunabilmektedir;

İlk atama yolu ile;

 • Müracaat Etilecek müessesenin belirttiği eğitim kriterlerini taşımak,
 • KPSS imtihanında galibiyetli göstermek,
 • Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak.

Ünvan farklılığı yolu ile;

 • En az iş akademi mezunu olmak,
 • Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmaya hak kazanmak,
 • Müessese tarafından tanımlanan vazife müddetini doldurmak.

Bilgi Hazırlama ve Hakimiyet İşletmeninin Kaliteleri Nelerdir?

 • Karışık bilgileri anlama ve açıklama hüneri sergilemek,
 • Takım çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Tesirli irtibat hüneri sergilemek,
 • Erkek adaylar için, askeri mükellefliği bulunmamak
1. derece Lisans veya Önlisans Mezunu Bilgi Hazırlama ve Hakimiyet İşletmeni Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 2,250 84.15 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 55 616.23 ₺
Ek Ödeme 110 1,232.47 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -139.17 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -31.83 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -143.87 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -258.97 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -86.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,194.09 ₺
Kesintiler Toplamı -659.84 ₺
Net Ücret 3,534.25 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,942.55 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,942.55 ₺

 

1. derece Lise veya Ortaokul Mezunu Bilgi Hazırlama ve Hakimiyet İşletmeni Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 1,500 176.91 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 2,250 84.15 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 55 616.23 ₺
Ek Ödeme 110 1,232.47 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -128.52 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -31.21 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -139.75 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -251.54 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -83.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,111.53 ₺
Kesintiler Toplamı -634.02 ₺
Net Ücret 3,477.51 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,871.55 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,871.55 ₺