Veteriner Sağlık Teknikeri Maaşı

tarafından
10010
Veteriner Sağlık Teknikeri Maaşı

Veteriner Sağlık Teknikeri Maaşları

 

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ

Evcil ve çiftlik hayvanlarının sıhhatlerinin korunması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve hayvan ıslah çalışmalarında vazife alacak teknik bilgi ve marifete sahip kişidir.

GÖREVLER

▪ Veteriner doktor hakimiyetinde gözetici aşı uygulaması yapar.

▪ Hayvanların muayenehane tetkikinde veteriner doktora destekçi olur.

▪ Hayvanlara bakım ve pansuman yapar,

▪ Cerrahi işlemlerde veteriner doktora destekçi olur,

▪ Hayvan hastalıkları ile gayrette vazife alır,

▪ Gıda firmalarında mesul idareci olarak vazife yapar,

▪ Hayvanlara işaretleme yapar ve bunların kayıtlarını meblağ,

▪ Mesleksel gelişime ait faaliyetleri yürütür.

▪ Bağlı bulunduğu bölgelerde veteriner doktor hakimiyetinde hastalık taramaları yapar.

▪ Hastalık çıkan yerlerde sağlık ihtiyatları alır.

▪ Hasta hayvanların ufalamasını ve tecrit edilmesini ve buna ait bürokratik operasyonları yürütür,

▪ Hayvan ıslahında tabi ve suni tohumlamada vazife yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

▪ Enjeksiyon operasyonunda kullanılan taşıt gereçler şırınga, pamuk, içki, vb.

▪ Suni tohumlama operasyonunda kullanılan taşıt gereçler azot tankı, termometre, makas, uzun kollu eldiven, vb.,

▪ Pansuman operasyonlarında kullanılan taşıt gereçler küvet, muhtelif pensler, makas, antiseptikler, dezenfektanlar, vb.

▪ Muayenehane operasyonlarda kullanılan taşıt gereçler termometre, pansuman malzemeleri, vb.,

▪ Doğum operasyonlarında kullanılan taşıt gereçler doğum zinciri veya ipi, doğum krikosu, göz çengeli, vb.

▪ Hastalıklı materyal alma taşıt gereçleri kan alma tüpleri, muhtelif numune alma kapları, vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

▪ Laborant ve veteriner Sağlık Teknikeri olmak isteyenlerin;

▪ Hayvanları beğenen ve biyolojiye ilgi duyan,

▪ İş disiplini ve iş güvenliğine dikkat eden,

▪ Hijyen kaidelerine dikkat eden,

▪ İrtibat hüneri olan,

▪ Dikkatli, sabırlı ve kumpaslı olan,

▪ Takım çalışmasına geçim sağlayabilen,

▪ Sarih ve kapalı etraflarda çalışabilen,

▪ Köy yaşamına, her türlü tabiat ve abuhava koşullarına geçim sağlayabilen,

– Hayvanlardan, hayvansal atıklardan, kan, idrar ve gaitadan etkilenmeyen,

– Hayvan sıhhati hizmetlerinde çalışmasına mani rastgele bir bulaşıcı ve alerjik hastalığı olmayan,

 Bedenen sıhhatli, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

 Göz ve el koordinasyonunu sağlayabilen,

 Yaşam boyu bilme isteği olan,

 Mesleksel eğitim almış

kişiler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma etrafları sarih ve kapalı alanlardır. Ofis çalışmalarının yanı gizeme sarih veya kapalı alanlarda çoğunlukla hayvan sığınaklarının mevcut yapısı gereği balçıklı, makûs kokulu ve tozlu etraflarda çalışırlar. İş başında işlerinin gerektirdiği tulum, çizme, önlük, eldiven ve maske gibi özel giysileri giyerler. İş etrafında genel olarak ayakta çalışılır. Çalışmalar fertsel olarak yapıldığı gibi takım çalışmasını da gerektirmektedir.

Çalışma esnasında dikkatli olmadıkları takdirde enfeksiyon kapma, yaralanma ve düşme gibi kazalarla karşılaşabilirler.

Laborant ve Veteriner Sıhhat Teknikeri; veteriner doktorlar ve hayvan sıhhati teknisyenleri ile iş birliği içerisinde çalışırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi alttaki üniversitelere bağlı İş Yüksek Mektebi

▪ Sağlık Programları Kısmı bünyesinde Laborant ve veteriner Sağlık programlarında verilmektedir.

▪ -Atatürk Üniversitesine, Hınıs ve Narman İş Yüksek Mektebi,

▪ -Süleyman Demirel Üniversitesi İş Yüksek Mektebi,

▪ -Açıköğretim Fakültesi Laborant ve vVeteriner Sağlık Hizmetleri önlisans kısmında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– Lise veya dengi mektep mezunu olmak

– ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı YGS girmek ve 2 senelik iş yüksek mektebinin “Laborant ve veteriner  Sağlık” programını seçim ederek yeterli “YGS-2” puanı almak gerekmektedir. A.Ö.F, Programı için rastgele bir YGS puan cinsinden barajı geçmek yeterlidir.

– İş Liselerinin, Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

Hemşirelik, Laborant, Laboratuar, Laboratuvar Hizmetleri, Laboratuvar, Teknisyenliği, Sağlık, Sağlık Memuriyeti veteriner-Laboratuvar, Hayvan Sağlığı, Laborant, veteriner Sağlık, veteriner SağlıkTeknisyenliği veteriner -Laboratuvar, mezun olanlar ön lisans programına imtihansız geçiş için başvurabilirler.

Ortaöğretim Zafer Puanları, mektep cinsleri, Mesleksel ve Teknik Eğitim Bölge’leri METEB’leri ve mezuniyet seneleri dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

İş liselerinin imtihansız geçiş için tanımlanan kısımları dışındaki kısımlardan ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına YGS girmeleri ve yeterli “YGS-2” puanı almaları halinde imtihansız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile sarih olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Her sene iki yarıyıldır. Her yarıyılda 14 hafta eğitim verilir.

Eğitim müddetince,

Bilgisayar, Matematik, Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya Mikrobiyoloji, Genetik, Genel Hayvan Sağlığı ve Hijyen, Farmakoloji, Genel Parazitoloji, Hastalıklar ve Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, Arı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, Gıda Hijyeni ve Ulus Sağlığı, Et Firma Teknolojisi, Sığır Hastalıkları, Hayvan Sığınakları, Yemler Bilgisi ve Hijyen, Hayvan Besleme, İşlem Evveli ve Sonrası Bakım, Koyun Yetiştiriciliği gibi iş dersleri verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini zafer ile bitirenlere Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans diploması ile Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Veteriner Doktorun olmadığı yerde, hayvan sıhhati mevzusunda özellikle gözetici doktorluk alanında çalışabilirler. Veteriner doktorla ve ziraat mühendisi ile hayvan sıhhati, yetiştiriciliği, imal ve ıslahında çalışırlar. Tarım Şehir Müdürlükleri, Belediyeler, Kesimhaneler, Et Balık Müesseseyi, Tarım Şirketleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda. Özel hayvan muayenehanelerinde ve danışmanlık müesseselerinde istihdam edilirler. Kendileri özel hayvan çiftliği kurabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

– 3308 rakamlı Mesleksel Eğitim Yasayı kapsamına alındığında şirketlerde kabiliyet eğitimi gören talebelere, firmalardaki bu eğitimleri müddetince minimum ücretin % 30’u oranında şirketlerce ücret ödenebilir.

-Firmada kabiliyet eğitimi müddetince talebeler 3308 rakamlı Mesleksel Eğitim Yasayı gereği iş hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler

EĞİTİM SONRASI

– Eğitim sonrası Tarım Bakanlığında işe başlayanlar, minimum ücretin iki katı kadar ücret alırlar. Ayrıca yaptıkları aşı ve tohumlamadan legal olarak ek bir ücret alırlar.

– Özel kuruluşlarda işe yeni başlayanlar minimum ücret meblağında, deneyimli personeller ise minimum ücretin 2-3 katı kazanç elde ederler.

MESLEKTE İLERLEME

– Yönetimsel kadrolara yükselebilirler,

– Laborant ve Veteriner Sağlık programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında DGS galibiyetli oldukları takdirde Veterinerlik lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

1. derece Lisans Meznunu Veteriner Sıhhat Teknikeri Maaşı
İstihaklar Gösterge – Oran Meblağ
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 3,500 130.91 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 97 1,086.81 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Meblağ
Gelir Vergisi 15.00 % -136.30 ₺
Damga Vergisi 7.59 ‰ -36.18 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -167.40 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -301.32 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -100.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,767.45 ₺
Kesintiler Toplamı -741.20 ₺
Net Maaş 4,026.25 ₺
Not
Asgari Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Vergisi Matrahı 1,923.42 ₺
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 1,923.42 ₺

 

1. derece Lise Mezunu Veteriner Sıhhat Teknikeri Maaşı
İstihaklar Gösterge – Oran Meblağ
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 1,500 176.91 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 3,425 128.10 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 72 806.71 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Meblağ
Gelir Vergisi 15.00 % -131.11 ₺
Damga Vergisi 7.59 ‰ -33.41 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -149.27 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -268.69 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -89.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,401.98 ₺
Kesintiler Toplamı -671.48 ₺
Net Maaş 3,730.50 ₺
Not
Asgari Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Vergisi Matrahı 1,888.83 ₺
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 1,888.83 ₺

 

1. derece Önlisans Mezunu Veteriner Sıhhat Teknikeri Maaşı
İstihaklar Gösterge – Oran Meblağ
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 3,500 130.91 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 90 1,008.38 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Meblağ
Gelir Vergisi 15.00 % -137.95 ₺
Damga Vergisi 7.59 ‰ -35.59 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -163.48 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -294.27 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -98.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,689.02 ₺
Kesintiler Toplamı -729.29 ₺
Net Maaş 3,959.73 ₺
Not
Asgari Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Vergisi Matrahı 1,934.40 ₺
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 1,934.40 ₺