Yüksekokul Sekreteri Maaşı

tarafından
1575
Yüksekokul Sekreteri Maaşı
1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Yüksekokul Sekreteri Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,300 48.62 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 145 1,624.62 ₺
Ek Ödeme 170 1,904.72 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -112.66 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -44.32 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -194.29 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -349.73 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -116.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,839.20 ₺
Kesintiler Toplamı -817.00 ₺
Net Ücret 5,022.20 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,765.84 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,765.84 ₺