Yurt Müdür Yardımcısı Maaşı

tarafından
372
Yurt Müdür Yardımcısı Maaşı

Yurt Müdür Yardımcısı Maaşı, Yurt Müdür Yardımcısı, Yurt Müdür Yardımcısı Maaşı 2020. Ulusal Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 17/03/2011 tarihli, 18333 rakamlı ve ?Ek Ders Ücreti? mevzulu yazıları ile Kız ve erkek yatılı talebelerin kaldığı pansiyonların bağlı olduğu mekteplerde pansiyondan mesul olarak erkek ve bayan müdür destekçisinin beraber görevlendirilip görevlendirilmeyeceği ile pansiyondan mesul müdür yardımcısına ödenecek haftada 28 saat ek ders ücretinin birden fazla müdür yardımcısına ödenip ödenmeyeceğine sarihlik getirdi

Ulusal Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 17/03/2011 tarihli, 18333 rakamlı ve ?Ek Ders Ücreti? mevzulu yazılarında; ?Kız ve erkek yatılı talebelerin kaldığı pansiyonların bağlı olduğu mekteplerde pansiyondan mesul olarak erkek ve bayan müdür destekçisinin beraber görevlendirilip görevlendirilmeyeceği ile pansiyondan mesul müdür yardımcısına ödenecek haftada 28 saat ek ders ücretinin birden fazla müdür yardımcısına ödenip ödenmeyeceğine ait yazı araştırılmıştır. Yurt Müdür Yardımcısı Maaşı, Yurt Müdür Yardımcısı, Yurt Müdür Yardımcısı Maaşı 2020.

Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mektep ve Müesseselerin Yönetici ve Hocalarının Norm Kadrolarına Ait Yönetmeliğin 8’inci maddesinde; yatılı ve pansiyonlu mekteplere ilave olarak bir müdür destekçisi normu daha verileceği karar altına alınmış; aynı Yönetmeliğin 17’nci maddesinin üçüncü fıkrasında da; “Tahakkuk memurları ile saymanlar; idarici ve hocaların her türlü mali haklarının ödenmesinde mektep ve müesseselerin idareci ve dallar itibariyle tanımlanan hoca norm kadro rakamı çerçevesinde harekât yapmaktan mesuldür.? denilmiştir.

Değişik taraftan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mektep Pansiyonları Yönetmeliğinin 8’incî maddesinde; “Pansiyonun bağlı bulunduğu mektep müdürü, yasa, anayasa, idarelik ve emirler çerçevesinde pansiyonun idare, eğitim ve değişik hizmetlerini yürütmekten mesuldür. Bu hizmetleri yürütmek üzere bir müdür destekçisi görevlendirir.” kararına, 9’uncu maddesinde ise; “Müdür destekçisi pansiyonla Alakalı hizmetlerin yürütülmesinden müdüre karşı mesuldür. Yurt Müdür Yardımcısı Maaşı, Yurt Müdür Yardımcısı, Yurt Müdür Yardımcısı Maaşı 2020. Pansiyonla alakalı müdür destekçisinin başlıca misyonları şunlardır:

a. Yatılı talebelerin disiplin, kumpas ve temizliğini sağlamak.

b. Evci çıkacak yatılı talebelerin operasyonlarını yapmak,

c. Etütlerin, zamanında ve faydalı olarak yürütülmesini sağlamak.

d. Yatılı talebelerin ziyaretçi kabul etme saatlerini ve yerlerini düzenlemek.

e  Banyo, çamaşırhane, bulaşıkhane, yatakhane, tuvalet ve lavaboların pak ve nizamlı yakalanmasını sağlamak.

f. Ambardan, tabelaya göre günlük erzak çıkarılmasını ve pişirilmesini hakimiyet etmek.

g, Yemek tabelası varsa diyet uzmanı ile hazırlatmak.

h. Belleticilerin nöbet çizelgelerini hazırlatmak ve çalışmalarını denetlemek.

i. Pansiyonlarla alakalı değişik misyonları yapmak.” kararına yer verilmiştir.

Bu çerçevede, gerek Ulusal Eğitim Bakanlığına Bağlı Mektep ve Müesseselerin Yönetici ve Hocalarının Norm Kadrolarına ait Yönetmelik gerekse Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mektep Pansiyonları Yönetmeliği kararlarına bakıldığında: pansiyondan mesul olarak yalnızca bir müdür destekçisi görevlendirileceği ve bu müdür destekçisinin kesinlikle erkek veya kesinlikle bayan olacağı doğrultusunda bir lüzumluluk bulunmadığı görülmektedir.

Yurt Müdür Yardımcısı Maaşı, Yurt Müdür Yardımcısı, Yurt Müdür Yardımcısı Maaşı 2020. Öte yandan Millî Meyil Bakanlığı Eğitim Müesseseleri Yöneticilerinin Atama ve Yer

Değiştirmelerine Ait Yönetmeliğin 18’inci maddesinin 5’inci fıkrasında yer alan; “Yatılı kız talebesi bulunan eğitim müesseselerinin müdür destekçiliği norm kadrosundan en az biri bayan adaylara ufalayarak, bayan adaylar arasından atama yapılır. Söz mevzusu kadroyu müracaatta bulunan bayan aday olmaması gidişatında bu kadroya atama yapılmaz.” kararı, kız ve erkek yatılı talebelerin kaldığı pansiyonların bağlı olduğu mekteplerde vazife yapan müdür destekçilerinden en az birinin bayan olmasını sağlamaya dönük bir tertip etme olup; pansiyondan mesul müdür destekçisi görevlendirilmesi ile bir alakası bulunmamaktadır.

Yurt Müdür Yardımcısı Maaşı, Yurt Müdür Yardımcısı, Yurt Müdür Yardımcısı Maaşı 2020. Sonuç haysiyetiyle, kız ve erkek yatılı talebelerin kaldığı pansiyonların bağlı olduğu mektepler de dâhil olmak üzere pansiyondan mesul müdür destekçisinin tanımlanmasında. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mektep ve Müesseselerin Yönetici ve Hocalarının Norm Kadrolarına ait Yönetmelik İle Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mektep Pansiyonları Yönetmeliğinin yukarıyada belirtilen kararları çerçevesinde harekât yapılması ve pansiyondan mesul olarak görevlendirilen yalnızca bir müdür yardımcısına bu kapsamda haftada 28 saat üzerinden ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.? söylemesinde bulundu.

1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Yurt Müdür Yardımcısı Maaşı
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,150 43.01 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 125 1,400.53 ₺
Ek Ödeme 165 1,848.70 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentiyi 15.00 % -116.53 ₺
Damga Ödentiyi 7.59 ‰ -42.15 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -183.09 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -329.56 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -109.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,553.48 ₺
Kesintiler Toplamı -780.33 ₺
Net Ücret 4,773.15 ₺
Not
Asgari Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentiyi Matrahı 1,791.61 ₺
Yıllık Gelir Ödentiyi Matrahı 1,791.61 ₺