Zabit Katibi Maaşı

tarafından
96
Zabit Katibi Maaşı

Zabit Katibi Maaşı, Zabit Katibi Maaşları. Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen iş gruplarından bir tanesi de zabit katipliği işidir. 2020 senesinde zabir katibi maaşları ne kadardır? 2020 ocak zam oranları da dahil edildiğinde zabit katibi maaşları ne kadar olmuştur? Zabit katibi nasıl olunur ve zabit katipleri nerelerde çalışır? İşte ayrıntılar…

Hak Bakanlığı bünyesine kontratlı personel olarak çalıştırılmak üzere çok rakamda personel istihdamı yapılacak. Bakanlık bünyesine alınacak personelin büyük kısmı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı cezaevlerinde çalışacak olsa da alınacak personelin bir kısmı da adliyelerde ve bakanlık merkez teşkilatı içerisinde istihdam edilecek. Yapılacak olan cetmede bülten edilecek kadrolar: Tutanak katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve takviye personeli biçiminde olacak. Bu kadrolar içerisinde alımın yüksek olacağı beklenen kadrolardan bir tanesi de zabit katipliği kadrosu olacak. Bu duyuruyla ceddilmek isteyen adaylar için 2020 zabit katibi maaşlarını söylemek istiyoruz. Zabit Katibi Maaşı, Zabit Katibi Maaşları.

Zabit Katibi Nasıl Olunur?

a Fakülte veya akademilerin bilgisayar kısmı, hak iş akademileri, iş akademilerinin hak kısmı, hak önlisans programı, hak iş lisesi veya öteki lise ya da dengi mekteplerin ticaret veya bilgisayar kısımlarından mezun olmak. Bu maddede sayılan öğretim müesseselerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.

b Yukarıyada sayılanlar dışında, en az lise veya dengi mektep mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini zaferle bitirdiğini belgelemek veya en son müracaat tarihi haysiyetiyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu müessese ve kuruluşlarınca tertip edilen kurslar neticeyi verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini zaferle bitirdiğini fotoğrafı olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.

c Uygulama imtihanından en az bir hafta evvel Bakanlık internet sitesinde bülten edilecek yazılı metinler arasından, imtihan sırasında her bir grup için kurul tarafından çekilecek kura neticeyi tanımlanan ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, Bu koşulun varlığı hak kurullarınca yapılacak uygulama imtihanı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar laflı imtihana alınmayacaklardır.

Zabit Katibi Maaşı, Zabit Katibi Maaşları. Yukarıda belirtilen koşullara haiz ve 2018 veya 2020 Kamu Personeli Seçme İmtihanına katılarak 70 puan almayı muvaffak olan tam adaylar zabit katibi olabilirler. Her bir kurul için bülten edilen pozisyon rakamının 20 katı arasında yer almak koşulu olduğu da öğrenilmelidir. Misalin, bir kurul için 175 şahsiyet zabit katibi alınacağını zannedelim, bu gidişatta uygulama imtihanına geçerli müracaatı yapan ve azami puandan başlanarak ilk 3.500 aday arasına girmeye hak kazanan bireyler zabit katipliği imtihanına katılabilecektir. Eğer, 3.500’şöhretçi sırada yer alan adayın puanı 74,5 puanda kalırsa, bu puandan daha düşük puanı olan adaylar uygulama imtihanına katılmaya hak kazanamayacaktır. Uygulama imtihanında zaferli olan adaylar içerisinde, bülten edilen pozisyon rakamının 3 katı kadar aday da laflı imtihana katılmaya hak kazanacaktır. Laflı imtihandan sonra da zabit katibi olmaya hak kazananlar tanımlanmış olacaktır. Başvurularda lisans mezunları KPSSP3, önlisans mezunları KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları da KPSSP94 puan cinsiyle yapılan müracaatlar kabul edilecektir. Duyuruya son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını tamamlamamış olan adaylar müracaat yapabilecektir.

Zabit Katipleri Nerelerde Çalışır?

Zabit katipleri, Hak Bakanlığı merkez veya taşra teşkilatı bünyesinde çalışmaktadır. Bakanlık, son senelerde yapılan cetmelerde zabit katiplerini kontratlı personel olarak istihdam etmektedir. Zabit katipleri, adliyelerde, mahallî duruşmalarda, bölge duruşmalarında, tercih heyetlerinde ve kalem işlerinde vazife yapmaktadır. Katipler, yasal yazışmalarda, kalem işlerinde, arşiv ve dosyalama işlerinde, mahkemelerde, zabıt yakalama ve tertip edilmesinde ve sekreterlik işlerinde çalıştırılmaktadır. Zabit Katibi Maaşı, Zabit Katibi Maaşları.

Zabit Katibi Maaşları 2020 Senesinde Ne Kadardır?

2020 ocak ayı ile beraber memur maaşlarına %5,49 oranında yapılan zamla beraber kamuda çalışanların maaşlarında çoğalış olmuştur. Hak Bakanlığı bünyesinde çalışan kontratlı zabit katipleri de maaş zammından etkilenmiştir. Her ne kadar bu maaşlar zabit katiplerinin yaptıkları işin karşılığı olarak görülmese de zabit katibi maaşları 2020 seneyi Ocak-Temmuz yarıyılında şu biçimdedir:

  • Lise mezunu yeni başlayan kontratlı zabit katibi maaşı: 3.919 TL.
  • Önlisans mezunu yeni başlayan kontratlı zabit katibi maaşı: 3.931 TL
  • Lisans mezunu yeni başlayan kontratlı zabit katibi maaşı: 3.952 TL

Bu maaşla beraber zabit katipleri ek gelirlerde elde etmektedir. Fazla çalışma ücreti olarak nitelendirilen mesai fiyatları en ehemmiyetli ek kazançlarıdır. Bunun yanı gizeme konutlu olup eşi çalışmayan zabit katipleri 332 TL aile takviyesinden, çocuk sahibi olanlar da 73 TL çocuk takviyesinden yararlanmaktadır.

2020 seneyi temmuz ayı itibariyle tam memurlara gelecek olan maaş zammıyla beraber tutanak katiplerinin maaşları da çoğalacaktır. Temmuz ayında memurlara gelecek zam oranı %5 ile %8 arasında olması beklenmektedir. Bu zamla beraber zabit katipleri ” 2020 seneyi Temmuz-Aralık yarıyılındaki maaşları 4.100 – 4.200 TL ” arasında olacaktır. Zabit Katibi Maaşı, Zabit Katibi Maaşları.