Zabit Katibi Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir?

tarafından
57
Zabit Katibi Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir?

Hak Bakanlığı her sene binlerce kontratlı zabit katibi almaktadır. Bakanlık alacakları katiplerin büyük kısmını duruşma salonlarında çalıştırmak üzere istihdam etmektedir. Mesleksel olarak muhtelif güçlükleri bünyesinde barındıran zabit katipliğine alınacak personelin muhakkak koşulları taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu koşullar içerisinde mezuniyet, çift senelerde girilen kpss puanı ve yaş gibi gidişatlar bulunmaktadır. Bakanlık, zabit katibi alım bülteninde bu koşulları genel ve özel koşullar kısmında yer vererek kimlerin imtihana katılabileceklerini netleştirmektedir. Koşulları taşıyan lisans mezunları, önlisans mezunları ve ortaöğretim mezunları zabit katibi olabilmektedir. Bakanlık tarafından tanımlanan koşullarının birine bile uymayan bireyler ise zabit katibi olamazlar. Surat binlerce adayı ilgilendiren bu koşullar nelerdir? Kimler hangi koşullarla zabit katibi olabilir? İşte ayrıntılar…

Zabit Katibi Olmak İçin Genel Koşullar Nelerdir?

Zabit katibi olmak isteyenlerin altta belirtilen genel koşulları taşıyor olmaları lüzumludur.

  • ​​Tebaalık Koşulu : Türk yurttaşı olmak,
  • Eğitim Koşulu : Ortaöğretim, önlisans veya lisans mezunu olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim müesseselerinden mezun olmak,
  • KPSS Puan Koşulu : Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2020 senesinde yapılan kamu personeli seçme imtihanından KPSSP3 puan cinsinden en az 70,00; önlisans mezunları için 2020 senesinde yapılan kamu personeli seçme imtihanından KPSSP93 puan cinsinden en az 70,00 ve ortaöğretim mezunları için 2020 senesinde yapılan kamu personeli seçme imtihanından KPSSP4 puan cinsinden en az 70,00 puan almış olmak,
  • Yaş Koşulu : İlk kez soyulacaklar için yapılacak imtihanın son müracaat günü olan tarihte 657 rakamlı Yasanın 40 ıncı maddesindeki yaş koşullarını taşımak ve merkezi imtihanın lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020 yapıldığı senenin Ocak ayının birinci günü haysiyetiyle 35 yaşını tamamlamamış olmak, Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1985 ve sonra doğumlu olanlar
  • Askerlik Koşulu : Askerlikle alakası bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Ceza Ehliyeti Koşulu : 657 rakamlı Yasanın 48/1-A/5 bendinde sayılan kabahatlerden mahkûm olmamak,
  • Fiil Ehliyeti Koşulu : 657 rakamlı Yasanın 53 şöhretçi maddesi kararları gizli kalmak kaydı ile vazifesini kesintisiz yapmasına mani olabilecek us hastalığı bulunmamak,
  • Yurttaşlık Hakkı Koşulu : Kamu haklarından yoksun olmamak,
  • Müessesesel Koşul : Arşiv araştırması neticeyi pozitif olmak.

Zabit Katibi Olmak İçin Özel Koşullar Nelerdir?

Zabit katibi olmak isteyenlerin altta belirtilen özel koşulları taşıyor olmaları ve uygulama imtihanında zaferli olmaları lüzumludur.

Mezuniyet Koşulu : Fakülte veya akademilerin bilgisayar kısmı, hak iş akademileri, iş akademilerinin hak kısmı, hak önlisans programı, hak iş lisesi veya değişik lise ya da dengi mekteplerin ticaret veya bilgisayar kısımlarından mezun olmak. Bu maddede sayılan öğretim müesseselerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.

Yukarıyada sayılanlar dışında, en az lise veya dengi mektep mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini galibiyetle bitirdiğini belgelemek veya en son müracaat tarihi haysiyetiyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu müessese ve kuruluşlarınca tertip edilen kurslar neticeyi verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini galibiyetle bitirdiğini fotoğrafı olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.

Uygulama İmtihan Koşulu : Uygulama imtihanından en az bir hafta evvel Bakanlık internet sitesinde bülten edilecek yazılı metinler arasından, imtihan sırasında her bir grup için kurul tarafından çekilecek kura neticeyi tanımlanan ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, Bu koşulun varlığı hak komitelerince yapılacak uygulama imtihanı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar laflı imtihana alınmayacaklardır.

Lisans Mezunları Zabit Katibi Olabilir Mi?

Yukarıyada belirtilen özel ve genel koşulları galibiyet ile bitiren herkes zabit katibi olabilir. Son senelerde kamuda istihdam edilenlerin rakamının seneden seneye eksilmesi sebebiyle lisans mezunları da polis, askeri personel ve zabit katibi işlerini seçim etmektedir. Lisans mezunlarının KPSSP3 puan cinsinden 70 ve üstünde almaları imtihan giriş koşulu olarak belirtilse de hakikat ehemmiyetli olan uygulama imtihanında üç dakika içerisinde daktilo veya bilgisayar ile beceriksizsiz 90 kelime ve üstünde yazma becerisidir.